(6) At²t±n±gatav±ro

(Ka) anulomapuggalo

196. (Ka) yassa r³pakkhandho uppajjittha tassa vedan±kkhandho nirujjhissat²ti?
Parinibbant±na½ tesa½ r³pakkhandho uppajjittha, no ca tesa½ vedan±kkhandho nirujjhissati. Itaresa½ tesa½ r³pakkhandho ca uppajjittha vedan±kkhandho ca nirujjhissati
(Kha) yassa v± pana vedan±kkhandho nirujjhissati tassa r³pakkhandho uppajjitth±ti? ¾mant±.
197. (Ka) yassa vedan±kkhandho uppajjittha tassa saññ±kkhandho nirujjhissat²ti?
Parinibbant±na½ tesa½ vedan±kkhandho uppajjittha, no ca tesa½ saññ±kkhandho nirujjhissati. Itaresa½ tesa½ vedan±kkhandho ca uppajjittha saññ±kkhandho ca nirujjhissati.
(Kha) yassa v± pana saññ±kkhandho nirujjhissati tassa vedan±kkhandho uppajjitth±ti? ¾mant±.