4. Catutthavaggo

(41) 9. Apar±pi samann±gatakath±

406. Arahattasacchikiriy±ya paµipanno puggalo t²hi phalehi samann±gatoti? ¾mant±. Arahattasacchikiriy±ya paµipanno puggalo cat³hi phassehi cat³hi vedan±hi cat³hi sańń±hi cat³hi cetan±hi cat³hi cittehi cat³hi saddh±hi cat³hi v²riyehi cat³hi sat²hi cat³hi sam±dh²hi cat³hi pańń±hi samann±gatoti? Na heva½ vattabbe…pe….
An±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo dv²hi phalehi samann±gatoti? ¾mant±. An±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo t²hi phassehi t²hi vedan±hi…pe… t²hi pańń±hi samann±gatoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sakad±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sot±pattiphalena samann±gatoti? ¾mant±. Sakad±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo dv²hi phassehi dv²hi vedan±hi…pe… dv²hi pańń±hi samann±gatoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Arahattasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sot±pattiphalena samann±gatoti? ¾mant±. Arahattasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sot±panno sattakkhattuparamo, kolaŖkolo, ekab²j²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Arahattasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sakad±g±miphalena samann±gatoti? ¾mant±. Arahattasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sakad±g±m²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Arahattasacchikiriy±ya paµipanno puggalo an±g±miphalena samann±gatoti? ¾mant±. Arahattasacchikiriy±ya paµipanno puggalo an±g±m² antar±parinibb±y², upahaccaparinibb±y², asaŖkh±raparinibb±y², sasaŖkh±raparinibb±y², uddha½soto akaniµµhag±m²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
An±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sot±pattiphalena samann±gatoti? ¾mant± An±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sot±panno sattakkhattuparamo, kolaŖkolo, ekab²j²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
An±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sakad±g±miphalena samann±gatoti? ¾mant±. An±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sakad±g±m²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sakad±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sot±pattiphalena samann±gatoti? ¾mant±. Sakad±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sot±panno sattakkhattuparamo, kolaŖkolo, ekab²j²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
407. Sot±pattiphalena samann±gato sot±pannoti vattabboti? ¾mant± Arahattasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sot±pattiphalena samann±gatoti? ¾mant±. Sveva arahattasacchikiriy±ya paµipanno puggalo, so sot±pannoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sakad±g±miphalena samann±gato sakad±g±m²ti vattabboti? ¾mant±. Arahattasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sakad±g±miphalena samann±gatoti? ¾mant±. Sveva arahattasacchikiriy±ya paµipanno puggalo, so sakad±g±m²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
An±g±miphalena samann±gato an±g±m²ti vattabboti? ¾mant±. Arahattasacchikiriy±ya paµipanno puggalo an±g±miphalena samann±gatoti? ¾mant± Sveva arahattasacchikiriy±ya paµipanno puggalo, so an±g±m²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sot±pattiphalena samann±gato sot±pannoti vattabboti? ¾mant±. An±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sot±pattiphalena samann±gatoti? ¾mant±. Sveva an±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo, so sot±pannoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sakad±g±miphalena samann±gato sakad±g±m²ti vattabboti? ¾mant±. An±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sakad±g±miphalena samann±gatoti? ¾mant±. Sveva an±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo, so sakad±g±m²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sot±pattiphalena samann±gato sot±pannoti vattabboti? ¾mant± Sakad±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sot±pattiphalena samann±gatoti? ¾mant±. Sveva sakad±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo, so sot±pannoti? Na heva½ vattabbe…pe….
408. Arahattasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sot±pattiphalena samann±gatoti? ¾mant±. Nanu arahattasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sot±pattiphala½ v²tivattoti? ¾mant±. Hańci arahattasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sot±pattiphala½ v²tivatto, no ca vata re vattabbe– “arahattasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sot±pattiphalena samann±gato”ti.
Arahattasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sot±pattiphala½ v²tivatto, tena samann±gatoti? ¾mant±. Arahattasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sot±pattimagga½ v²tivatto, sakk±yadiµµhi½ vicikiccha½ s²labbatapar±m±sa½ ap±yagaman²ya½ r±ga½ ap±yagaman²ya½ dosa½ ap±yagaman²ya½ moha½ v²tivatto, tena samann±gatoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Arahattasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sakad±g±miphalena samann±gatoti? ¾mant±. Nanu arahattasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sakad±g±miphala½ v²tivattoti? ¾mant±. Hańci arahattasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sakad±g±miphala½ v²tivatto, no ca vata re vattabbe– “arahattasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sakad±g±miphalena samann±gato”ti.
Arahattasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sakad±g±miphala½ v²tivatto, tena samann±gatoti? ¾mant±. Arahattasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sakad±g±mimagga½ v²tivatto, o¼±rika½ k±mar±ga½ o¼±rika½ by±p±da½ v²tivatto, tena samann±gatoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Arahattasacchikiriy±ya paµipanno puggalo an±g±miphalena samann±gatoti? ¾mant±. Nanu arahattasacchikiriy±ya paµipanno puggalo an±g±miphala½ v²tivattoti? ¾mant±. Hańci arahattasacchikiriy±ya paµipanno puggalo an±g±miphala½ v²tivatto, no ca vata re vattabbe– “arahattasacchikiriy±ya paµipanno puggalo an±g±miphalena samann±gato”ti.
Arahattasacchikiriy±ya paµipanno puggalo an±g±miphala½ v²tivatto, tena samann±gatoti? ¾mant±. Arahattasacchikiriy±ya paµipanno puggalo an±g±mimagga½ v²tivatto, aŗusahagata½ k±mar±ga½ aŗusahagata½ by±p±da½ v²tivatto, tena samann±gatoti? Na heva½ vattabbe…pe….
409. An±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sot±pattiphalena samann±gatoti? ¾mant±. Nanu an±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sot±pattiphala½ v²tivattoti? ¾mant±. Hańci an±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sot±pattiphala½ v²tivatto, no ca vata re vattabbe– “an±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sot±pattiphalena samann±gato”ti.
An±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sot±pattiphala½ v²tivatto, tena samann±gatoti? ¾mant±. An±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sot±pattimagga½ v²tivatto, sakk±yadiµµhi½…pe… ap±yagaman²ya½ moha½ v²tivatto, tena samann±gatoti? Na heva½ vattabbe…pe….
An±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sakad±g±miphalena samann±gatoti? ¾mant±. Nanu an±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sakad±g±miphala½ v²tivattoti? ¾mant±. Hańci an±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sakad±g±miphala½ v²tivatto, no ca vata re vattabbe– “an±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sakad±g±miphalena samann±gato”ti.
An±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sakad±g±miphala½ v²tivatto, tena samann±gatoti? ¾mant± An±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sakad±g±mimagga½ v²tivatto, o¼±rika½ k±mar±ga½ o¼±rika½ by±p±da½ v²tivatto, tena samann±gatoti? Na heva½ vattabbe…pe….
410. Sakad±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sot±pattiphalena samann±gatoti? ¾mant±. Nanu sakad±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sot±pattiphala½ v²tivattoti? ¾mant±. Hańci sakad±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sot±pattiphala½ v²tivatto, no ca vata re vattabbe– “sakad±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sot±pattiphalena samann±gato”ti.
Sakad±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sot±pattiphala½ v²tivatto, tena samann±gatoti? ¾mant±. Sakad±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sot±pattimagga½ v²tivatto sakk±yadiµµhi½…pe… ap±yagaman²ya½ moha½ v²tivatto, tena samann±gatoti? Na heva½ vattabbe…pe….
411. Na vattabba½– “arahattasacchikiriy±ya paµipanno puggalo t²hi phalehi samann±gato”ti? ¾mant±. Nanu arahattasacchikiriy±ya paµipannena puggalena t²ŗi phal±ni paµiladdh±ni, tehi ca aparih²noti? ¾mant±. Hańci arahattasacchikiriy±ya paµipannena puggalena t²ŗi phal±ni paµiladdh±ni tehi ca aparih²no, tena vata re vattabbe– “arahattasacchikiriy±ya paµipanno puggalo t²hi phalehi samann±gato”ti.
Na vattabba½– “an±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo dv²hi phalehi samann±gato”ti? ¾mant±. Nanu an±g±miphalasacchikiriy±ya paµipannena puggalena dve phal±ni paµiladdh±ni, tehi ca aparih²noti? ¾mant±. Hańci an±g±miphalasacchikiriy±ya paµipannena puggalena dve phal±ni paµiladdh±ni tehi ca aparih²no, tena vata re vattabbe– “an±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo dv²hi phalehi samann±gato”ti.
Na vattabba½– “sakad±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sot±pattiphalena samann±gato”ti? ¾mant±. Nanu sakad±g±miphalasacchikiriy±ya paµipannena puggalena sot±pattiphala½ paµiladdha½, tena ca aparih²noti? ¾mant±. Hańci sakad±g±miphalasacchikiriy±ya paµipannena puggalena sot±pattiphala½ paµiladdha½ tena ca aparih²no, tena vata re vattabbe– “sakad±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sot±pattiphalena samann±gato”ti.
412. Arahattasacchikiriy±ya paµipannena puggalena t²ŗi phal±ni paµiladdh±ni tehi ca aparih²noti, arahattasacchikiriy±ya paµipanno puggalo t²hi phalehi samann±gatoti? ¾mant±. Arahattasacchikiriy±ya paµipannena puggalena catt±ro magg± paµiladdh± tehi ca aparih²noti, arahattasacchikiriy±ya paµipanno puggalo cat³hi maggehi samann±gatoti? Na heva½ vattabbe…pe….
An±g±miphalasacchikiriy±ya paµipannena puggalena dve phal±ni paµiladdh±ni tehi ca aparih²noti an±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo dv²hi phalehi samann±gatoti? ¾mant±. An±g±miphalasacchikiriy±ya paµipannena puggalena tayo magg± paµiladdh± tehi ca aparih²noti, an±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo t²hi maggehi samann±gatoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sakad±g±miphalasacchikiriy±ya paµipannena puggalena sot±pattiphala½ paµiladdha½ tena ca aparih²noti, sakad±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo sot±pattiphalena samann±gatoti? ¾mant±. Sakad±g±miphalasacchikiriy±ya paµipannena puggalena dve magg± paµiladdh± tehi ca aparih²noti, sakad±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo dv²hi maggehi samann±gatoti? Na heva½ vattabbe…pe….

Apar±pi samann±gatakath± niµµhit±.