3. Tatiyavaggo

(30) 10. Sa½varakath±

379. Atthi devesu sa½varoti? ¾mant±. Atthi devesu asa½varoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Natthi devesu asa½varoti? ¾mant±. Natthi devesu sa½varoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Nanu asa½var± sa½varo s²la½, atthi devesu sa½varoti? ¾mant±. Atthi devesu asa½varo, yamh± asa½var± sa½varo s²lanti? Na heva½ vattabbe…pe….
¾j±n±hi niggaha½. Hañci asa½var± sa½varo s²la½, atthi devesu sa½varo, tena vata re vattabbe– “atthi devesu asa½varo, yamh± asa½var± sa½varo s²lan”ti. Ya½ tattha vadesi– “vattabbe kho– ‘asa½var± sa½varo s²la½, atthi devesu sa½varo,’ no ca vattabbe– ‘atthi devesu asa½varo, yamh± asa½var± sa½varo s²la”n’ti micch±.
No ce pana vattabbe– “atthi devesu asa½varo, yamh± asa½var± sa½varo s²lan”ti, no ca vata re vattabbe– “asa½var± sa½varo s²la½, atthi devesu sa½varo”ti. Ya½ tattha vadesi– “vattabbe kho ‘asa½var± sa½varo s²la½, atthi devesu sa½varo,’ no ca vattabbe– ‘atthi devesu asa½varo, yamh± asa½var± sa½varo s²la”n’ti micch±.
Atthi manussesu sa½varo, atthi tattha asa½varoti? ¾mant±. Atthi devesu sa½varo, atthi tattha asa½varoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Atthi devesu sa½varo, natthi tattha asa½varoti? ¾mant±. Atthi manussesu sa½varo, natthi tattha asa½varoti? Na heva½ vattabbe…pe….
380. Atthi devesu p±º±tip±t± veramaº²ti? ¾mant±. Atthi devesu p±º±tip±toti? Na heva½ vattabbe…pe….
Atthi devesu sur±merayamajjapam±daµµh±n± veramaº²ti? ¾mant±. Atthi devesu sur±merayamajjapam±daµµh±nanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Natthi devesu p±º±tip±toti? ¾mant±. Natthi devesu p±º±tip±t± veramaº²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Natthi devesu sur±merayamajjapam±daµµh±nanti? ¾mant±. Natthi devesu sur±merayamajjapam±daµµh±n± veramaº²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Atthi manussesu p±º±tip±t± veramaºi, atthi tattha p±º±tip±toti ¾mant±. Atthi devesu p±º±tip±t± veramaºi, atthi tattha p±º±tip±toti? Na heva½ vattabbe…pe….
Atthi manussesu sur±merayamajjapam±daµµh±n± veramaºi, atthi tattha sur±merayamajjapam±daµµh±nanti? ¾mant±. Atthi devesu sur±merayamajjapam±daµµh±n± veramaºi, atthi tattha sur±merayamajjapam±daµµh±nanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Atthi devesu p±º±tip±t± veramaºi, natthi tattha p±º±tip±toti? ¾mant±. Atthi manussesu p±º±tip±t± veramaºi, natthi tattha p±º±tip±toti? Na heva½ vattabbe…pe….
Atthi devesu sur±merayamajjapam±daµµh±n± veramaºi, natthi tattha sur±merayamajjapam±daµµh±nanti? ¾mant±. Atthi manussesu sur±merayamajjapam±daµµh±n± veramaºi, natthi tattha sur±merayamajjapam±daµµh±nanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Natthi devesu sa½varoti? ¾mant±. Sabbe dev± p±º±tip±tino adinn±d±yino k±mesumicch±c±rino mus±v±dino sur±merayamajjapam±daµµh±yinoti? Na heva½ vattabbe…pe… tena hi atthi devesu sa½varoti.

Sa½varakath± niµµhit±.