3. Tatiyavaggo

(26) 6. Aµµhamakassa-indriyakath±

371. Aµµhamakassa puggalassa natthi saddhindriyanti? ¾mant±. Aµµhamakassa puggalassa natthi saddh±ti? Na heva½ vattabbe. Aµµhamakassa puggalassa natthi v²riyindriya½…pe… natthi satindriya½…pe… natthi sam±dhindriya½…pe… natthi pańńindriyanti? ¾mant±. Aµµhamakassa puggalassa natthi pańń±ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Aµµhamakassa puggalassa atthi saddh±ti? ¾mant±. Aµµhamakassa puggalassa atthi saddhindriyanti? Na heva½ vattabbe…pe… aµµhamakassa puggalassa atthi v²riya½…pe… atthi sati… atthi sam±dhi… atthi pańń±ti? ¾mant±. Aµµhamakassa puggalassa atthi pańńindriyanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Aµµhamakassa puggalassa atthi mano, atthi manindriyanti? ¾mant±. Aµµhamakassa puggalassa atthi saddh±, atthi saddhindriyanti? Na heva½ vattabbe…pe… aµµhamakassa puggalassa atthi mano, atthi manindriyanti? ¾mant±. Aµµhamakassa puggalassa atthi pańń±, atthi pańńindriyanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Aµµhamakassa puggalassa atthi somanassa½, atthi somanassindriya½, atthi j²vita½, atthi j²vitindriyanti? ¾mant±. Aµµhamakassa puggalassa atthi saddh±, atthi saddhindriyanti? Na heva½ vattabbe…pe… aµµhamakassa puggalassa atthi j²vita½, atthi j²vitindriyanti? ¾mant±. Aµµhamakassa puggalassa…pe… atthi pańń±, atthi pańńindriyanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Aµµhamakassa puggalassa atthi saddh±, natthi saddhindriyanti? ¾mant±. Aµµhamakassa puggalassa atthi mano, natthi manindriyanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Aµµhamakassa puggalassa atthi saddh±, natthi saddhindriyanti? ¾mant±. Aµµhamakassa puggalassa atthi somanassa½, natthi somanassindriyanti…pe… atthi j²vita½, natthi j²vitindriyanti? Na heva½ vattabbe…pe… aµµhamakassa puggalassa atthi pańń±, natthi pańńindriyanti? ¾mant±. Aµµhamakassa puggalassa atthi mano, natthi manindriyanti? Atthi somanassa½, natthi somanassindriyanti? Atthi j²vita½, natthi j²vitindriyanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Aµµhamakassa puggalassa natthi saddhindriyanti? ¾mant±. Aµµhamako puggalo assaddhoti? Na heva½ vattabbe…pe… aµµhamakassa puggalassa natthi v²riyindriyanti? ¾mant±. Aµµhamako puggalo kus²to h²nav²riyoti? Na heva½ vattabbe…pe… aµµhamakassa puggalassa natthi satindriyanti? ¾mant±. Aµµhamako puggalo muµµhassati asampaj±noti? Na heva½ vattabbe…pe… aµµhamakassa puggalassa natthi sam±dhindriyanti? ¾mant±. Aµµhamako puggalo asam±hito vibbhantacittoti? Na heva½ vattabbe…pe… aµµhamakassa puggalassa natthi pańńindriyanti? ¾mant±. Aµµhamako puggalo duppańńo elam³goti? Na heva½ vattabbe…pe….
Aµµhamakassa puggalassa atthi saddh±, s± ca saddh± niyy±nik±ti? ¾mant±. Hańci aµµhamakassa puggalassa atthi saddh±, s± ca saddh± niyy±nik±, no ca vata re vattabbe– “aµµhamakassa puggalassa natthi saddhindriyan”ti. Aµµhamakassa puggalassa atthi v²riya½, tańca v²riya½ niyy±nika½; atthi sati, s± ca sati niyy±nik±; atthi sam±dhi, so ca sam±dhi niyy±niko; atthi pańń±, s± ca pańń± niyy±nik±ti? ¾mant± Hańci aµµhamakassa puggalassa atthi pańń±, s± ca pańń± niyy±nik±, no ca vata re vattabbe– “aµµhamakassa puggalassa natthi pańńindriyan”ti.
372. Sakad±g±miphalasacchikiriy±ya paµipannassa puggalassa atthi saddh±, atthi saddhindriyanti? ¾mant±. Aµµhamakassa puggalassa atthi saddh±, atthi saddhindriyanti? Na heva½ vattabbe…pe… sakad±g±miphalasacchikiriy±ya paµipannassa puggalassa atthi pańń±, atthi pańńindriyanti? ¾mant±. Aµµhamakassa puggalassa atthi pańń±, atthi pańńindriyanti? Na heva½ vattabbe…pe….
An±g±miphalasacchikiriy±ya paµipannassa puggalassa… arahattasacchikiriy±ya paµipannassa puggalassa atthi saddh±, atthi saddhindriya½…pe… atthi pańń±, atthi pańńindriyanti? ¾mant±. Aµµhamakassa puggalassa atthi pańń±, atthi pańńindriyanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Aµµhamakassa puggalassa atthi saddh±, natthi saddhindriyanti? ¾mant±. Sakad±g±miphalasacchikiriy±ya paµipannassa puggalassa atthi saddh±, natthi saddhindriyanti? Na heva½ vattabbe…pe… aµµhamakassa puggalassa atthi pańń±, natthi pańńindriyanti? ¾mant±. Sakad±g±miphalasacchikiriy±ya paµipannassa puggalassa atthi pańń±, natthi pańńindriyanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Aµµhamakassa puggalassa atthi saddh±, natthi saddhindriyanti…pe… atthi pańń±, natthi pańńindriyanti? ¾mant± An±g±miphalasacchikiriy±ya paµipannassa puggalassa… arahattasacchikiriy±ya paµipannassa puggalassa atthi pańń±, natthi pańńindriyanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Aµµhamakassa puggalassa natthi pańcindriy±n²ti? ¾mant±. Nanu vutta½ bhagavat±– “pańcim±ni, bhikkhave, indriy±ni! Katam±ni pańca? Saddhindriya½, v²riyindriya½, satindriya½, sam±dhindriya½, pańńindriya½– im±ni kho, bhikkhave, pańcindriy±ni. Imesa½ kho, bhikkhave, pańcanna½ indriy±na½ samatt± parip³ratt± arah± hoti. Tato mudutarehi arahattasacchikiriy±ya paµipanno hoti, tato mudutarehi an±g±m² hoti, tato mudutarehi an±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno hoti, tato mudutarehi sakad±g±m² hoti, tato mudutarehi sakad±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno hoti, tato mudutarehi sot±panno hoti, tato mudutarehi sot±pattiphalasacchikiriy±ya paµipanno hoti. Yassa kho, bhikkhave, im±ni pańcindriy±ni sabbena sabba½ sabbath± sabba½ natthi, tamaha½ ‘b±hiro puthujjanapakkhe µhito’ti vad±m²”ti [sa½. ni. 5.488]. Attheva suttantoti? ¾mant±. Aµµhamako puggalo b±hiro puthujjanapakkhe µhitoti? Na heva½ vattabbe…pe… tena hi aµµhamakassa puggalassa atthi pańcindriy±n²ti.

Aµµhamakassa indriyakath± niµµhit±.