2. Dutiyavaggo

(18) 9. Anupubb±bhisamayakath±

339. Anupubb±bhisamayoti ¾mant±. Anupubbena sot±pattimagga½ bh±vet²ti? Na heva½ vattabbe. Anupubbena sot±pattimagga½ bh±vet²ti? ¾mant±. Anupubbena sot±pattiphala½ sacchikarot²ti? Na heva½ vattabbe.
Anupubb±bhisamayoti? ¾mant±. Anupubbena sakad±g±mimagga½ bh±vet²ti? Na heva½ vattabbe. Anupubbena sakad±g±mimagga½ bh±vet²ti? ¾mant±. Anupubbena sakad±g±miphala½ sacchikarot²ti? Na heva½ vattabbe.
Anupubb±bhisamayoti? ¾mant±. Anupubbena an±g±mimagga½ bh±vet²ti? Na heva½ vattabbe. Anupubbena an±g±mimagga½ bh±vet²ti? ¾mant±. Anupubbena an±g±miphala½ sacchikarot²ti? Na heva½ vattabbe.
Anupubb±bhisamayoti ¾mant±. Anupubbena arahattamagga½ bh±vet²ti? Na heva½ vattabbe. Anupubbena arahattamagga½ bh±vet²ti? ¾mant±. Anupubbena arahattaphala½ sacchikarot²ti? Na heva½ vattabbe.
340. Sot±pattiphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo dukkhadassanena ki½ jahat²ti? Sakk±yadiµµhi½, vicikiccha½, s²labbatapar±m±sa½, tadekaµµhe ca kilese catubh±ga½ jahat²ti. Catubh±ga½ sot±panno, catubh±ga½ na sot±panno, catubh±ga½ sot±pattiphalappatto paµiladdho adhigato sacchikato upasampajja viharati, k±yena phusitv± viharati, catubh±ga½ na k±yena phusitv± viharati, catubh±ga½ sattakkhattuparamo kolaŖkolo ekab²j² buddhe aveccappas±dena samann±gato, dhamme…pe… saŖghe…pe… ariyakantehi s²lehi samann±gato catubh±ga½ na ariyakantehi s²lehi samann±gatoti? Na heva½ vattabbe.
Samudayadassanena…pe… nirodhadassanena…pe… maggadassanena ki½ jahat²ti? Sakk±yadiµµhi½, vicikiccha½, s²labbatapar±m±sa½, tadekaµµhe ca kilese catubh±ga½ jahat²ti. Catubh±ga½ sot±panno, catubh±ga½ na sot±panno, catubh±ga½ sot±pattiphalappatto paµiladdho adhigato sacchikato upasampajja viharati, k±yena phusitv± viharati, catubh±ga½ na k±yena phusitv± viharati, catubh±ga½ sattakkhattuparamo kolaŖkolo ekab²j² buddhe aveccappas±dena samann±gato, dhamme…pe… saŖghe…pe… ariyakantehi s²lehi samann±gato, catubh±ga½ na ariyakantehi s²lehi samann±gatoti? Na heva½ vattabbe…pe….
341. Sakad±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo dukkhadassanena ki½ jahat²ti? O¼±rika½ k±mar±ga½, o¼±rika½ by±p±da½, tadekaµµhe ca kilese catubh±ga½ jahat²ti. Catubh±ga½ sakad±g±m², catubh±ga½ na sakad±g±m², catubh±ga½ sakad±g±miphalappatto paµiladdho adhigato sacchikato upasampajja viharati, k±yena phusitv± viharati, catubh±ga½ na k±yena phusitv± viharat²ti? Na heva½ vattabbe…pe… samudayadassanena…pe… nirodhadassanena…pe… maggadassanena ki½ jahat²ti? O¼±rika½ k±mar±ga½, o¼±rika½ by±p±da½, tadekaµµhe ca kilese catubh±ga½ jahat²ti. Catubh±ga½ sakad±g±m², catubh±ga½ na sakad±g±m², catubh±ga½ sakad±g±miphalappatto paµiladdho adhigato sacchikato upasampajja viharati k±yena phusitv± viharati, catubh±ga½ na k±yena phusitv± viharat²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
342. An±g±miphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo dukkhadassanena ki½ jahat²ti? Aŗusahagata½ k±mar±ga½, aŗusahagata½ by±p±da½, tadekaµµhe ca kilese catubh±ga½ jahat²ti. Catubh±ga½ an±g±m², catubh±ga½ na an±g±m², catubh±ga½ an±g±miphalappatto paµiladdho adhigato sacchikato upasampajja viharati, k±yena phusitv± viharati, catubh±ga½ na k±yena phusitv± viharati, catubh±ga½ antar±parinibb±y²…pe… upahaccaparinibb±y²… asaŖkh±raparinibb±y²… sasaŖkh±raparinibb±y²… uddha½soto akaniµµhag±m², catubh±ga½ na uddha½soto na akaniµµhag±m²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Samudayadassanena…pe… nirodhadassanena…pe… maggadassanena ki½ jahat²ti? Aŗusahagata½ k±mar±ga½, aŗusahagata½ by±p±da½, tadekaµµhe ca kilese catubh±ga½ jahat²ti. Catubh±ga½ an±g±m², catubh±ga½ na an±g±m², catubh±ga½ an±g±miphalappatto paµiladdho adhigato sacchikato upasampajja viharati, k±yena phusitv± viharati, catubh±ga½ na k±yena phusitv± viharati, catubh±ga½ antar±parinibb±y²…pe… upahaccaparinibb±y²… asaŖkh±raparinibb±y²… sasaŖkh±raparinibb±y²… uddha½soto akaniµµhag±m², catubh±ga½ na uddha½soto akaniµµhag±m²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
343. Arahattasacchikiriy±ya paµipanno puggalo dukkhadassanena ki½ jahat²ti? R³par±ga½, ar³par±ga½, m±na½, uddhacca½, avijja½, tadekaµµhe ca kilese catubh±ga½ jahat²ti. Catubh±ga½ arah±, catubh±ga½ na arah±, catubh±ga½ arahattappatto paµiladdho adhigato sacchikato upasampajja viharati, k±yena phusitv± viharati, catubh±ga½ na k±yena phusitv± viharati, catubh±ga½ v²tar±go…pe… v²tadoso… v²tamoho…pe… katakaraŗ²yo ohitabh±ro anuppattasadattho parikkh²ŗabhavasa½yojano sammadańń±vimutto ukkhittapaligho saŖkiŗŗaparikho abb³¼hesiko niragga¼o ariyo pannaddhajo pannabh±ro visańńutto suvijitavijayo, dukkha½ tassa parińń±ta½, samudayo pah²no, nirodho sacchikato, maggo bh±vito, abhińńeyya½ abhińń±ta½, parińńeyya½ parińń±ta½, pah±tabba½ pah²na½, bh±vetabba½ bh±vita½…pe… sacchik±tabba½ sacchikata½, catubh±ga½ sacchik±tabba½ na sacchikatanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Samudayadassanena … nirodhadassanena… maggadassanena ki½ jahat²ti? R³par±ga½, ar³par±ga½, m±na½, uddhacca½, avijja½, tadekaµµhe ca kilese catubh±ga½ jahat²ti. Catubh±ga½ arah±, catubh±ga½ na arah±, catubh±ga½ arahattappatto paµiladdho adhigato sacchikato upasampajja viharati, k±yena phusitv± viharati, catubh±ga½ na k±yena phusitv± viharati, catubh±ga½ v²tar±go… v²tadoso… v²tamoho… katakaraŗ²yo ohitabh±ro anuppattasadattho parikkh²ŗabhavasa½yojano sammadańń±vimutto ukkhittapaligho saŖkiŗŗaparikho abb³¼hesiko niragga¼o ariyo pannaddhajo pannabh±ro visańńutto suvijitavijayo, dukkha½ tassa parińń±ta½, samudayo pah²no, nirodho sacchikato, maggo bh±vito, abhińńeyya½ abhińń±ta½, parińńeyya½ parińń±ta½, pah±tabba½ pah²na½, bh±vetabba½ bh±vita½…pe… sacchik±tabba½ sacchikata½, catubh±ga½ sacchik±tabba½ na sacchikatanti? Na heva½ vattabbe…pe….
344. Sot±pattiphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo dukkha½ dakkhanto paµipannakoti vattabboti? ¾mant±. Dukkhe diµµhe phale µhitoti vattabboti? Na heva½ vattabbe. Samudaya½ dakkhanto…pe… nirodha½ dakkhanto paµipannakoti vattabboti? ¾mant± Nirodhe diµµhe phale µhitoti vattabboti? Na heva½ vattabbe.
Sot±pattiphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo magga½ dakkhanto paµipannakoti vattabbo, magge diµµhe phale µhitoti vattabboti? ¾mant±. Dukkha½ dakkhanto paµipannakoti vattabbo, dukkhe diµµhe phale µhitoti vattabboti? Na heva½ vattabbe…pe… magga½ dakkhanto paµipannakoti vattabbo, magge diµµhe phale µhitoti vattabboti? ¾mant±. Samudaya½ dakkhanto…pe… nirodha½ dakkhanto paµipannakoti vattabbo, nirodhe diµµhe phale µhitoti vattabboti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sot±pattiphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo dukkha½ dakkhanto paµipannakoti vattabbo, dukkhe diµµhe na vattabba½– “phale µhitoti vattabbo”ti? ¾mant±. Magga½ dakkhanto paµipannakoti vattabbo, magge diµµhe na vattabba½– “phale µhitoti vattabbo”ti? Na heva½ vattabbe…pe… samudaya½ dakkhanto… nirodha½ dakkhanto paµipannakoti vattabbo, nirodhe diµµhe na vattabba½– “phale µhitoti vattabbo”ti? ¾mant±. Magga½ dakkhanto “paµipannako”ti vattabbo, magge diµµhe na vattabba½– “phale µhitoti vattabbo”ti? Na heva½ vattabbe…pe….
[Sakav±d²pucch±lakkhaŗa½] sot±pattiphalasacchikiriy±ya paµipanno puggalo dukkha½ dakkhanto paµipannakoti vattabbo, dukkhe diµµhe na vattabba½– “phale µhitoti vattabbo”ti? ¾mant±. Niratthiya½ dukkhadassananti? Na heva½ vattabbe…pe… samudaya½ dakkhanto…pe… nirodha½ dakkhanto paµipannakoti vattabbo, nirodhe diµµhe na vattabba½– “phale µhitoti vattabbo”ti? ¾mant±. Niratthiya½ nirodhadassananti? Na heva½ vattabbe…pe….
345. [Parav±d²pucch±lakkhaŗa½] dukkhe diµµhe catt±ri sacc±ni diµµh±ni hont²ti? ¾mant±. Dukkhasacca½ catt±ri sacc±n²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
[Sakav±d²pucch±lakkhaŗa½] r³pakkhandhe aniccato diµµhe pańcakkhandh± aniccato diµµh± hont²ti? ¾mant±. R³pakkhandho pańcakkhandh±ti? Na heva½ vattabbe…pe….
[Sakav±d²pucch±lakkhaŗa½] cakkh±yatane aniccato diµµhe dv±das±yatan±ni aniccato diµµh±ni hont²ti? ¾mant±. Cakkh±yatana½ dv±das±yatan±n²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
[Sakav±d²pucch±lakkhaŗa½] cakkhudh±tuy± aniccato diµµh±ya aµµh±rasa dh±tuyo aniccato diµµh± hont²ti? ¾mant±. Cakkhudh±tu aµµh±rasa dh±tuyoti? Na heva½ vattabbe…pe….
[Sakav±d²pucch±lakkhaŗa½] cakkhundriye aniccato diµµhe b±v²satindriy±ni aniccato diµµh±ni hont²ti? ¾mant±. Cakkhundriya½ b±v²satindriy±n²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
[Sakav±d²pucch±lakkhaŗa½] cat³hi ń±ŗehi sot±pattiphala½ sacchikarot²ti? ¾mant±. Catt±ri sot±pattiphal±n²ti? Na heva½ vattabbe…pe… aµµhahi ń±ŗehi sot±pattiphala½ sacchikarot²ti? ¾mant± Aµµha sot±pattiphal±n²ti? Na heva½ vattabbe…pe… dv±dasahi ń±ŗehi sot±pattiphala½ sacchikarot²ti? ¾mant±. Dv±dasa sot±pattiphal±n²ti? Na heva½ vattabbe…pe… catucatt±r²s±ya ń±ŗehi sot±pattiphala½ sacchikarot²ti ¾mant±. Catucatt±r²sa½ sot±pattiphal±n²ti? Na heva½ vattabbe…pe… sattasattatiy± ń±ŗehi sot±pattiphala½ sacchikarot²ti? ¾mant±. Sattasattati sot±pattiphal±n²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
346. Na vattabba½– “anupubb±bhisamayo”ti? ¾mant±. Nanu vutta½ bhagavat±– “seyyath±pi, bhikkhave, mah±samuddo anupubbaninno anupubbapoŗo anupubbapabbh±ro, na ±yatakeneva pap±to; evameva kho, bhikkhave, imasmi½ dhammavinaye anupubbasikkh± anupubbakiriy± anupubbapaµipad±, na ±yatakeneva ańń±paµivedho”ti [c³¼ava. 385; a. ni. 8.20; ud±. 45 ud±ne ca]. Attheva suttantoti? ¾mant±. Tena hi anupubb±bhisamayoti.
Na vattabba½– “anupubb±bhisamayo”ti? ¾mant±. Nanu vutta½ bhagavat±–
“Anupubbena medh±v², thoka½ thoka½ khaŗe khaŗe;
kamm±ro rajatasseva, niddhame malamattano”ti [dha. pa. 239 dhammapade].
Attheva suttantoti? ¾mant±. Tena hi anupubb±bhisamayoti.
Anupubb±bhisamayoti ¾mant±. Nanv±yasm± gavampati thero bhikkh³ etadavoca– “sammukh± meta½, ±vuso, bhagavato suta½ sammukh± paµiggahita½– ‘yo, bhikkhave, dukkha½ passati dukkhasamudayampi so passati, dukkhanirodhampi passati, dukkhanirodhag±mini½ paµipadampi passati; yo dukkhasamudaya½ passati dukkhampi so passati, dukkhanirodhampi passati, dukkhanirodhag±mini½ paµipadampi passati; yo dukkhanirodha½ passati dukkhampi so passati, dukkhasamudayampi passati, dukkhanirodhag±mini½ paµipadampi passati; yo dukkhanirodhag±mini½ paµipada½ passati dukkhampi so passati, dukkhasamudayampi passati, dukkhanirodhampi passat²”’ti [sa½. ni. 5.1100]! Attheva suttantoti? ¾mant±. Tena hi na vattabba½– “anupubb±bhisamayo”ti.
Anupubb±bhisamayoti ¾mant±. Nanu vutta½ bhagavat±–
“Sah±vassa dassanasampad±ya,
tayassu dhamm± jahit± bhavanti;
sakk±yadiµµh² vicikicchitańca,
s²labbata½ v±pi yadatthi kińci;
cat³hap±yehi ca vippamutto,
chacc±bhiµh±n±ni abhabba k±tun”ti.
Attheva suttantoti? ¾mant±. Tena hi na vattabba½– “anupubb±bhisamayo”ti.
Anupubb±bhisamayoti? ¾mant±. Nanu vutta½ bhagavat±– “yasmi½, bhikkhave, samaye ariyas±vakassa viraja½ v²tamala½ dhammacakkhu½ udap±di– ‘ya½ kińci samudayadhamma½ sabba½ ta½ nirodhadhamman’ti, saha dassanupp±d±, bhikkhave, ariyas±vakassa t²ŗi sa½yojan±ni pah²yanti– sakk±yadiµµhi, vicikicch±, s²labbatapar±m±so”ti! Attheva suttantoti? ¾mant±. Tena hi na vattabba½– “anupubb±bhisamayo”ti.

Anupubb±bhisamayakath± niµµhit±.