Arahant±dikath±

291. Arahato at²to r±go atth²ti? ¾mant±. Arah± tena r±gena sar±goti? Na heva½ vattabbe…pe… arahato at²to doso atth²ti? ¾mant± Arah± tena dosena sadosoti? Na heva½ vattabbe…pe… arahato at²to moho atth²ti? ¾mant±. Arah± tena mohena samohoti? Na heva½ vattabbe…pe… arahato at²to m±no atth²ti? ¾mant±. Arah± tena m±nena sam±noti? Na heva½ vattabbe…pe… arahato at²t± diµµhi atth²ti? ¾mant±. Arah± t±ya diµµhiy± sadiµµhikoti? Na heva½ vattabbe…pe… arahato at²t± vicikicch± atth²ti? ¾mant±. Arah± t±ya vicikicch±ya savicikicchoti? Na heva½ vattabbe…pe… arahato at²ta½ thina½ atth²ti? ¾mant±. Arah± tena thinena sathinoti? Na heva½ vattabbe…pe… arahato at²ta½ uddhacca½ atth²ti? ¾mant±. Arah± tena uddhaccena sa-uddhaccoti? Na heva½ vattabbe…pe… arahato at²ta½ ahirika½ atth²ti? ¾mant±. Arah± tena ahirikena sa-ahirikoti? Na heva½ vattabbe…pe… arahato at²ta½ anottappa½ atth²ti? ¾mant±. Arah± tena anottappena sa-anottapp²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
An±g±missa at²t± sakk±yadiµµhi atth²ti? ¾mant± An±g±m² t±ya diµµhiy± sadiµµhikoti? Na heva½ vattabbe…pe… an±g±missa at²t± vicikicch± atthi… at²to s²labbatapar±m±so atthi… at²to aŗusahagato k±mar±go atthi… at²to aŗusahagato by±p±do atth²ti? ¾mant±. An±g±m² tena by±p±dena by±pannacittoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sakad±g±missa at²t± sakk±yadiµµhi atth²ti? ¾mant±. Sakad±g±m² t±ya diµµhiy± sadiµµhikoti? Na heva½ vattabbe…pe… sakad±g±missa at²t± vicikicch± atthi… at²to s²labbatapar±m±so atthi… at²to o¼±riko k±mar±go atthi… at²to o¼±riko by±p±do atth²ti? ¾mant±. Sakad±g±m² tena by±p±dena by±pannacittoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sot±pannassa at²t± sakk±yadiµµhi atth²ti? ¾mant±. Sot±panno t±ya diµµhiy± sadiµµhikoti? Na heva½ vattabbe…pe… sot±pannassa at²t± vicikicch± atthi… at²to s²labbatapar±m±so atthi… at²to ap±yagaman²yo r±go atthi… at²to ap±yagaman²yo doso atthi… at²to ap±yagaman²yo moho atth²ti? ¾mant±. Sot±panno tena mohena samohoti? Na heva½ vattabbe…pe….
292. Puthujjanassa at²to r±go atthi, puthujjano tena r±gena sar±goti? ¾mant±. Arahato at²to r±go atthi, arah± tena r±gena sar±goti? Na heva½ vattabbe…pe… puthujjanassa at²to doso atthi…pe… at²ta½ anottappa½ atthi puthujjano tena anottappena anottapp²ti? ¾mant±. Arahato at²ta½ anottappa½ atthi, arah± tena anottappena anottapp²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Puthujjanassa at²t± sakk±yadiµµhi atthi, puthujjano t±ya diµµhiy± sadiµµhikoti? ¾mant±. An±g±missa at²t± sakk±yadiµµhi atthi, an±g±m² t±ya diµµhiy± sadiµµhikoti? Na heva½ vattabbe…pe… puthujjanassa at²t± vicikicch± atthi…pe… at²to aŗusahagato by±p±do atthi, puthujjano tena by±p±dena by±pannacittoti? ¾mant±. An±g±missa at²to aŗusahagato by±p±do atthi, an±g±m² tena by±p±dena by±pannacittoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Puthujjanassa at²t± sakk±yadiµµhi atthi, puthujjano t±ya diµµhiy± sadiµµhikoti? ¾mant±. Sakad±g±missa at²t± sakk±yadiµµhi atthi, sakad±g±m² t±ya diµµhiy± sadiµµhikoti? Na heva½ vattabbe…pe… puthujjanassa at²t± vicikicch± atthi… at²to o¼±riko by±p±do atthi, puthujjano tena by±p±dena by±pannacittoti ¾mant±. Sakad±g±missa at²to o¼±riko by±p±do atthi, sakad±g±m² tena by±p±dena by±pannacittoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Puthujjanassa at²t± sakk±yadiµµhi atthi, puthujjano t±ya diµµhiy± sadiµµhikoti? ¾mant±. Sot±pannassa at²t± sakk±yadiµµhi atthi, sot±panno t±ya diµµhiy± sadiµµhikoti? Na heva½ vattabbe…pe… puthujjanassa at²t± vicikicch± atthi…pe… at²to ap±yagaman²yo moho atthi, puthujjano tena mohena samohoti? ¾mant±. Sot±pannassa at²to ap±yagaman²yo moho atthi, sot±panno tena mohena samohoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Arahato at²to r±go atthi, na ca arah± tena r±gena sar±goti? ¾mant±. Puthujjanassa at²to r±go atthi, na ca puthujjano tena r±gena sar±goti? Na heva½ vattabbe…pe… arahato at²to doso atthi…pe… at²ta½ anottappa½ atthi, na ca arah± tena anottappena anottapp²ti? ¾mant±. Puthujjanassa at²ta½ anottappa½ atthi, na ca puthujjano tena anottappena anottapp²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
An±g±missa at²t± sakk±yadiµµhi atthi, na ca an±g±m² t±ya diµµhiy± sadiµµhikoti? ¾mant±. Puthujjanassa at²t± sakk±yadiµµhi atthi, na ca puthujjano t±ya diµµhiy± sadiµµhikoti? Na heva½ vattabbe…pe… an±g±missa at²t± vicikicch± atthi…pe… at²to aŗusahagato by±p±do atthi, na ca an±g±m² tena by±p±dena by±pannacittoti ¾mant±. Puthujjanassa at²to aŗusahagato by±p±do atthi, na ca puthujjano tena by±p±dena by±pannacittoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sakad±g±missa at²t± sakk±yadiµµhi atthi, na ca sakad±g±m² t±ya diµµhiy± sadiµµhikoti? ¾mant±. Puthujjanassa at²t± sakk±yadiµµhi atthi, na ca puthujjano t±ya diµµhiy± sadiµµhikoti? Na heva½ vattabbe…pe… sakad±g±missa at²t± vicikicch± atthi…pe… at²to o¼±riko by±p±do atthi, na ca sakad±g±m² tena by±p±dena by±pannacittoti? ¾mant±. Puthujjanassa at²to o¼±riko by±p±do atthi, na ca puthujjano tena by±p±dena by±pannacittoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sot±pannassa at²t± sakk±yadiµµhi atthi, na ca sot±panno t±ya diµµhiy± sadiµµhikoti? ¾mant±. Puthujjanassa at²t± sakk±yadiµµhi atthi, na ca puthujjano t±ya diµµhiy± sadiµµhikoti? Na heva½ vattabbe…pe… sot±pannassa at²t± vicikicch± atthi…pe… at²to ap±yagaman²yo moho atthi, na ca sot±panno tena mohena samohoti? ¾mant±. Puthujjanassa at²to ap±yagaman²yo moho atthi, na ca puthujjano tena mohena samohoti? Na heva½ vattabbe…pe….