21. Ekav²satimavaggo

(206) 7. Dhammakath±

887. Sabbe dhamm± niyat±ti? ¾mant±. Micchattaniyat±ti? Na heva½ vattabbe…pe… sammattaniyat±ti? Na heva½ vattabbe…pe… natthi aniyato r±s²ti? Na heva½ vattabbe…pe… nanu atthi aniyato r±s²ti? ¾mant± Hañci atthi aniyato r±si, no ca vata re vattabbe– “sabbe dhamm± niyat±”ti.
Sabbe dhamm± niyat±ti? ¾mant±. Nanu tayo r±s² vutt± bhagavat±– micchattaniyato r±si, sammattaniyato r±si, aniyato r±s²ti [dha. sa. tikam±tik± 15]? ¾mant±. Hañci tayo r±s² vutt± bhagavat±– micchattaniyato r±si, sammattaniyato r±si, aniyato r±si, no ca vata re vattabbe– “sabbe dhamm± niyat±”ti.
R³pa½ r³paµµhena niyatanti? ¾mant±. Micchattaniyatanti? Na heva½ vattabbe…pe… sammattaniyatanti? Na heva½ vattabbe…pe… vedan±…pe… saññ±…pe… saªkh±r±…pe… viññ±ºa½ viññ±ºaµµhena niyatanti? ¾mant±. Micchattaniyatanti? Na heva½ vattabbe…pe… sammattaniyatanti? Na heva½ vattabbe…pe….
888. Na vattabba½– r³pa½ r³paµµhena niyata½…pe… vedan±…pe… saññ±…pe… saªkh±r±…pe… viññ±ºa½ viññ±ºaµµhena niyatanti? ¾mant±. R³pa½ vedan± hoti…pe… saññ± hoti… saªkh±r± honti… viññ±ºa½ hoti… vedan±…pe… saññ±…pe… saªkh±r±…pe… viññ±ºa½ r³pa½ hoti…pe… vedan± hoti… saññ± hoti… saªkh±r± hont²ti? Na heva½ vattabbe. Tena hi r³pa½ r³paµµhena niyata½, vedan±…pe… saññ±…pe… saªkh±r±…pe… viññ±ºa½ viññ±ºaµµhena niyatanti.

Dhammakath± niµµhit±.