18. Aµµh±rasamavaggo

(182) 6. Jh±nasaŞkantikath±

813. Jh±n± jh±na˝ saŞkamat˛ti? ľmant±. Paµham± jh±n± tatiya˝ jh±na˝ saŞkamat˛ti? Na heva˝ vattabbe…pe… jh±n± jh±na˝ saŞkamat˛ti? ľmant±. Dutiy± jh±n± catuttha˝ jh±na˝ saŞkamat˛ti? Na heva˝ vattabbe…pe….
Paµham± jh±n± dutiya˝ jh±na˝ saŞkamat˛ti? ľmant±. Y± paµhamassa jh±nassa upp±d±ya ±vaµµan±…pe… paşidhi, s±va dutiyassa jh±nassa upp±d±ya ±vaµµan±…pe… paşidh˛ti? Na heva˝ vattabbe…pe….
Paµham± jh±n± dutiya˝ jh±na˝ saŞkamati, na vattabba˝ “y± paµhamassa jh±nassa upp±d±ya ±vaµµan±…pe… paşidhi, s±va dutiyassa jh±nassa upp±d±ya ±vaµµan±…pe… paşidh˛”ti? ľmant±. Dutiya˝ jh±na˝ an±vaµµentassa uppajjati…pe… appaşidahantassa uppajjat˛ti? Na heva˝ vattabbe…pe… nanu dutiya˝ jh±na˝ ±vaµµentassa uppajjati…pe… paşidahantassa uppajjat˛ti? ľmant±. Hańci dutiya˝ jh±na˝ ±vaµµentassa uppajjati…pe… paşidahantassa uppajjati, no ca vata re vattabbe– “paµham± jh±n± dutiya˝ jh±na˝ saŞkamat˛”ti…pe….
Paµham± jh±n± dutiya˝ jh±na˝ saŞkamat˛ti? ľmant±. Paµhama˝ jh±na˝ k±me ±d˛navato manasikaroto uppajjat˛ti? ľmant±. Dutiya˝ jh±na˝ k±me ±d˛navato manasikaroto uppajjat˛ti? Na heva˝ vattabbe…pe….
Paµhama˝ jh±na˝ savitakka˝ savic±ranti? ľmant± Dutiya˝ jh±na˝ savitakka˝ savic±ranti? Na heva˝ vattabbe…pe… paµham± jh±n± dutiya˝ jh±na˝ saŞkamat˛ti? ľmant±. Tańńeva paµhama˝ jh±na˝ ta˝ dutiya˝ jh±nanti? Na heva˝ vattabbe…pe….
814. Dutiy± jh±n± tatiya˝ jh±na˝ saŞkamat˛ti? ľmant±. Y± dutiyassa jh±nassa upp±d±ya ±vaµµan±…pe… paşidhi, s±va tatiyassa jh±nassa upp±d±ya ±vaµµan±…pe… paşidh˛ti? Na heva˝ vattabbe…pe….
Dutiy± jh±n± tatiya˝ jh±na˝ saŞkamati, na vattabba˝– “y± dutiyassa jh±nassa upp±d±ya ±vaµµan±…pe… paşidhi, s±va tatiyassa jh±nassa upp±d±ya ±vaµµan±…pe… paşidh˛”ti? ľmant± Tatiya˝ jh±na˝ an±vaµµentassa uppajjati…pe… appaşidahantassa uppajjat˛ti? Na heva˝ vattabbe …pe… nanu tatiya˝ jh±na˝ ±vaµµentassa uppajjati…pe… paşidahantassa uppajjat˛ti? ľmant±. Hańci tatiya˝ jh±na˝ ±vaµµentassa uppajjati…pe… paşidahantassa uppajjati, no ca vata re vattabbe– “dutiy± jh±n± tatiya˝ jh±na˝ saŞkamat˛”ti.
Dutiy± jh±n± tatiya˝ jh±na˝ saŞkamat˛ti? ľmant±. Dutiya˝ jh±na˝ vitakkavic±re ±d˛navato manasikaroto uppajjat˛ti? ľmant±. Tatiya˝ jh±na˝ vitakkavic±re ±d˛navato manasikaroto uppajjat˛ti? Na heva˝ vattabbe…pe….
Dutiya˝ jh±na˝ sapp˛tikanti? ľmant±. Tatiya˝ jh±na˝ sapp˛tikanti? Na heva˝ vattabbe…pe… dutiy± jh±n± tatiya˝ jh±na˝ saŞkamat˛ti? ľmant±. Tańńeva dutiya˝ jh±na˝ ta˝ tatiya˝ jh±nanti? Na heva˝ vattabbe…pe….
815. Tatiy± jh±n± catuttha˝ jh±na˝ saŞkamat˛ti? ľmant±. Y± tatiyassa jh±nassa upp±d±ya ±vaµµan±…pe… paşidhi, s±va catutthassa jh±nassa upp±d±ya ±vaµµan±…pe… paşidh˛ti? Na heva˝ vattabbe…pe….
Tatiy± jh±n± catuttha˝ jh±na˝ saŞkamati, na vattabba˝– “y± tatiyassa jh±nassa upp±d±ya ±vaµµan±…pe… paşidhi, s±va catutthassa jh±nassa upp±d±ya ±vaµµan±…pe… paşidh˛”ti? ľmant±. Catuttha˝ jh±na˝ an±vaµµentassa uppajjati…pe… appaşidahantassa uppajjat˛ti? Na heva˝ vattabbe…pe… nanu catuttha˝ jh±na˝ ±vaµµentassa uppajjati…pe… paşidahantassa uppajjat˛ti? ľmant±. Hańci catuttha˝ jh±na˝ ±vaµµentassa uppajjati…pe… paşidahantassa uppajjati, no ca vata re vattabbe– “tatiy± jh±n± catuttha˝ jh±na˝ saŞkamat˛”ti.
Tatiy± jh±n± catuttha˝ jh±na˝ saŞkamat˛ti? ľmant±. Tatiya˝ jh±na˝ p˛ti˝ ±d˛navato manasikaroto uppajjat˛ti? ľmant±. Catuttha˝ jh±na˝ p˛ti˝ ±d˛navato manasikaroto uppajjat˛ti? Na heva˝ vattabbe…pe….
Tatiya˝ jh±na˝ sukhasahagatanti? ľmant±. Catuttha˝ jh±na˝ sukhasahagatanti? Na heva˝ vattabbe…pe… tatiy± jh±n± catuttha˝ jh±na˝ saŞkamat˛ti? ľmant±. Tańńeva tatiya˝ jh±na˝ ta˝ catuttha˝ jh±nanti? Na heva˝ vattabbe…pe….
816. Na vattabba˝– “jh±n± jh±na˝ saŞkamat˛”ti? ľmant±. Nanu vutta˝ bhagavat±– “idha, bhikkhave, bhikkhu vivicceva k±mehi…pe… catuttha˝ jh±na˝ upasampajja viharat˛”ti [a. ni. 2.13; 4.163]! Attheva suttantoti? ľmant±. Tena hi jh±n± jh±na˝ saŞkamat˛ti.

Jh±nasaŞkantikath± niµµhit±.