16. So¼asamavaggo

(161) 6. R³pa½ sahetukantikath±

757. R³pa½ sahetukanti? ¾mant±. Alobhahetun±ti? Na heva½ vattabbe…pe… adosahetun±ti …pe… amohahetun±ti…pe… lobhahetun±…pe… dosahetun±…pe… mohahetun±ti? Na heva½ vattabbe…pe….
R³pa½ sahetukanti? ¾mant±. S±rammaºa½, atthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? Na heva½ vattabbe…pe… nanu an±rammaºa½, natthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? ¾mant±. Hañci an±rammaºa½, natthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidhi, no ca vata re vattabbe– “r³pa½ sahetukan”ti.
758. Alobho sahetuko s±rammaºo, atthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? ¾mant±. R³pa½ sahetuka½ s±rammaºa½, atthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? Na heva½ vattabbe…pe… adoso sahetuko…pe… amoho… saddh±… v²riya½… sati… sam±dhi… paññ±… lobho… doso… moho… m±no… diµµhi… vicikicch±… thina½… uddhacca½… ahirika½… anottappa½ sahetuka½ s±rammaºa½, atthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? ¾mant±. R³pa½ sahetuka½ s±rammaºa½, atthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
R³pa½ sahetuka½ an±rammaºa½, natthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? ¾mant±. Alobho sahetuko an±rammaºo, natthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? Na heva½ vattabbe…pe… r³pa½ sahetuka½ an±rammaºa½, natthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? ¾mant±. Adoso sahetuko…pe… anottappa½ sahetuka½ an±rammaºa½, natthi tassa ±vaµµan±…pe… paºidh²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
759. Na vattabba½– “r³pa½ sahetukan”ti? ¾mant±. Nanu r³pa½ sappaccayanti ¾mant±. Hañci r³pa½ sappaccaya½, tena vata re vattabbe– “r³pa½ sahetukan”ti.

R³pa½ sahetukantikath± niµµhit±.