16. So¼asamavaggo

(159) 4. Adhigayhamanasik±rakath±

749. Adhigayha manasi karot²ti? ¾mant±. Tena cittena ta½ citta½ paj±n±t²ti? Na heva½ vattabbe…pe… tena cittena ta½ citta½ paj±n±t²ti? ¾mant± Tena cittena ta½ citta½ “cittan”ti paj±n±t²ti? Na heva½ vattabbe…pe… tena cittena ta½ citta½ “cittan”ti paj±n±t²ti? ¾mant±. Ta½ citta½ tassa cittassa ±rammaºanti? Na heva½ vattabbe…pe….
Ta½ citta½ tassa cittassa ±rammaºanti? ¾mant±. Tena phassena ta½ phassa½ phusati, t±ya vedan±ya…pe… t±ya saññ±ya… t±ya cetan±ya… tena cittena… tena vitakkena… tena vic±rena… t±ya p²tiy±… t±ya satiy±… t±ya paññ±ya ta½ pañña½ paj±n±t²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
750. At²ta½ “at²tan”ti manasikaronto, an±gata½ “an±gatan”ti manasi karot²ti? Na heva½ vattabbe…pe… at²ta½ “at²tan”ti manasikaronto, an±gata½ “an±gatan”ti manasi karot²ti? ¾mant±. Dvinna½ phass±na½…pe… dvinna½ citt±na½ samodh±na½ hot²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
At²ta½ “at²tan”ti manasikaronto, paccuppanna½ “paccuppannan”ti manasi karot²ti? Na heva½ vattabbe…pe… at²ta½ “at²tan”ti manasikaronto, paccuppanna½ “paccuppannan”ti manasi karot²ti? ¾mant±. Dvinna½ phass±na½…pe… dvinna½ citt±na½ samodh±na½ hot²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
At²ta½ “at²tan”ti manasikaronto, an±gata½ “an±gatan”ti manasi karoti, paccuppanna½ “paccuppannan”ti manasi karot²ti? Na heva½ vattabbe…pe… at²ta½ “at²tan”ti manasikaronto, an±gata½ “an±gatan”ti manasi karoti, paccuppanna½ “paccuppannan”ti manasi karot²ti? ¾mant±. Tiººa½ phass±na½…pe… tiººa½ citt±na½ samodh±na½ hot²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
751. An±gata½ “an±gatan”ti manasikaronto, at²ta½ “at²tan”ti manasi karot²ti? Na heva½ vattabbe…pe… an±gata½ “an±gatan”ti manasikaronto, at²ta½ “at²tan”ti manasi karot²ti? ¾mant±. Dvinna½ phass±na½…pe… dvinna½ citt±na½ samodh±na½ hot²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
An±gata½ “an±gatan”ti manasikaronto, paccuppanna½ “paccuppannan”ti manasi karot²ti? Na heva½ vattabbe…pe… an±gata½ “an±gatan”ti manasikaronto, paccuppanna½ “paccuppannan”ti manasi karot²ti? ¾mant±. Dvinna½ phass±na½…pe… dvinna½ citt±na½ samodh±na½ hot²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
An±gata½ “an±gatan”ti manasikaronto, at²ta½ “at²tan”ti manasi karoti, paccuppanna½ “paccuppannan”ti manasi karot²ti? Na heva½ vattabbe…pe… an±gata½ “an±gatan”ti manasikaronto, at²ta½ “at²tan”ti manasi karoti, paccuppanna½ “paccuppannan”ti manasi karot²ti? ¾mant±. Tiººa½ phass±na½…pe… tiººa½ citt±na½ samodh±na½ hot²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
752. Paccuppanna½ “paccuppannan”ti manasikaronto at²ta½ “at²tan”ti manasi karot²ti? Na heva½ vattabbe…pe… paccuppanna½ “paccuppannan”ti manasikaronto, at²ta½ “at²tan”ti manasi karot²ti? ¾mant±. Dvinna½ phass±na½…pe… dvinna½ citt±na½ samodh±na½ hot²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Paccuppanna½ “paccuppannan”ti manasikaronto, an±gata½ “an±gatan”ti manasi karot²ti? Na heva½ vattabbe…pe… paccuppanna½ “paccuppannan”ti manasikaronto, an±gata½ “an±gatan”ti manasi karot²ti? ¾mant±. Dvinna½ phass±na½…pe… dvinna½ citt±na½ samodh±na½ hot²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Paccuppanna½ “paccuppannan”ti manasikaronto, at²ta½ “at²tan”ti manasi karoti, an±gata½ “an±gatan”ti manasi karot²ti? Na heva½ vattabbe…pe… paccuppanna½ “paccuppannan”ti manasikaronto, at²ta½ “at²tan”ti manasi karoti, an±gata½ “an±gatan”ti manasi karot²ti? ¾mant±. Tiººa½ phass±na½…pe… tiººa½ citt±na½ samodh±na½ hot²ti? Na heva½ vattabbe…pe….
753. Na vattabba½– “adhigayha manasi karot²”ti? ¾mant±. Nanu vutta½ bhagavat±–
“Sabbe saªkh±r± anicc±ti, yad± paññ±ya passati;
atha nibbindati dukkhe, esa maggo visuddhiy±.
“Sabbe saªkh±r± dukkh±ti, yad± paññ±ya passati;
atha nibbindati dukkhe, esa maggo visuddhiy±.
“Sabbe dhamm± anatt±ti, yad± paññ±ya passati;
atha nibbindati dukkhe, esa maggo visuddhiy±”ti [dha. pa. 277-279].
Attheva suttantoti? ¾mant±. Tena hi adhigayha manasi karot²ti.

Adhigayhamanasik±rakath± niµµhit±.