15. Pannarasamavaggo

(154) 10. Asaññasattupikakath±

735. Saññ±vedayitanirodhasam±patti asaññasattupik±ti? ¾mant±. Atthi saññ±vedayitanirodha½ sam±pannassa alobho kusalam³la½ adoso kusalam³la½, amoho kusalam³la½, saddh± v²riya½ sati sam±dhi paññ±ti? Na heva½ vattabbe…pe… natthi saññ±vedayitanirodha½ sam±pannassa alobho kusalam³la½ adoso kusalam³la½…pe… paññ±ti? ¾mant±. Hañci natthi saññ±vedayitanirodha½ sam±pannassa alobho kusalam³la½, adoso kusalam³la½, amoho kusalam³la½, saddh± v²riya½ sati sam±dhi paññ±, no ca vata re vattabbe– “saññ±vedayitanirodhasam±patti asaññasattupik±”ti.
Saññ±vedayitanirodhasam±patti asaññasattupik±ti? ¾mant±. Atthi saññ±vedayitanirodha½ sam±pannassa phasso vedan± saññ± cetan± cittanti? Na heva½ vattabbe…pe… natthi saññ±vedayitanirodha½ sam±pannassa phasso vedan± saññ± cetan± cittanti? ¾mant±. Aphassakassa maggabh±van±…pe… acittakassa maggabh±van±ti? Na heva½ vattabbe…pe… nanu saphassakassa maggabh±van±…pe… sacittakassa maggabh±van±ti? ¾mant±. Hañci saphassakassa maggabh±van±…pe… sacittakassa maggabh±van±, no ca vata re vattabbe– “saññ±vedayitanirodhasam±patti asaññasattupik±”ti.
Saññ±vedayitanirodhasam±patti asaññasattupik±ti? ¾mant±. Ye keci saññ±vedayitanirodha½ sam±pajjanti, sabbe te asaññasattupik±ti? Na heva½ vattabbe…pe….
736. Na vattabba½– “saññ±vedayitanirodhasam±patti asaññasattupik±”ti? ¾mant±. Nanu idh±pi asaññ² tatr±pi asaññ²ti? ¾mant±. Hañci idh±pi asaññ² tatr±pi asaññ², tena vata re vattabbe– “saññ±vedayitanirodhasam±patti asaññasattupik±”ti.

Asaññasattupikakath± niµµhit±.