12. Dv±dasamavaggo

(117) 2. Kammakath±

633. Sabba½ kamma½ savip±kanti? ¾mant±. Sabb± cetan± savip±k±ti? Na heva½ vattabbe…pe… sabb± cetan± savip±k±ti? ¾mant±. Vip±k±by±kat± cetan± savip±k±ti? Na heva½ vattabbe…pe… sabb± cetan± savip±k±ti ¾mant±. Kiriy±by±kat± cetan± savip±k±ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sabb± cetan± savip±k±ti? ¾mant±. K±m±vacar± vip±k±by±kat± cetan± savip±k±ti? Na heva½ vattabbe…pe… sabb± cetan± savip±k±ti? ¾mant±. R³p±vacar± ar³p±vacar± apariy±pann± vip±k±by±kat± cetan± savip±k±ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Sabb± cetan± savip±k±ti? ¾mant±. K±m±vacar± kiriy±by±kat± cetan± savip±k±ti? Na heva½ vattabbe…pe… sabb± cetan± savip±k±ti? ¾mant±. R³p±vacar± ar³p±vacar± kiriy±by±kat± cetan± savip±k±ti? Na heva½ vattabbe…pe….
634. Vip±k±by±kat± cetan± avip±k±ti? ¾mant±. Hañci vip±k±by±kat± cetan± avip±k±, no ca vata re vattabbe– “sabb± cetan± savip±k±”ti.
Kiriy±by±kat± cetan± avip±k±ti? ¾mant±. Hañci kiriy±by±kat± cetan± avip±k±, no ca vata re vattabbe– “sabb± cetan± savip±k±”ti.
K±m±vacar± r³p±vacar± ar³p±vacar± apariy±pann± vip±k±by±kat± cetan± avip±k±ti? ¾mant± Hañci apariy±pann± vip±k±by±kat± cetan± avip±k±, no ca vata re vattabbe– “sabb± cetan± savip±k±”ti.
K±m±vacar± r³p±vacar± ar³p±vacar± kiriy±by±kat± cetan± avip±k±ti? ¾mant±. Hañci ar³p±vacar± kiriy±by±kat± cetan± avip±k±, no ca vata re vattabbe– “sabb± cetan± savip±k±”ti.
635. Na vattabba½– “sabba½ kamma½ savip±kan”ti? ¾mant±. Nanu vutta½ bhagavat±– “n±ha½, bhikkhave, sañcetanik±na½ kamm±na½ kat±na½ upacit±na½ appaµisa½viditv± byantibh±va½ vad±mi, tañca kho diµµheva dhamme upapajje [upapajja½ (a. ni. 10.17)] v± apare v± pariy±ye”ti [a. ni. 10.217]! Attheva suttantoti? ¾mant±. Tena hi sabba½ kamma½ savip±kanti.

Kammakath± niµµhit±.