10. Dasamavaggo

(101) 7. S²la½ acetasikantikath±

590. S²la½ acetasikanti? ¾mant±. R³pa½…pe… nibb±na½…pe… cakkh±yatana½ pe… k±y±yatana½… r³p±yatana½…pe… phoµµhabb±yatananti? Na heva½ vattabbe…pe… s²la½ acetasikanti? ¾mant±. Phasso acetasikoti? Na heva½ vattabbe …pe… s²la½ acetasikanti? ¾mant±. Vedan±…pe… saññ±…pe… cetan±…pe… saddh±…pe… v²riya½…pe… sati…pe… sam±dhi…pe… paññ± acetasik±ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Phasso cetasikoti? ¾mant±. S²la½ cetasikanti? Na heva½ vattabbe…pe… vedan±…pe… saññ±…pe… cetan±…pe… saddh±…pe… v²riya½…pe… sati…pe… sam±dhi…pe… paññ± cetasik±ti? ¾mant±. S²la½ cetasikanti? Na heva½ vattabbe…pe….
591. S²la½ acetasikanti? ¾mant±. Aniµµhaphalanti? Na heva½ vattabbe…pe… nanu iµµhaphalanti? ¾mant±. Hañci iµµhaphala½, no ca vata re vattabbe– “s²la½ acetasikan”ti.
Saddh± iµµhaphal±, saddh± cetasik±ti? ¾mant±. S²la½ iµµhaphala½, s²la½ cetasikanti? Na heva½ vattabbe…pe… v²riya½…pe… sati…pe… sam±dhi…pe… paññ± iµµhaphal±, paññ± cetasik±ti? ¾mant±. S²la½ iµµhaphala½, s²la½ cetasikanti? Na heva½ vattabbe…pe….
S²la½ iµµhaphala½, s²la½ acetasikanti? ¾mant± Saddh± iµµhaphal±, saddh± acetasik±ti? Na heva½ vattabbe…pe… s²la½ iµµhaphala½, s²la½ acetasikanti? ¾mant±. V²riya½…pe… sati…pe… sam±dhi…pe… paññ± iµµhaphal±, paññ± acetasik±ti? Na heva½ vattabbe…pe….
592. S²la½ acetasikanti? ¾mant±. Aphala½ avip±kanti? Na heva½ vattabbe…pe… nanu saphala½ savip±kanti? ¾mant±. Hañci saphala½ savip±ka½, no ca vata re vattabbe– “s²la½ acetasikan”ti…pe….
Cakkh±yatana½ acetasika½ avip±kanti? ¾mant±. S²la½ acetasika½ avip±kanti? Na heva½ vattabbe…pe… sot±yatana½…pe… k±y±yatana½ …pe… r³p±yatana½…pe… phoµµhabb±yatana½ acetasika½ avip±kanti? ¾mant±. S²la½ acetasika½ avip±kanti? Na heva½ vattabbe…pe….
S²la½ acetasika½ savip±kanti? ¾mant±. Cakkh±yatana½ acetasika½ savip±kanti? Na heva½ vattabbe…pe… s²la½ acetasika½ savip±kanti? ¾mant±. Sot±yatana½…pe… k±y±yatana½… r³p±yatana½…pe… phoµµhabb±yatana½ acetasika½ savip±kanti? Na heva½ vattabbe…pe….
593. Samm±v±c± acetasik±ti? ¾mant±. Samm±diµµhi acetasik±ti? Na heva½ vattabbe…pe… samm±v±c± acetasik±ti? ¾mant±. Samm±saªkappo…pe… samm±v±y±mo…pe… samm±sati…pe… samm±sam±dhi acetasikoti? Na heva½ vattabbe…pe… samm±kammanto…pe… samm±-±j²vo acetasikoti? ¾mant±. Samm±diµµhi acetasik±ti? Na heva½ vattabbe…pe… samm±-±j²vo acetasikoti? ¾mant±. Samm±saªkappo… samm±v±y±mo… samm±sati… samm±sam±dhi acetasikoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Samm±diµµhi cetasik±ti? ¾mant±. Samm±v±c± cetasik±ti? Na heva½ vattabbe…pe… samm±diµµhi cetasik±ti? ¾mant±. Samm±kammanto…pe… samm±-±j²vo cetasikoti? Na heva½ vattabbe…pe… samm±saªkappo…pe… samm±v±y±mo…pe… samm±sati…pe… samm±sam±dhi cetasikoti? ¾mant±. Samm±v±c± cetasik±ti? Na heva½ vattabbe…pe… samm±sam±dhi cetasikoti? ¾mant±. Samm±kammanto…pe… samm±-±j²vo cetasikoti? Na heva½ vattabbe…pe….
594. Na vattabba½– “s²la½ acetasikan”ti? ¾mant±. S²le uppajjitv± niruddhe duss²lo hot²ti? Na heva½ vattabbe. Tena hi s²la½ acetasikanti.

S²la½ acetasikantikath± niµµhit±.