8. Aµµhamavaggo

(78) 6. Ar³padh±tukath±

517. Ar³pino dhamm± ar³padh±t³ti? ¾mant±. Vedan± bhavo gati satt±v±so sa½s±ro yoni viññ±ºaµµhiti attabh±vapaµil±bhoti? Na heva½ vattabbe…pe… atthi vedan³paga½ kammanti? Na heva½ vattabbe…pe… atthi vedan³pag± satt±ti? Na heva½ vattabbe…pe… vedan±ya satt± j±yanti j²yanti m²yanti cavanti upapajjant²ti? Na heva½ vattabbe…pe… vedan±ya atthi vedan± saññ± saªkh±r± viññ±ºanti? Na heva½ vattabbe…pe… vedan± catuvok±rabhavoti? Na heva½ vattabbe…pe….
Ar³padh±tu bhavo gati…pe… attabh±vapaµil±bhoti? ¾mant±. Vedan± bhavo gati…pe… attabh±vapaµil±bhoti? Na heva½ vattabbe…pe… atthi ar³padh±t³paga½ kammanti? ¾mant±. Atthi vedan³paga½ kammanti? Na heva½ vattabbe…pe… atthi ar³padh±t³pag± satt±ti? ¾mant±. Atthi vedan³pag± satt±ti? Na heva½ vattabbe…pe….
Ar³padh±tuy± satt± j±yanti j²yanti m²yanti cavanti upapajjant²ti? ¾mant±. Vedan±ya satt± j±yanti j²yanti m²yanti cavanti upapajjant²ti? Na heva½ vattabbe…pe… ar³padh±tuy± atthi vedan± saññ± saªkh±r± viññ±ºanti? ¾mant±. Vedan±ya atthi vedan± saññ± saªkh±r± viññ±ºanti? Na heva½ vattabbe…pe… ar³padh±tu catuvok±rabhavoti? ¾mant±. Vedan± catuvok±rabhavoti? Na heva½ vattabbe…pe….
518. Ar³pino dhamm± ar³padh±tu, k±madh±tuy± atthi vedan± saññ± saªkh±r± viññ±ºanti? ¾mant±. S±va k±madh±tu, s± ar³padh±t³ti? Na heva½ vattabbe…pe… s±va k±madh±tu, s± ar³padh±t³ti? ¾mant±. K±mabhavena samann±gato puggalo dv²hi bhavehi samann±gato hoti– k±mabhavena ca ar³pabhavena c±ti? Na heva½ vattabbe…pe….
R³pino dhamm± r³padh±tu, ar³pino dhamm± ar³padh±tu, k±madh±tuy± atthi r³pa½ vedan± saññ± saªkh±r± viññ±ºanti? ¾mant± S±va k±madh±tu, s± r³padh±tu, s± ar³padh±t³ti? Na heva½ vattabbe…pe… s±va k±madh±tu, s± r³padh±tu, s± ar³padh±t³ti? ¾mant±. K±mabhavena samann±gato puggalo t²hi bhavehi samann±gato hoti– k±mabhavena ca r³pabhavena ca ar³pabhavena c±ti? Na heva½ vattabbe…pe….

Ar³padh±tukath± niµµhit±.