Dhammapaccan²ye tikapaµµh±na½

1. Kusalattika½

1-6. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetu-±rammaŗapaccay±

1. Nakusala½ dhamma½ paµicca nakusalo dhammo uppajjati hetupaccay±– akusala½ aby±kata½ eka½ khandha½ paµicca akusal± aby±kat± tayo khandh± cittasamuµµh±nańca r³pa½…pe… dve khandhe paµicca dve khandh± cittasamuµµh±nańca r³pa½. Nakusala½ dhamma½ paµicca na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. Nakusala½ dhamma½ paµicca na-aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. Nakusala½ dhamma½ paµicca nakusalo ca na-aby±kato ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Nakusala½ dhamma½ paµicca nakusalo ca na-akusalo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Pańca.
2. Na-akusala½ dhamma½ paµicca na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-akusala½ dhamma½ paµicca nakusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-akusala½ dhamma½ paµicca na-aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay± Na-akusala½ dhamma½ paµicca na-akusalo ca na-aby±kato ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Na-akusala½ dhamma½ paµicca nakusalo ca na-akusalo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Pańca.
3. Na-aby±kata½ dhamma½ paµicca na-aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-aby±kata½ dhamma½ paµicca nakusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-aby±kata½ dhamma½ paµicca na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-aby±kata½ dhamma½ paµicca nakusalo ca na-aby±kato ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Na-aby±kata½ dhamma½ paµicca na-akusalo ca na-aby±kato ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Na-aby±kata½ dhamma½ paµicca nakusalo ca na-akusalo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Cha.
4. Nakusalańca na-aby±katańca dhamma½ paµicca nakusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. Nakusalańca na-aby±katańca dhamma½ paµicca na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. Nakusalańca na-aby±katańca dhamma½ paµicca na-aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. Nakusalańca na-aby±katańca dhamma½ paµicca nakusalo ca na-aby±kato ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Nakusalańca na-aby±katańca dhamma½ paµicca nakusalo ca na-akusalo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Pańca.
5. Na-akusalańca na-aby±katańca dhamma½ paµicca nakusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-akusalańca na-aby±katańca dhamma½ paµicca na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-akusalańca na-aby±katańca dhamma½ paµicca na-aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-akusalańca na-aby±katańca dhamma½ paµicca na-akusalo ca na-aby±kato ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Na-akusalańca na-aby±katańca dhamma½ paµicca nakusalo ca na-akusalo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Pańca.
6. Nakusalańca na-akusalańca dhamma½ paµicca nakusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. Nakusalańca na-akusalańca dhamma½ paµicca na-akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. Nakusalańca na-akusalańca dhamma½ paµicca nakusalo ca na-akusalo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. T²ŗi.
Nakusala½ dhamma½ paµicca nakusalo dhammo uppajjati ±rammaŗapaccay±. (Sa½khitta½.)
7. Hetuy± ek³nati½sa, ±rammaŗe catuv²sa…pe… avigate ek³nati½sa.
(Sahaj±tav±rampi paccayav±rampi nissayav±rampi sa½saµµhav±rampi sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½.)

1. Kusalattika½

7. Pańh±v±ro

Paccayacatukka½

Hetu-±rammaŗapaccay±di

8. Nakusalo dhammo nakusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo…pe…. Nakusalo dhammo nakusalassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Nakusalo dhammo na-akusalassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Nakusalo dhammo na-aby±katassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Nakusalo dhammo nakusalassa ca na-aby±katassa ca dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Nakusalo dhammo na-akusalassa ca na-aby±katassa ca dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Nakusalo dhammo nakusalassa ca na-akusalassa ca dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. Cha.
Na-akusalo dhammo na-akusalassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo…. Cha.
Na-aby±kato dhammo na-aby±katassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo…. Cha.
Nakusalo ca na-aby±kato ca dhamm± nakusalassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo…. Cha.
Na-akusalo ca na-aby±kato ca dhamm± nakusalassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo…. Cha.
Nakusalo ca na-akusalo ca dhamm± nakusalassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo…. Cha.
9. Nakusalo dhammo nakusalassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo… anantarapaccayena paccayo… samanantarapaccayena paccayo… sahaj±tapaccayena paccayo… ańńamańńapaccayena paccayo… nissayapaccayena paccayo… upanissayapaccayena paccayo… purej±tapaccayena paccayo. Nakusalo dhammo na-akusalassa dhammassa purej±tapaccayena paccayo…pe… nakusalo dhammo nakusalassa ca na-akusalassa ca dhammassa purej±tapaccayena paccayo. Cha.
Na-akusalo dhammo na-akusalassa dhammassa purej±tapaccayena paccayo. Na-akusalo dhammo nakusalassa dhammassa purej±tapaccayena paccayo…pe… na-akusalo dhammo nakusalassa ca na-akusalassa ca dhammassa purej±tapaccayena paccayo. Cha.
Nakusalo ca na-akusalo ca dhamm± nakusalassa dhammassa purej±tapaccayena paccayo. Nakusalo ca na-akusalo ca dhamm± na-akusalassa dhammassa purej±tapaccayena paccayo…pe… nakusalo ca na-akusalo ca dhamm± nakusalassa ca na-akusalassa ca dhammassa purej±tapaccayena paccayo. Cha. (Sa½khitta½.)
10. Hetuy± ek³nati½sa, ±rammaŗe chatti½sa, adhipatiy± pańcati½sa, anantare catutti½sa, samanantare catutti½sa, sahaj±te ek³nati½sa, ańńamańńe catuv²sa, nissaye catutti½sa, upanissaye chatti½sa, purej±te aµµh±rasa, pacch±j±te aµµh±rasa, ±sevane catuv²sa, kamme ek³nati½sa, vip±ke nava, ±h±re ek³nati½sa…pe… avigate catutti½sa.
(Yath± kusalattike pańh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaŗita½ eva½ gaŗetabba½.)

2. Vedan±ttika½

1-7. Paµiccav±r±di

11. Nasukh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca nasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Nasukh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca nadukkh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Nasukh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca na-adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. Nasukh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca nasukh±ya vedan±ya sampayutto ca na-adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Nasukh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca nadukkh±ya vedan±ya sampayutto ca na-adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Nasukh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca nasukh±ya vedan±ya sampayutto ca nadukkh±ya vedan±ya sampayutto ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Nasukh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca nasukh±ya vedan±ya sampayutto ca nadukkh±ya vedan±ya sampayutto ca na-adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (7)
Nadukkh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca nadukkh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±… satta.
Na-adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutta½ dhamma½ paµicca na-adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±… satta. (Sa½khitta½.)

3. Vip±kattika½

1-7. Paµiccav±r±di

12. Navip±ka½ dhamma½ paµicca navip±ko dhammo uppajjati hetupaccay±…pe….
Navip±kadhammadhamma½ paµicca navip±kadhammadhammo uppajjati hetupaccay±…pe….
Nanevavip±kanavip±kadhammadhamma½ paµicca nanevavip±kanavip±kadhammadhammo uppajjati hetupaccay±. (Sa½khitta½.)

4. Up±dinnattika½

1-7. Paµiccav±r±di

13. Na-up±dinnup±d±niya½ dhamma½ paµicca na-up±dinnup±d±niyo dhammo uppajjati hetupaccay±…pe….
Na-anup±dinnup±d±niya½ dhamma½ paµicca na-anup±dinnup±d±niyo dhammo uppajjati hetupaccay±…pe….
Na-anup±dinna-anup±d±niya½ dhamma½ paµicca na-anup±dinna-anup±d±niyo dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sa½khitta½.)

5. Sa½kiliµµhattika½

1-7. Paµiccav±r±di

14. Nasa½kiliµµhasa½kilesika½ dhamma½ paµicca nasa½kiliµµhasa½kilesiko dhammo uppajjati hetupaccay±…pe….
Na-asa½kiliµµhasa½kilesika½ dhamma½ paµicca na-asa½kiliµµhasa½kilesiko dhammo uppajjati hetupaccay±…pe….
Na-asa½kiliµµha-asa½kilesika½ dhamma½ paµicca na-asa½kiliµµha-asa½kilesiko dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sa½khitta½.)

6. Vitakkattika½

1-7. Paµiccav±r±di

15. Nasavitakkasavic±ra½ dhamma½ paµicca nasavitakkasavic±ro dhammo uppajjati hetupaccay±…pe….
Na-avitakkavic±ramatta½ dhamma½ paµicca na-avitakkavic±ramatto dhammo uppajjati hetupaccay±…pe….
Na-avitakka-avic±ra½ dhamma½ paµicca na-avitakka-avic±ro dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sa½khitta½.)

7. P²tittika½

1-7. Paµiccav±r±di

16. Nap²tisahagata½ dhamma½ paµicca nap²tisahagato dhammo uppajjati hetupaccay±…pe….
Nasukhasahagata½ dhamma½ paµicca…pe… na-upekkh±sahagata½ dhamma½ paµicca… (sa½khitta½).

8. Dassanattika½

1-7. Paµiccav±r±di

17. Nadassanena pah±tabba½ dhamma½ paµicca…pe… nabh±van±ya pah±tabba½ dhamma½ paµicca…pe… nanevadassanena nabh±van±ya pah±tabba½ dhamma½ paµicca… (sa½khitta½).

9. Dassanahetuttika½

1-7. Paµiccav±r±di

18. Nadassanena pah±tabbahetuka½ dhamma½ paµicca…pe… nabh±van±ya pah±tabbahetuka½ dhamma½ paµicca…pe… nanevadassanena nabh±van±ya pah±tabbahetuka½ dhamma½ paµicca… (sa½khitta½).

10. ¾cayag±mittika½

1-7. Paµiccav±r±di

19. Na-±cayag±mi½ dhamma½ paµicca…pe… na-apacayag±mi½ dhamma½ paµicca…pe… nanev±cayag±min±pacayag±mi½ dhamma½ paµicca… (sa½khitta½).

11. Sekkhattika½

1-7. Paµiccav±r±di

20. Nasekkha½ dhamma½ paµicca…pe… na-asekkha½ dhamma½ paµicca…pe… nanevasekkhan±sekkha½ dhamma½ paµicca… (sa½khitta½).

12. Parittattika½

1-7. Paµiccav±r±di

21. Naparitta½ dhamma½ paµicca…pe… namahaggata½ dhamma½ paµicca…pe… na-appam±ŗa½ dhamma½ paµicca… (sa½khitta½).

13. Paritt±rammaŗattika½

1-7. Paµiccav±r±di

22. Naparitt±rammaŗa½ dhamma½ paµicca…pe… namahaggat±rammaŗa½ dhamma½ paµicca…pe… na-appam±ŗ±rammaŗa½ dhamma½ paµicca… (sa½khitta½).

14. H²nattika½

1-7. Paµiccav±r±di

23. Nah²na½ dhamma½ paµicca…pe… namajjhima½ dhamma½ paµicca…pe… napaŗ²ta½ dhamma½ paµicca… (sa½khitta½).

15. Micchattattika½

1-7. Paµiccav±r±di

24. Namicchattaniyata½ dhamma½ paµicca…pe… nasammattaniyata½ dhamma½ paµicca…pe… na-aniyata½ dhamma½ paµicca… (sa½khitta½).

16. Magg±rammaŗattika½

1-7. Paµiccav±r±di

25. Namagg±rammaŗa½ dhamma½ paµicca…pe… namaggahetuka½ dhamma½ paµicca…pe… namagg±dhipati½ dhamma½ paµicca… (sa½khitta½).

17. Uppannattika½

1-7. Paµiccav±r±di

26. Na-anuppanna½ dhamma½ paµicca na-anuppanno dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-anuppanna½ dhamma½ paµicca na-upp±d² dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-anuppanna½ dhamma½ paµicca na-anuppanno ca na-upp±d² ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Na-upp±di½ dhamma½ paµicca na-upp±d² dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-upp±di½ dhamma½ paµicca na-anuppanno dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-upp±di½ dhamma½ paµicca na-anuppanno ca na-upp±d² ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Na-anuppannańca na-upp±dińca dhamma½ paµicca na-anuppanno dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-anuppannańca na-upp±dińca dhamma½ paµicca na-upp±d² dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-anuppannańca na-upp±dińca dhamma½ paµicca na-anuppanno ca na-upp±d² ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3) (Sa½khitta½.)

18. At²tattika½

1-7. Paµiccav±r±di

27. Na-at²ta½ dhamma½ paµicca na-at²to dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sa½khitta½.)
Na-at²to dhammo na-at²tassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Na-at²to dhammo na-an±gatassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Na-at²to dhammo na-at²tassa ca na-an±gatassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (3)
Na-an±gato dhammo na-an±gatassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Na-an±gato dhammo na-at²tassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Na-an±gato dhammo na-at²tassa ca na-an±gatassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (3)
Na-at²to ca na-an±gato ca dhamm± na-at²tassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Na-at²to ca na-an±gato ca dhamm± na-an±gatassa dhammassa hetupaccayena paccayo. Na-at²to ca na-an±gato ca dhamm± na-at²tassa ca na-an±gatassa ca dhammassa hetupaccayena paccayo. (3) (Sa½khitta½.)

19. At²t±rammaŗattika½

1-7. Paµiccav±r±di

28. Na-at²t±rammaŗa½ dhamma½ paµicca…pe… na-an±gat±rammaŗa½ dhamma½ paµicca…pe… napaccuppann±rammaŗa½ dhamma½ paµicca… (sa½khitta½).

20. Ajjhattattika½

1-7. Paµiccav±r±di

29. Na-ajjhatta½ dhamma½ paµicca na-ajjhatto dhammo uppajjati hetupaccay±.
Nabahiddh± dhamma½ paµicca nabahiddh± dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sa½khitta½.)

21. Ajjhatt±rammaŗattika½

1-7. Paµiccav±r±di

30. Na-ajjhatt±rammaŗa½ dhamma½ paµicca na-ajjhatt±rammaŗo dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-ajjhatt±rammaŗa½ dhamma½ paµicca nabahiddh±rammaŗo dhammo uppajjati hetupaccay±. (2)
Nabahiddh±rammaŗa½ dhamma½ paµicca nabahiddh±rammaŗo dhammo uppajjati hetupaccay±. Nabahiddh±rammaŗa½ dhamma½ paµicca na-ajjhatt±rammaŗo dhammo uppajjati hetupaccay±. (2) (Sa½khitta½.)

22. Sanidassanattika½

1-7. Paµiccav±r±di

31. Nasanidassanasappaµigha½ dhamma½ paµicca nasanidassanasappaµigho dhammo uppajjati hetupaccay±. Nasanidassanasappaµigha½ dhamma½ paµicca na-anidassanasappaµigho dhammo uppajjati hetupaccay±. Nasanidassanasappaµigha½ dhamma½ paµicca na-anidassana-appaµigho dhammo uppajjati hetupaccay±. Nasanidassanasappaµigha½ dhamma½ paµicca nasanidassanasappaµigho ca na-anidassana-appaµigho ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Nasanidassanasappaµigha½ dhamma½ paµicca na-anidassanasappaµigho ca na-anidassana-appaµigho ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Nasanidassanasappaµigha½ dhamma½ paµicca nasanidassanasappaµigho ca na-anidassanasappaµigho ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (6)
32. Na-anidassanasappaµigha½ dhamma½ paµicca na-anidassanasappaµigho dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-anidassanasappaµigha½ dhamma½ paµicca nasanidassanasappaµigho dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-anidassanasappaµigha½ dhamma½ paµicca na-anidassana-appaµigho dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-anidassanasappaµigha½ dhamma½ paµicca nasanidassanasappaµigho ca na-anidassana-appaµigho ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Na-anidassanasappaµigha½ dhamma½ paµicca na-anidassanasappaµigho ca na-anidassana-appaµigho ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. Na-anidassanasappaµigha½ dhamma½ paµicca nasanidassanasappaµigho ca na-anidassanasappaµigho ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (6)
33. Na-anidassana-appaµigha½ dhamma½ paµicca na-anidassana-appaµigho dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-anidassana-appaµigha½ dhamma½ paµicca nasanidassanasappaµigho dhammo uppajjati hetupaccay±. Na-anidassana-appaµigha½ dhamma½ paµicca na-anidassanasappaµigho dhammo uppajjati hetupaccay±…. Cha.
Nasanidassanasappaµighańca na-anidassana-appaµighańca dhamma½ paµicca nasanidassanasappaµigho dhammo uppajjati hetupaccay±…. Cha.
Nasanidassanasappaµighańca na-anidassanasappaµighańca dhamma½ paµicca nasanidassanasappaµigho dhammo uppajjati hetupaccay±…. Cha. (Sa½khitta½.)
34. Hetuy± ti½sa…pe… avigate ti½sa.
(Yath± kusalattike sahaj±tav±rampi paccayav±rampi nissayav±rampi sa½saµµhav±rampi sampayuttav±rampi pańh±v±rampi gaŗita½ eva½ gaŗetabba½.)

Dhammapaccan²ye tikapaµµh±na½ niµµhita½.