Nahetu½ lokiya½ dhamma½ paµicca nahetu lokiyo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Hetu½ lokiyańca nahetu½ lokiyańca dhamma½ paµicca hetu lokiyo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi. (Sa½khitta½.)
Hetuy± nava, ±rammaŗe nava…pe… avigate nava. (Sa½khitta½.)
(Sahaj±tav±rampi…pe… pańh±v±rampi eva½ vitth±retabba½.)
29. Hetu½ lokuttara½ dhamma½ paµicca hetu lokuttaro dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Nahetu½ lokuttara½ dhamma½ paµicca nahetu lokuttaro dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Hetu½ lokuttarańca nahetu½ lokuttarańca dhamma½ paµicca hetu lokuttaro dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi. (Sa½khitta½.)
Hetuy± nava, ±rammaŗe nava…pe… avigate nava. (Sa½khitta½.)
(Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi pańh±v±rampi paµiccav±rasadisa½ vitth±retabba½.)

1-12. Hetuduka-kenacivińńeyyaduka½

30. Hetu½ kenaci vińńeyya½ dhamma½ paµicca hetu kenaci vińńeyyo dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sa½khitta½.)
Hetuy± nava…pe… avigate nava. (Sa½khitta½.)
(Sahaj±tav±rampi…pe… pańh±v±rampi vitth±retabba½.)
31. Hetu½ kenaci navińńeyya½ dhamma½ paµicca hetu kenaci navińńeyyo dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sa½khitta½.)
Hetuy± nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitth±ro.)

C³¼antaraduka½ niµµhita½.

1-13. Hetuduka-±savaduka½

32. Hetu½ ±sava½ dhamma½ paµicca hetu ±savo dhammo uppajjati hetupaccay±. Hetu½ ±sava½ dhamma½ paµicca nahetu ±savo dhammo uppajjati hetupaccay±. Hetu½ ±sava½ dhamma½ paµicca hetu ±savo ca nahetu ±savo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Nahetu½ ±sava½ dhamma½ paµicca nahetu ±savo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Hetu½ ±savańca nahetu½ ±savańca dhamma½ paµicca hetu ±savo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
Hetuy± pańca, ±rammaŗe pańca…pe… avigate pańca. (Sabbattha vitth±ro.)
33. Hetu½ no-±sava½ dhamma½ paµicca hetu no-±savo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Nahetu½ no-±sava½ dhamma½ paµicca nahetu no-±savo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Hetu½ no-±savańca nahetu½ no-±savańca dhamma½ paµicca hetu no-±savo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi. (Sa½khitta½.)
Hetuy± nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitth±ro.)

1-14. Hetuduka-s±savaduka½

34. Hetu½ s±sava½ dhamma½ paµicca hetu s±savo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Nahetu½ s±sava½ dhamma½ paµicca nahetu s±savo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Hetu½ s±savańca nahetu½ s±savańca dhamma½ paµicca hetu s±savo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi. (Sa½khitta½.)
Hetuy± nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitth±ro.)
35. Hetu½ an±sava½ dhamma½ paµicca hetu an±savo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Nahetu½ an±sava½ dhamma½ paµicca nahetu an±savo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Hetu½ an±savańca nahetu½ an±savańca dhamma½ paµicca hetu an±savo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi. (Sa½khitta½.)
Hetuy± nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitth±ro.)

1-15. Hetuduka-±savasampayuttaduka½

36. Hetu½ ±savasampayutta½ dhamma½ paµicca hetu ±savasampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sa½khitta½.)
Hetuy± nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitth±ro.)
37. Hetu½ ±savavippayutta½ dhamma½ paµicca hetu ±savavippayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sa½khitta½.)
Hetuy± nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitth±ro.)

1-16. Hetuduka-±savas±savaduka½

38. Hetu½ ±savańceva s±savańca dhamma½ paµicca hetu ±savo ceva s±savo ca dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sa½khitta½.)
Hetuy± pańca…pe… avigate pańca. (Sabbattha vitth±ro.)
39. Hetu½ s±savańceva no ca ±sava½ dhamma½ paµicca hetu s±savo ceva no ca ±savo dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sa½khitta½.)
Hetuy± nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitth±ro.)

1-17. Hetuduka-±sava-±savasampayuttaduka½

40. Hetu½ ±savańceva ±savasampayuttańca dhamma½ paµicca hetu ±savo ceva ±savasampayutto ca dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sa½khitta½.)
Hetuy± pańca…pe… avigate pańca. (Sabbattha vitth±ro.)
41. Hetu½ ±savasampayuttańceva no ca ±sava½ dhamma½ paµicca hetu ±savasampayutto ceva no ca ±savo dhammo uppajjati hetupaccay±.
Hetuy± pańca…pe… avigate pańca. (Sabbattha vitth±ro.)

1-18. Hetuduka-±savavippayuttas±savaduka½

42. Hetu½ ±savavippayutta½ s±sava½ dhamma½ paµicca hetu ±savavippayutto s±savo dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sa½khitta½.)
Hetuy± nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitth±ro.)
Hetu½ ±savavippayutta½ an±sava½ dhamma½ paµicca hetu ±savavippayutto an±savo dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sa½khitta½.)
Hetuy± nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitth±ro.)

Hetuduka-±savagocchaka½ niµµhita½.

1-19-53. Hetuduka-sańńojan±diduk±ni

43. Hetu½ sańńojana½ dhamma½ paµicca…pe… hetu½ gantha½ dhamma½ paµicca…pe… hetu½ ogha½ dhamma½ paµicca…pe… hetu½ yoga½ dhamma½ paµicca…pe… hetu½ n²varaŗa½ dhamma½ paµicca pe… hetu½ nopar±m±sa½ dhamma½ paµicca hetu no par±m±so dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sa½khitta½.)
Hetuy± nava…pe… avigate nava (sabbattha gocchaka½ vitth±retabba½.)

Hetudukapar±m±sagocchaka½ niµµhita½.

1-54. Hetuduka-s±rammaŗaduka½

44. Hetu½ s±rammaŗa½ dhamma½ paµicca hetu s±rammaŗo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Nahetu½ s±rammaŗa½ dhamma½ paµicca nahetu s±rammaŗo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Hetu½ s±rammaŗańca nahetu½ s±rammaŗańca dhamma½ paµicca hetu s±rammaŗo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi. (Sa½khitta½.)
Hetuy± nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitth±ro.)
Nahetu½ an±rammaŗa½ dhamma½ paµicca nahetu an±rammaŗo dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sabbattha eka½.)

1-55. Hetuduka-cittaduka½

45. Hetu½ nocitta½ dhamma½ paµicca hetu nocitto dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sa½khitta½.)
Hetuy± nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitth±ro.)

1-56. Hetuduka-cetasikaduka½

46. Hetu½ cetasika½ dhamma½ paµicca hetu cetasiko dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sa½khitta½.)
Hetuy± nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitth±ro.)
Nahetu½ acetasika½ dhamma½ paµicca nahetu acetasiko dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sabbattha eka½.)

1-57. Hetuduka-cittasampayuttaduka½

47. Hetu½ cittasampayutta½ dhamma½ paµicca hetu cittasampayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sa½khitta½.)
Hetuy± nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitth±ro.)
Nahetu½ cittavippayutta½ dhamma½ paµicca nahetu cittavippayutto dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sabbattha eka½.)

1-58. Hetuduka-cittasa½saµµhaduka½

48. Hetu½ cittasa½saµµha½ dhamma½ paµicca hetu cittasa½saµµho dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sa½khitta½.)
Hetuy± nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitth±ro.)
Nahetu½ cittavisa½saµµha½ dhamma½ paµicca nahetu cittavisa½saµµho dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sabbattha eka½.)

1-59. Hetuduka-cittasamuµµh±naduka½

49. Hetu½ cittasamuµµh±na½ dhamma½ paµicca hetu cittasamuµµh±no dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sa½khitta½.)
Hetuy± nava…pe… avigate nava. (Sabbattha vitth±ro.)
Nahetu½ nocittasamuµµh±na½ dhamma½ paµicca nahetu nocittasamuµµh±no dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sabbattha eka½.)

1-60. Hetuduka-cittasahabh³duka½

50. Hetu½ cittasahabhu½ dhamma½ paµicca hetu cittasahabh³ dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sabbattha nava.)
Nahetu½ nocittasahabhu½ dhamma½ paµicca nahetu nocittasahabh³ dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sabbattha eka½, sabbattha vitth±ro.)

1-61. Hetuduka-citt±nuparivattiduka½

51. Hetu½ citt±nuparivatti½ dhamma½ paµicca hetu citt±nuparivatt² dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sabbattha nava.)
Nahetu½ nocitt±nuparivatti½ dhamma½ paµicca nahetu nocitt±nuparivatt² dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sabbattha eka½, sabbattha vitth±ro.)

1-62. Hetuduka-cittasa½saµµhasamuµµh±naduka½

52. Hetu½ cittasa½saµµhasamuµµh±na½ dhamma½ paµicca hetu cittasa½saµµhasamuµµh±no dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sabbattha nava.)
Nahetu½ nocittasa½saµµhasamuµµh±na½ dhamma½ paµicca nahetu nocittasa½saµµhasamuµµh±no dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sabbattha eka½, sabbattha vitth±ro.)

1-63. Hetuduka-cittasa½saµµhasamuµµh±nasahabh³duka½

53. Hetu½ cittasa½saµµhasamuµµh±nasahabhu½ dhamma½ paµicca hetu cittasa½saµµhasamuµµh±nasahabh³ dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sabbattha nava.)
Nahetu½ nocittasa½saµµhasamuµµh±nasahabhu½ dhamma½ paµicca nahetu nocittasa½saµµhasamuµµh±nasahabh³ dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sabbattha eka½, sabbattha vitth±ro.)

1-64. Hetuduka-cittasa½saµµhasamuµµh±n±nuparivattiduka½

54. Hetu½ cittasa½saµµhasamuµµh±n±nuparivatti½ dhamma½ paµicca hetu cittasa½saµµhasamuµµh±n±nuparivatt² dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sabbattha nava.)
Nahetu½ nocittasa½saµµhasamuµµh±n±nuparivatti½ dhamma½ paµicca nahetu nocittasa½saµµhasamuµµh±n±nuparivatt² dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sabbattha eka½, sabbattha vitth±ro.)

1-65. Hetuduka-ajjhattikaduka½

55. Nahetu½ ajjhattika½ dhamma½ paµicca nahetu ajjhattiko dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sabbattha eka½, sabbattha vitth±ro.)
Hetu½ b±hira½ dhamma½ paµicca hetu b±hiro dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sabbattha nava, sabbattha vitth±ro.)

1-66. Hetuduka-up±d±duka½

56. Hetu½ no-up±d± dhamma½ paµicca hetu no-up±d± dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sa½khitta½.)
Hetuy± nava…pe… avigate nava. (Sa½khitta½. Sabbattha vitth±ro.)

1-67. Hetuduka-up±dinnaduka½

57. Hetu½ up±dinna½ dhamma½ paµicca hetu up±dinno dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sa½khitta½.)