Bahiddh±pada½

Hetupaccayo

80. Kusala½ bahiddh± dhamma½ paµicca kusalo bahiddh± dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Akusala½ bahiddh± dhamma½ paµicca akusalo bahiddh± dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Aby±kata½ bahiddh± dhamma½ paµicca aby±kato bahiddh± dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Kusala½ bahiddh± ca aby±kata½ bahiddh± ca dhamma½ paµicca aby±kato bahiddh± dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Akusala½ bahiddh± ca aby±kata½ bahiddh± ca dhamma½ paµicca aby±kato bahiddh± dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
Hetuy± nava…pe… vip±ke eka½…pe… avigate nava. (Sa½khitta½.)
(Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½.)
81. Kusalo bahiddh± dhammo kusalassa bahiddh± dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ŗi.
Akusalo bahiddh± dhammo akusalassa bahiddh± dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ŗi.
Aby±kato bahiddh± dhammo aby±katassa bahiddh± dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Sa½khitta½.)
Hetuy± satta, ±rammaŗe nava, adhipatiy± dasa…pe… avigate terasa. (Sa½khitta½. Yath± kusalattike pańh±v±ra½ eva½ vitth±retabba½.)

1-20. Kusalattika-ajjhatt±rammaŗattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

82. Kusala½ ajjhatt±rammaŗa½ dhamma½ paµicca kusalo ajjhatt±rammaŗo dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sa½khitta½.)
Hetuy± t²ŗi…pe… vip±ke eka½…pe… avigate t²ŗi. (Sa½khitta½.)
83. Kusala½ bahiddh±rammaŗa½ dhamma½ paµicca kusalo bahiddh±rammaŗo dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sa½khitta½.)
Hetuy± t²ŗi…pe… vip±ke eka½…pe… avigate t²ŗi. (Sa½khitta½.)

1-21. Kusalattika-sanidassanattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

84. Aby±kata½ anidassanasappaµigha½ dhamma½ paµicca aby±kato anidassanasappaµigho dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sa½khitta½.)
Hetuy± eka½…pe… avigate eka½. (Sa½khitta½.)
(Sahaj±tav±rampi…pe… pańh±v±rampi vitth±retabba½.)
85. Kusala½ anidassana-appaµigha½ dhamma½ paµicca kusalo anidassana-appaµigho dhammo uppajjati hetupaccay±. Kusala½ anidassana-appaµigha½ dhamma½ paµicca aby±kato anidassana-appaµigho dhammo uppajjati hetupaccay±. Kusala½ anidassana-appaµigha½ dhamma½ paµicca kusalo anidassana-appaµigho ca aby±kato anidassana-appaµigho ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Akusala½ anidassana-appaµigha½ dhamma½ paµicca akusalo anidassana-appaµigho dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Aby±kata½ anidassana-appaµigha½ dhamma½ paµicca aby±kato anidassana-appaµigho dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Kusala½ anidassana-appaµighańca aby±kata½ anidassana-appaµighańca dhamma½ paµicca aby±kato anidassana-appaµigho dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Akusala½ anidassana-appaµighańca aby±kata½ anidassana-appaµighańca dhamma½ paµicca aby±kato anidassana-appaµigho dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Hetuy± nava, ±rammaŗe t²ŗi…pe… vip±ke eka½…pe… avigate nava. (Sa½khitta½. Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi pańh±v±rampi vitth±retabba½.)

Kusalattikasanidassanattika½ niµµhita½.

2-1. Vedan±ttika-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

86. Sukh±ya vedan±ya sampayutta½ kusala½ dhamma½ paµicca sukh±ya vedan±ya sampayutto kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutta½ kusala½ dhamma½ paµicca adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Hetuy± dve…pe… avigate dve. (Sa½khitta½.) (Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi paµiccav±rasadisa½.)
87. Sukh±ya vedan±ya sampayutto kusalo dhammo sukh±ya vedan±ya sampayuttassa kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1)
Adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto kusalo dhammo adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayuttassa kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo. (1) (Sa½khitta½.)
Hetuy± dve, avigate dve. (Sa½khitta½. Sabbattha vitth±ro.)
88. Sukh±ya vedan±ya sampayutta½ akusala½ dhamma½ paµicca sukh±ya vedan±ya sampayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Dukkh±ya vedan±ya sampayutta½ akusala½ dhamma½ paµicca dukkh±ya vedan±ya sampayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutta½ akusala½ dhamma½ paµicca adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
Hetuy± t²ŗi…pe… avigate t²ŗi. (Sa½khitta½. Sabbattha vitth±ro.)
89. Sukh±ya vedan±ya sampayutta½ aby±kata½ dhamma½ paµicca sukh±ya vedan±ya sampayutto aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutta½ aby±kata½ dhamma½ paµicca adukkhamasukh±ya vedan±ya sampayutto aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
Hetuy± dve, avigate t²ŗi. (Sa½khitta½.)

3-1. Vip±kattika-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Hetupaccayo

90. Vip±kadhammadhamma½ kusala½ dhamma½ paµicca vip±kadhammadhammo kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sa½khitta½.)
Hetuy± eka½…pe… avigate eka½. (Sa½khitta½.)
91. Vip±kadhammadhamma½ akusala½ dhamma½ paµicca vip±kadhammadhammo akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sa½khitta½.)
Hetuy± eka½. (Sabbattha eka½.)
92. Vip±ka½ aby±kata½ dhamma½ paµicca vip±ko aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Nevavip±kanavip±kadhammadhamma½ aby±kata½ dhamma½ paµicca nevavip±kanavip±kadhammadhammo aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Vip±ka½ aby±katańca nevavip±kanavip±kadhammadhamma½ aby±katańca dhamma½ paµicca vip±ko aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi. (Sa½khitta½.)
Hetuy± nava, avigate nava. (Sa½khitta½. Sabbattha vitth±ro.)

4-1. Up±dinnattika-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Hetupaccayo

93. Anup±dinnup±d±niya½ kusala½ dhamma½ paµicca anup±dinnup±d±niyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±.
Anup±dinna-anup±d±niya½ kusala½ dhamma½ paµicca anup±dinna-anup±d±niyo kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
Hetuy± dve. (Sabbattha vitth±ro.)
Anup±dinnup±d±niya½ akusala½ dhamma½ paµicca anup±dinnup±d±niyo akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sabbattha eka½. Sabbattha vitth±ro.)
94. Up±dinnup±d±niya½ aby±kata½ dhamma½ paµicca up±dinnup±d±niyo aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi. (Sabbattha vitth±ro.)
Anup±dinnup±d±niya½ aby±kata½ dhamma½ paµicca anup±dinnup±d±niyo aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Anup±dinna-anup±d±niya½ aby±kata½ dhamma½ paµicca anup±dinna-anup±d±niyo aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Anup±dinnup±d±niya½ aby±katańca anup±dinna-anup±d±niya½ aby±katańca dhamma½ paµicca anup±dinnup±d±niyo aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Up±dinnup±d±niya½ aby±katańca anup±dinnup±d±niya½ aby±katańca dhamma½ paµicca anup±dinnup±d±niyo aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
Hetuy± nava. (Sabbattha vitth±ro.)

5-1. Sa½kiliµµhattika-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Hetupaccayo

95. Asa½kiliµµhasa½kilesika½ kusala½ dhamma½ paµicca asa½kiliµµhasa½kilesiko kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±.
Asa½kiliµµha-asa½kilesika½ kusala½ dhamma½ paµicca asa½kiliµµha-asa½kilesiko kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sabbattha dve.)
Sa½kiliµµhasa½kilesika½ akusala½ dhamma½ paµicca sa½kiliµµhasa½kilesiko akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sabbattha eka½.)
Asa½kiliµµhasa½kilesika½ aby±kata½ dhamma½ paµicca asa½kiliµµhasa½kilesiko aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. (Sa½khitta½.)
Hetuy± pańca.

6-1. Vitakkattika-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Hetupaccayo

96. Savitakkasavic±ra½ kusala½ dhamma½ paµicca savitakkasavic±ro kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Avitakkavic±ramatta½ kusala½ dhamma½ paµicca avitakkavic±ramatto kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… catt±ri.
Avitakka-avic±ra½ kusala½ dhamma½ paµicca avitakka-avic±ro kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Avitakka-avic±ra½ kusala½ dhamma½ paµicca avitakkavic±ramatto kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Avitakkavic±ramatta½ kusalańca avitakka-avic±ra½ kusalańca dhamma½…pe… savitakkasavic±ra½ kusalańca avitakkavic±ramatta½ kusalańca dhamma½ paµicca savitakkasavic±ro kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Hetuy± ek±dasa.
97. Savitakkasavic±ra½ akusala½ dhamma½ paµicca savitakkasavic±ro akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Avitakkavic±ramatta½ akusala½ dhamma½ paµicca savitakkasavic±ro akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Savitakkasavic±ra½ akusalańca avitakkavic±ramatta½ akusalańca dhamma½ paµicca savitakkasavic±ro akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Hetuy± pańca.
98. Savitakkasavic±ra½ aby±kata½ dhamma½ paµicca savitakkasavic±ro aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±.
Hetuy± sattati½sa.

7-1. P²tittika-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Hetupaccayo

99. P²tisahagata½ kusala½ dhamma½ paµicca p²tisahagato kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Sukhasahagata½ kusala½ dhamma½ paµicca sukhasahagato kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Upekkh±sahagata½ kusala½ dhamma½ paµicca upekkh±sahagato kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
P²tisahagata½ kusalańca sukhasahagata½ kusalańca dhamma½ paµicca p²tisahagato kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi. (Sabbattha dasa. Sabbattha vitth±ro.)
100. P²tisahagata½ akusala½ dhamma½ paµicca p²tisahagato akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Sukhasahagata½ akusala½ dhamma½ paµicca sukhasahagato akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Upekkh±sahagata½ akusala½ dhamma½ paµicca upekkh±sahagato akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)