Aby±katapada½– hetupaccayo

33. Cittasampayutta½ aby±kata½ dhamma½ paµicca cittasampayutto aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. Cittasampayutta½ aby±kata½ dhamma½ paµicca cittavippayutto aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. Cittasampayutta½ aby±kata½ dhamma½ paµicca cittasampayutto aby±kato ca cittavippayutto aby±kato ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Cittavippayutta½ aby±kata½ dhamma½ paµicca cittavippayutto aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. Cittavippayutta½ aby±kata½ dhamma½ paµicca cittasampayutto aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. Cittavippayutta½ aby±kata½ dhamma½ paµicca cittasampayutto aby±kato ca cittavippayutto aby±kato ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Cittasampayutta½ aby±katańca cittavippayutta½ aby±katańca dhamma½ paµicca cittasampayutto aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. Cittasampayutta½ aby±katańca cittavippayutta½ aby±katańca dhamma½ paµicca cittavippayutto aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±. Cittasampayutta½ aby±katańca cittavippayutta½ aby±katańca dhamma½ paµicca cittasampayutto aby±kato ca cittavippayutto aby±kato ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3) (Sa½khitta½.)
34. Hetuy± nava, ±rammaŗe t²ŗi, adhipatiy± pańca…pe… ańńamańńe cha…pe… purej±te eka½, ±sevane eka½, kamme nava, vip±ke nava…pe… avigate nava (sa½khitta½).
Nahetuy± nava, na-±rammaŗe t²ŗi, na-adhipatiy± nava…pe… napurej±te nava…pe… nakamme dve, navip±ke pańca, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne dve, namagge nava, nasampayutte t²ŗi, navippayutte dve (sa½khitta½, sahaj±tav±r±di vitth±retabbo).

Hetu-±rammaŗapaccay±

35. Cittasampayutto aby±kato dhammo cittasampayuttassa aby±katassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ŗi.
Cittasampayutto aby±kato dhammo cittasampayuttassa aby±katassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. (1)
Cittavippayutto aby±kato dhammo cittasampayuttassa aby±katassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo. (1) (Sa½khitta½.)
36. Hetuy± t²ŗi, ±rammaŗe dve, adhipatiy± catt±ri, anantare eka½…pe… sahaj±te satta, ańńamańńe cha, nissaye satta, upanissaye dve, purej±te eka½, pacch±j±te eka½, ±sevane eka½, kamme t²ŗi, vip±ke t²ŗi, ±h±re catt±ri, indriye cha, jh±ne t²ŗi, magge t²ŗi, sampayutte eka½, vippayutte dve (sa½khitta½).

59-1. Cittasa½saµµhaduka-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

37. Cittasa½saµµha½ kusala½ dhamma½ paµicca cittasa½saµµho kusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
38. Hetuy± eka½, ±rammaŗe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½). (Sahaj±tav±repi…pe… pańh±v±repi sabbattha eka½.)
39. Cittasa½saµµha½ akusala½ dhamma½ paµicca cittasa½saµµho akusalo dhammo uppajjati hetupaccay± (sa½khitta½).
40. Hetuy± eka½, ±rammaŗe eka½…pe… avigate eka½ (sa½khitta½). (Sahaj±tav±repi…pe… pańh±v±repi sabbattha eka½.)
41. Cittasa½saµµha½ aby±kata½ dhamma½ paµicca cittasa½saµµho aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Nocittasa½saµµha½ aby±kata½ dhamma½ paµicca nocittasa½saµµho aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Cittasa½saµµha½ aby±katańca nocittasa½saµµha½ aby±katańca dhamma½ paµicca cittasa½saµµho aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi (sa½khitta½).
42. Hetuy± nava, ±rammaŗe t²ŗi…pe… avigate nava (sa½khitta½).
(Yath± cittasampayuttaduka½ aby±katasadisa½. Sahaj±tav±rampi…pe… pańh±v±rampi vitth±retabba½.)

60-1. Cittasamuµµh±naduka-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

43. Cittasamuµµh±na½ kusala½ dhamma½ paµicca cittasamuµµh±no kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. Cittasamuµµh±na½ kusala½ dhamma½ paµicca nocittasamuµµh±no kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. Cittasamuµµh±na½ kusala½ dhamma½ paµicca cittasamuµµh±no kusalo ca nocittasamuµµh±no kusalo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Nocittasamuµµh±na½ kusala½ dhamma½ paµicca cittasamuµµh±no kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Cittasamuµµh±na½ kusalańca nocittasamuµµh±na½ kusalańca dhamma½ paµicca cittasamuµµh±no kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
44. Hetuy± pańca, ±rammaŗe pańca (sabbattha pańca), avigate pańca (sa½khitta½).
Na-adhipatiy± pańca, napurej±te pańca…pe… nakamme t²ŗi navip±ke pańca…pe… navippayutte pańca (sa½khitta½, sahaj±tav±r±di vitth±retabbo).
45. Cittasamuµµh±no kusalo dhammo cittasamuµµh±nassa kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo (sa½khitta½).
46. Hetuy± t²ŗi, ±rammaŗe nava, adhipatiy± nava, anantare nava, samanantare nava, sahaj±te pańca…pe… upanissaye nava, ±sevane nava, kamme t²ŗi, ±h±re pańca, indriye pańca, jh±ne t²ŗi, magge t²ŗi, sampayutte pańca, atthiy± pańca…pe… avigate pańca (sa½khitta½).
47. Cittasamuµµh±na½ akusala½ dhamma½ paµicca cittasamuµµh±no akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Nocittasamuµµh±na½ akusala½ dhamma½ paµicca cittasamuµµh±no akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Cittasamuµµh±na½ akusalańca nocittasamuµµh±na½ akusalańca dhamma½ paµicca cittasamuµµh±no akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½).
48. Hetuy± pańca, ±rammaŗe pańca…pe… avigate pańca (sa½khitta½).
(Kusalattikasadisa½ sahaj±tav±rampi …pe… pańh±v±rampi vitth±retabba½.)
49. Cittasamuµµh±na½ aby±kata½ dhamma½ paµicca cittasamuµµh±no aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Nocittasamuµµh±na½ aby±kata½ dhamma½ paµicca nocittasamuµµh±no aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Cittasamuµµh±na½ aby±katańca nocittasamuµµh±na½ aby±katańca dhamma½ paµicca cittasamuµµh±no aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi (sa½khitta½).
50. Hetuy± nava, ±rammaŗe nava, adhipatiy± pańca (sabbattha nava), purej±te pańca, ±sevane pańca…pe… avigate nava (sa½khitta½).
Nahetuy± nava, na-±rammaŗe cha, na-adhipatiy± nava…pe… nakamme t²ŗi, navip±ke cha, na-±h±re eka½, na-indriye eka½, najh±ne cha, namagge nava, nasampayutte cha, navippayutte cha, nonatthiy± cha, novigate cha (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±rampi…pe… sampayuttav±rampi vitth±retabba½.)
51. Cittasamuµµh±no aby±kato dhammo cittasamuµµh±nassa aby±katassa dhammassa hetupaccayena paccayo… t²ŗi.
Cittasamuµµh±no aby±kato dhammo cittasamuµµh±nassa aby±katassa dhammassa ±rammaŗapaccayena paccayo (sa½khitta½).
52. Hetuy± t²ŗi, ±rammaŗe nava, adhipatiy± nava, anantare nava (sabbattha nava), purej±te nava, pacch±j±te nava, ±sevane nava, kamme t²ŗi, vip±ke nava, ±h±re nava (cittasamuµµh±nam³la½ nocittasamuµµh±nassa kaba¼²k±ro ±h±ro k±tabbo. Nocittasamuµµh±no cittasamuµµh±nassa kaba¼²k±ro ±h±ro ghaµane majjhe kaba¼²k±ro ±h±ro), indriye nava (r³paj²vitindriya½ eka½), jh±ne t²ŗi, magge t²ŗi, sampayutte pańca, vippayutte nava, atthiy± nava, natthiy± nava, vigate nava, avigate nava (sa½khitta½).
(Yath± kusalattike pańh±v±rassa anulomampi paccan²yampi anulomapaccan²yampi paccan²y±nulomampi gaŗita½, eva½ gaŗetabba½.)

61-1. Cittasahabh³duka-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

53. Cittasahabhu½ kusala½ dhamma½ paµicca cittasahabh³ kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. Cittasahabhu½ kusala½ dhamma½ paµicca nocittasahabh³ kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. Cittasahabhu½ kusala½ dhamma½ paµicca cittasahabh³ kusalo ca nocittasahabh³ kusalo ca dhamm± uppajjanti hetupaccay±. (3)
Nocittasahabhu½ kusala½ dhamma½ paµicca cittasahabh³ kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Cittasahabhu½ kusalańca nocittasahabhu½ kusalańca dhamma½ paµicca cittasahabh³ kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
54. Hetuy± pańca, ±rammaŗe pańca…pe… avigate pańca (sa½khitta½). (Sahaj±tav±rampi…pe… pańh±v±rampi vitth±retabba½).
55. Cittasahabhu½ akusala½ dhamma½ paµicca cittasahabh³ akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Nocittasahabhu½ akusala½ dhamma½ paµicca cittasahabh³ akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Cittasahabhu½ akusalańca nocittasahabhu½ akusalańca dhamma½ paµicca cittasahabh³ akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
56. Hetuy± pańca, ±rammaŗe pańca…pe… avigate pańca (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±rampi…pe… pańh±v±rampi vitth±retabba½.)
57. Cittasahabhu½ aby±kata½ dhamma½ paµicca cittasahabh³ aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Nocittasahabhu½ aby±kata½ dhamma½ paµicca nocittasahabh³ aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Cittasahabhu½ aby±katańca nocittasahabhu½ aby±katańca dhamma½ paµicca cittasahabh³ aby±kato dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi (sa½khitta½).
58. Hetuy± nava, ±rammaŗe nava…pe… avigate nava. (Sa½khitta½. Yath± cetasikadukam³l± t²ŗi gaman±, eva½ imepi t²ŗi gaman± k±tabb±. Sahaj±tav±rampi…pe… pańh±v±rampi vitth±retabba½.)

62-1. Citt±nuparivattiduka-kusalattika½

1-7. Paµiccav±r±di

Paccayacatukka½

Hetupaccayo

59. Citt±nuparivatti½ kusala½ dhamma½ paµicca citt±nuparivatt² kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Nocitt±nuparivatti½ kusala½ dhamma½ paµicca citt±nuparivatt² kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)
Citt±nuparivatti½ kusalańca nocitt±nuparivatti½ kusalańca dhamma½ paµicca citt±nuparivatt² kusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1) (Sa½khitta½.)
60. Hetuy± pańca, ±rammaŗe pańca…pe… avigate pańca (sa½khitta½).
(Sahaj±tav±rampi…pe… pańh±v±rampi vitth±retabba½.)
61. Citt±nuparivatti½ akusala½ dhamma½ paµicca citt±nuparivatt² akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±… t²ŗi.
Nocitt±nuparivatti½ akusala½ dhamma½ paµicca citt±nuparivatt² akusalo dhammo uppajjati hetupaccay±. (1)