App²tiko dhammo app²tikassa dhammassa hetupaccayena paccayo– app²tik± het³ sampayuttak±na½ khandh±na½ cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ hetupaccayena paccayo; paµisandhikkhaºe…pe…. (1)

¾rammaºapaccayo

150. Sapp²tiko dhammo sapp²tikassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo– sapp²tike khandhe ±rabbha sapp²tik± khandh± uppajjanti. (M³la½ k±tabba½.) Sapp²tike khandhe ±rabbha app²tik± khandh± ca p²ti ca uppajjanti. (M³la½ k±tabba½.) Sapp²tike khandhe ±rabbha sapp²tik± khandh± ca p²ti ca uppajjanti. (3)
151. App²tiko dhammo app²tikassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo– app²tikena cittena d±na½ datv± s²la½…pe… uposathakamma½ katv± app²tikena cittena paccavekkhati, ass±deti abhinandati, ta½ ±rabbha app²tiko r±go uppajjati, diµµhi uppajjati, vicikicch± uppajjati, uddhacca½ uppajjati, domanassa½ uppajjati; app²tik± jh±n± vuµµhahitv±…pe… magg± vuµµhahitv±…pe… phal± vuµµhahitv± app²tikena cittena phala½ paccavekkhati, ariy± app²tikena cittena nibb±na½ paccavekkhanti, nibb±na½ app²tikassa gotrabhussa, vod±nassa, maggassa, phalassa, ±vajjan±ya p²tiy± ca ±rammaºapaccayena paccayo; ariy± app²tikena cittena app²tike pah²ne kilese…pe… vikkhambhite kilese…pe… pubbe…pe… cakkhu½…pe… vatthu½ app²tike khandhe ca p²tiñca app²tikena cittena aniccato…pe… vipassati ass±deti abhinandati, ta½ ±rabbha app²tiko r±go uppajjati…pe… domanassa½ uppajjati; dibbena cakkhun± r³pa½ passati…pe… phoµµhabb±yatana½ k±yaviññ±ºassa ±rammaºapaccayena paccayo; app²tik± khandh± iddhividhañ±ºassa cetopariyañ±ºassa, pubbeniv±s±nussatiñ±ºassa, yath±kamm³pagañ±ºassa, an±gata½sañ±ºassa, ±vajjan±ya p²tiy± ca ±rammaºapaccayena paccayo; app²tike khandhe ca p²tiñca ±rabbha app²tik± khandh± ca p²ti ca uppajjanti. (1)
App²tiko dhammo sapp²tikassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo– app²tikena cittena d±na½ datv± s²la½…pe… uposathakamma½…pe… sapp²tikena cittena paccavekkhati ass±deti abhinandati, ta½ ±rabbha sapp²tiko r±go uppajjati, diµµhi uppajjati; app²tik± jh±n± vuµµhahitv±…pe… magg± vuµµhahitv±…pe… phal± vuµµhahitv± sapp²tikena cittena phala½ paccavekkhati, ariy± sapp²tikena cittena nibb±na½ paccavekkhanti, nibb±na½ sapp²tikassa gotrabhussa, vod±nassa, maggassa, phalassa ±rammaºapaccayena paccayo; ariy± sapp²tikena cittena app²tike pah²ne kilese…pe… vikkhambhite kilese …pe… pubbe…pe… cakkhu½…pe… vatthu½ app²tike khandhe ca p²tiñca sapp²tikena cittena aniccato…pe… vipassati ass±deti abhinandati, ta½ ±rabbha sapp²tiko r±go uppajjati, diµµhi uppajjati; app²tike khandhe ca p²tiñca ±rabbha sapp²tik± khandh± uppajjanti. (2)
App²tiko dhammo sapp²tikassa ca app²tikassa ca dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo– app²tikena cittena d±na½ datv± s²la½…pe… uposathakamma½…pe… sapp²tikena cittena paccavekkhati ass±deti abhinandati, ta½ ±rabbha sapp²tik± khandh± ca p²ti ca uppajjanti, app²tik± jh±n±…pe… magg±…pe… phal± vuµµhahitv± sapp²tikena cittena phala½ paccavekkhati, ariy± sapp²tikena cittena nibb±na½ paccavekkhanti, nibb±na½ sapp²tikassa gotrabhussa, vod±nassa, maggassa, phalassa, p²tiy± ca ±rammaºapaccayena paccayo; ariy± sapp²tikena cittena app²tike pah²ne kilese paccavekkhanti, vikkhambhite kilese…pe… pubbe…pe… cakkhu½…pe… vatthu½ app²tike khandhe ca p²tiñca sapp²tikena cittena aniccato…pe… vipassati ass±deti abhinandati ta½ ±rabbha sapp²tik± khandh± ca p²ti ca uppajjanti, app²tike khandhe ca p²tiñca ±rabbha sapp²tik± khandh± ca p²ti ca uppajjanti. (3)
152. Sapp²tiko ca app²tiko ca dhamm± sapp²tikassa dhammassa ±rammaºapaccayena paccayo– sapp²tike khandhe ca p²tiñca ±rabbha sapp²tik± khandh± uppajjanti. (M³la½ k±tabba½.) Sapp²tike khandhe ca p²tiñca ±rabbha app²tik± khandh± ca p²ti ca uppajjanti.
(M³la½ k±tabba½.) Sapp²tike khandhe ca p²tiñca ±rabbha sapp²tik± khandh± ca p²ti ca uppajjanti. (3)

Adhipatipaccayo

153. Sapp²tiko dhammo sapp²tikassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– ±rammaº±dhipati, sahaj±t±dhipati. ¾rammaº±dhipati– sapp²tike khandhe garu½ katv± sapp²tik± khandh± uppajjanti. Sahaj±t±dhipati– sapp²tik±dhipati sampayuttak±na½ khandh±na½ adhipatipaccayena paccayo. (1)
Sapp²tiko dhammo app²tikassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– ±rammaº±dhipati, sahaj±t±dhipati. ¾rammaº±dhipati– sapp²tike khandhe garu½ katv± app²tik± khandh± ca p²ti ca uppajjanti. Sahaj±t±dhipati– sapp²tik±dhipati p²tiy± ca cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ adhipatipaccayena paccayo. (2)
Sapp²tiko dhammo sapp²tikassa ca app²tikassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo– ±rammaº±dhipati, sahaj±t±dhipati. ¾rammaº±dhipati– sapp²tike khandhe garu½ katv± sapp²tik± khandh± ca p²ti ca uppajjanti. Sahaj±t±dhipati– sapp²tik±dhipati sampayuttak±na½ khandh±na½ p²tiy± ca cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ adhipatipaccayena paccayo. (3)
154. App²tiko dhammo app²tikassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo– ±rammaº±dhipati, sahaj±t±dhipati. ¾rammaº±dhipati– app²tikena cittena d±na½…pe… s²la½…pe… uposathakamma½…pe… app²tikena cittena ta½ garu½ katv± paccavekkhati ass±deti abhinandati, ta½ garu½ katv± app²tiko r±go uppajjati, diµµhi uppajjati; app²tik± jh±n±…pe… magg±…pe… phal± vuµµhahitv± app²tikena cittena phala½ garu½ katv± paccavekkhati; ariy± app²tikena cittena nibb±na½ garu½ katv± paccavekkhanti, nibb±na½ app²tikassa gotrabhussa, vod±nassa, maggassa, phalassa adhipatipaccayena paccayo; cakkhu½…pe… vatthu½ app²tike khandhe ca p²tiñca app²tikena cittena garu½ katv± ass±deti abhinandati, ta½ garu½ katv± app²tiko r±go uppajjati, diµµhi uppajjati, app²tike khandhe ca p²tiñca garu½ katv± app²tik± khandh± ca p²ti ca uppajjanti. Sahaj±t±dhipati– app²tik±dhipati sampayuttak±na½ khandh±na½ cittasamuµµh±n±nañca r³p±na½ adhipatipaccayena paccayo. (1)
App²tiko dhammo sapp²tikassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. ¾rammaº±dhipati– app²tikena cittena d±na½…pe… s²la½…pe… uposathakamma½…pe… (sa½khitta½) nibb±na½ sapp²tikassa gotrabhussa, vod±nassa, maggassa, phalassa adhipatipaccayena paccayo; cakkhu½…pe… vatthu½ app²tike khandhe ca p²tiñca sapp²tikena cittena garu½ katv± ass±deti abhinandati, ta½ garu½ katv± sapp²tiko r±go uppajjati, diµµhi uppajjati; app²tike khandhe ca p²tiñca garu½ katv± sapp²tik± khandh± uppajjanti. (2)
App²tiko dhammo sapp²tikassa ca app²tikassa ca dhammassa adhipatipaccayena paccayo. ¾rammaº±dhipati– d±na½…pe… (sa½khitta½) nibb±na½ sapp²tikassa gotrabhussa, vod±nassa, maggassa, phalassa, p²tiy± ca adhipatipaccayena paccayo; cakkhu½…pe… vatthu½ app²tike khandhe ca p²tiñca sapp²tikena cittena garu½ katv± ass±deti abhinandati, ta½ garu½ katv± r±go uppajjati, diµµhi uppajjati app²tike khandhe ca p²tiñca garu½ katv± sapp²tik± khandh± ca p²ti ca uppajjanti. (3)
155. Sapp²tiko ca app²tiko ca dhamm± sapp²tikassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. ¾rammaº±dhipati– sapp²tike khandhe ca p²tiñca garu½ katv± sapp²tik± khandh± uppajjanti. (M³la½ k±tabba½.) Sapp²tike khandhe ca p²tiñca garu½ katv± app²tik± khandh± ca p²ti ca uppajjanti. (M³la½ k±tabba½.) Sapp²tike khandhe ca p²tiñca garu½ katv± sapp²tik± khandh± ca p²ti ca uppajjanti. (3)

Anantarapaccay±di

156. Sapp²tiko dhammo sapp²tikassa dhammassa anantarapaccayena paccayo– purim± purim± sapp²tik± khandh± pacchim±na½ pacchim±na½ sapp²tik±na½ khandh±na½ anantarapaccayena paccayo. (M³la½ k±tabba½.) Purim± purim± sapp²tik± khandh± pacchim±ya pacchim±ya p²tiy± anantarapaccayena paccayo– sapp²tika½ cuticitta½ app²tikassa upapatticittassa sapp²tika½ bhavaªga½ ±vajjan±ya, sapp²tik± khandh± app²tikassa vuµµh±nassa, p²tisahagat± vip±kamanoviññ±ºadh±tu kiriyamanoviññ±ºadh±tuy±, sapp²tika½ bhavaªga½ app²tikassa bhavaªgassa, sapp²tika½ kusal±kusala½ app²tikassa vuµµh±nassa, kiriya½ vuµµh±nassa, phala½ vuµµh±nassa anantarapaccayena paccayo. (M³la½ k±tabba½.) Purim± purim± sapp²tik± khandh± pacchim±na½ pacchim±na½ sapp²tik±na½ khandh±na½ p²tiy± ca anantarapaccayena paccayo. (3)
157. App²tiko dhammo app²tikassa dhammassa anantarapaccayena paccayo– purim± purim± p²ti pacchim±ya pacchim±ya p²tiy± anantarapaccayena paccayo; purim± purim± app²tik± khandh± pacchim±na½ pacchim±na½ app²tik±na½ khandh±na½ anantarapaccayena paccayo; anuloma½ gotrabhussa…pe… app²tik±ya phalasam±pattiy± p²tiy± ca anantarapaccayena paccayo. (M³la½ k±tabba½.) Purim± purim± p²ti pacchim±na½ pacchim±na½ sapp²tik±na½ khandh±na½ anantarapaccayena paccayo; app²tika½ cuticitta½ sapp²tikassa upapatticittassa, ±vajjan± sapp²tik±na½ khandh±na½, app²tik± khandh± sapp²tikassa vuµµh±nassa, vip±kamanodh±tu sapp²tik±ya vip±kamanoviññ±ºadh±tuy±, app²tika½ bhavaªga½ sapp²tikassa bhavaªgassa, app²tika½ kusal±kusala½ sapp²tikassa vuµµh±nassa, kiriya½ vuµµh±nassa, phala½ vuµµh±nassa anantarapaccayena paccayo; nirodh± vuµµhahantassa nevasaññ±n±saññ±yatana½ sapp²tik±ya phalasam±pattiy± anantarapaccayena paccayo. (2)
App²tiko dhammo sapp²tikassa ca app²tikassa ca dhammassa anantarapaccayena paccayo– purim± purim± p²ti pacchim±na½ pacchim±na½ sapp²tik±na½ khandh±na½ p²tiy± ca anantarapaccayena paccayo. (3)
158. Sapp²tiko ca app²tiko ca dhamm± sapp²tikassa dhammassa anantarapaccayena paccayo purim± purim± sapp²tik± khandh± ca p²ti ca pacchim±na½ pacchim±na½ sapp²tik±na½ khandh±na½ anantarapaccayena paccayo. (1)
Sapp²tiko ca app²tiko ca dhamm± app²tikassa dhammassa anantarapaccayena paccayo– purim± purim± sapp²tik± khandh± ca p²ti ca pacchim±ya pacchim±ya p²tiy± anantarapaccayena paccayo; sapp²tika½ cuticittañca p²ti ca app²tikassa upapatticittassa… sapp²tika½ bhavaªgañca p²ti ca ±vajjan±ya… sapp²tik± khandh± ca p²ti ca app²tikassa vuµµh±nassa… sapp²tik± vip±kamanoviññ±ºadh±tu ca p²ti ca kiriyamanoviññ±ºadh±tuy±… sapp²tika½ bhavaªgañca p²ti ca app²tikassa bhavaªgassa… sapp²tika½ kusal±kusalañca p²ti ca app²tikassa vuµµh±nassa… kiriyañca p²ti ca vuµµh±nassa… phalañca p²ti ca vuµµh±nassa anantarapaccayena paccayo. (2)