2. Sacc±di

460. Dukkhasaccena ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi dv²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi so¼asahi dh±t³hi asaªgahit±.
461. Samudayasaccena ye dhamm±… maggasaccena ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.
462. Nirodhasaccena ye dhamm±… cakkhundriyena ye dhamm± k±yindriyena ye dhamm±… itthindriyena ye dhamm±… purisindriyena ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi aµµhahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi asaªgahit±.
463. Sukhindriyena ye dhamm±… dukkhindriyena ye dhamm±… somanassindriyena ye dhamm±… domanassindriyena ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.
464. Upekkhindriyena ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi terasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi pañcahi dh±t³hi asaªgahit±.
465. Saddhindriyena ye dhamm±… v²riyindriyena ye dhamm±… satindriyena ye dhamm±… sam±dhindriyena ye dhamm±… paññindriyena ye dhamm±… anaññ±taññass±m²tindriyena ye dhamm±… aññindriyena ye dhamm±… aññ±t±vindriyena ye dhamm±… avijj±ya ye dhamm±… avijj±paccay± saªkh±rehi ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.
466. Saªkh±rapaccay± viññ±ºena ye dhamm±… sa¼±yatanapaccay± phassena ye dhamm±… phassapaccay± vedan±ya ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± ekena khandhena ek±dasah±yatanehi ek±dasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Cat³hi khandhehi eken±yatanena sattahi dh±t³hi asaªgahit±.
467. Vedan±paccay± taºh±ya ye dhamm±… taºh±paccay± up±d±nena ye dhamm±… kammabhavena ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.
468. Upapattibhavena ye dhamm±… saññ±bhavena ye dhamm±… pañcavok±rabhavena ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi t²hi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi pannarasahi dh±t³hi asaªgahit±.
469. K±mabhavena ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi pañcahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi terasahi dh±t³hi asaªgahit±.
470. R³pabhavena ye dhamm±… asaññ±bhavena ye dhamm±… ekavok±rabhavena ye dhamm±… paridevena ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± cat³hi khandhehi dv²h±yatanehi aµµhahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Ekena khandhena dasah±yatanehi dasahi dh±t³hi asaªgahit±.
471. Ar³pabhavena ye dhamm±… nevasaññ±n±saññ±bhavena ye dhamm±… catuvok±rabhavena ye dhamm±… sokena ye dhamm±… dukkhena ye dhamm±… domanassena ye dhamm±… up±y±sena ye dhamm±… satipaµµh±nena ye dhamm±… sammappadh±nena ye dhamm±… iddhip±dena ye dhamm±… jh±nena ye dhamm±… appamaññ±ya ye dhamm±… pañcahi indriyehi ye dhamm±… pañcahi balehi ye dhamm± sattahi bojjhaªgehi ye dhamm±… ariyena aµµhaªgikena maggena ye dhamm± vippayutt±… te dhamm± asaªkhata½ khandhato µhapetv± pañcahi khandhehi dv±dasah±yatanehi aµµh±rasahi dh±t³hi saªgahit±. Katihi asaªgahit±? Na kehici khandhehi na kehici ±yatanehi na k±hici dh±t³hi asaªgahit±.