561. “Imepañca n²varaºe pah±y±”ti ime pañca n²varaº± sant± honti samit± v³pasant± atthaªgat± abbhatthaªgat± appit± byappit± sosit± visosit± byant²kat±. Tena vuccati “ime pañca n²varaºe pah±y±”ti.
562. “Cetaso upakkilese”ti ime pañca n²varaº± cittassa upakkiles±.
563. “Paññ±ya dubbal²karaºe”ti imehi pañcahi n²varaºehi anuppann± ceva paññ± na uppajjati uppann± ca paññ± nirujjhati. Tena vuccati “paññ±ya dubbal²karaºe”ti.
564. “Vivicceva k±mehi vivicca akusalehi dhammeh²”ti tattha katame k±m±? Chando k±mo, r±go k±mo, chandar±go k±mo, saªkappo k±mo, r±go k±mo, saªkappar±go k±mo– ime vuccanti “k±m±”.
Tattha katame akusal± dhamm±? K±macchando, by±p±do, thina½, middha½, uddhacca½, kukkucca½, vicikicch±– ime vuccanti “akusal± dhamm±”. Iti imehi ca k±mehi imehi ca akusalehi dhammehi vivitto hoti. Tena vuccati “vivicceva k±mehi vivicca akusalehi dhammeh²”ti.
565. “Savitakka½ savic±ran”ti atthi vitakko, atthi vic±ro.
Tattha katamo vitakko? Yo takko vitakko saªkappo appan± byappan± cetaso abhiniropan± samm±saªkappo– aya½ vuccati “vitakko”.
Tattha katamo vic±ro? Yo c±ro vic±ro anuvic±ro upavic±ro cittassa anusandhanat± anupekkhanat±– aya½ vuccati vic±ro. Iti imin± ca vitakkena imin± ca vic±rena upeto hoti…pe… samann±gato. Tena vuccati “savitakka½ savic±ran”ti.
566. “Vivekajan”ti vitakko, vic±ro, p²ti, sukha½, cittassekaggat±– te imasmi½ viveke j±t± honti sañj±t± nibbatt± abhinibbatt± p±tubh³t±. Tena vuccati “vivekajan”ti.
567. “P²tisukhan”ti atthi p²ti, atthi sukha½.
Tattha katam± p²ti? Y± p²ti p±mojja½ ±modan± pamodan± h±so pah±so vitti odagya½ attamanat± cittassa– aya½ vuccati “p²ti”.
Tattha katama½ sukha½? Ya½ cetasika½ s±ta½ cetasika½ sukha½ cetosamphassaja½ s±ta½ sukha½ vedayita½ cetosamphassaj± s±t± sukh± vedan±– ida½ vuccati “sukha½”. Ida½ sukha½ im±ya p²tiy± sahagata½ hoti sahaj±ta½ sa½saµµha½ sampayutta½. Tena vuccati “p²tisukhan”ti.
568. “Paµhaman”ti gaºan±nupubbat± [gaºan±nupubbato (sy±.) evamuparipi] paµhama½. Ida½ paµhama½ sam±pajjat²ti paµhama½.
569. “Jh±nan”ti vitakko, vic±ro, p²ti, sukha½, cittassekaggat±.
570. “Upasampajj±”ti yo paµhamassa jh±nassa l±bho paµil±bho patti sampatti phusan± sacchikiriy± upasampad±.
571. “Viharat²”ti …pe… tena vuccati “viharat²”ti.
572. “Vitakkavic±r±na½ v³pasam±”ti, atthi vitakko, atthi vic±ro.
Tattha katamo vitakko? Yo takko vitakko…pe… samm±saªkappo– aya½ vuccati “vitakko”.
Tattha katamo vic±ro? Yo c±ro vic±ro anuvic±ro upavic±ro cittassa anusandhanat± anupekkhanat±– aya½ vuccati “vic±ro”. Iti ayañca vitakko ayañca vic±ro sant± honti samit± v³pasant± atthaªgat± abbhatthaªgat± appit± byappit± sosit± visosit± byant²kat±. Tena vuccati “vitakkavic±r±na½ v³pasam±”ti.
573. “Ajjhattan”ti ya½ ajjhatta½ paccatta½.
574. “Sampas±danan”ti y± saddh± saddahan± okappan± abhippas±do.
575. “Cetaso ekodibh±van”ti y± cittassa µhiti…pe… samm±sam±dhi.
576. “Avitakka½ avic±ran”ti atthi vitakko, atthi vic±ro.
Tattha katamo vitakko? Yo takko vitakko…pe… samm±saªkappo– aya½ vuccati “vitakko”.
Tattha katamo vic±ro? Yo c±ro anuc±ro vic±ro anuvic±ro upavic±ro cittassa anusandhanat± anupekkhanat±– aya½ vuccati “vic±ro”. Iti ayañca vitakko ayañca vic±ro sant± hoti samit± v³pasant± atthaªgat± abbhatthaªgat± appit± byappit± sosit± visosit± byant²kat±. Tena vuccati “avitakka½ avic±ran”ti.
577. “Sam±dhijan”ti sampas±do p²tisukha½– te imasmi½ sam±dhimhi j±t± honti sañj±t± nibbatt± abhinibbatt± p±tubh³t±. Tena vuccati “sam±dhijan”ti.
578. “P²tisukhan”ti atthi p²ti, atthi sukha½.
Tattha katam± p²ti…pe… aya½ vuccati “p²ti”.
Tattha katama½ sukha½…pe… ida½ vuccati “sukha½”. Ida½ sukha½ im±ya p²tiy± sahagata½ hoti sahaj±ta½ sa½saµµha½ sampayutta½. Tena vuccati “p²tisukhan”ti.
579. “Dutiyan”ti gaºan±nupubbat± dutiya½. Ida½ dutiya½ sam±pajjat²ti dutiya½.
580. “Jh±nan”ti sampas±do, p²tisukha½, cittassekaggat±.
581. “Upasampajj±”ti yo dutiyassa jh±nassa l±bho paµil±bho patti sampatti phusan± sacchikiriy± upasampad±.
582. “Viharat²”ti …pe… tena vuccati “viharat²”ti.
583. “P²tiy± ca vir±g±”ti tattha katam± p²ti? Y± p²ti p±mojja½ ±modan± pamodan± h±so pah±so vitti odagya½ attamanat± cittassa– aya½ vuccati “p²ti”. Aya½ p²ti sant± hoti samit± v³pasant± atthaªgat± abbhatthaªgat± appit± byappit± sosit± visosit± byant²kat±. Tena vuccati “p²tiy± ca vir±g±”ti.
584. “Upekkhako”ti tattha katam± upekkh±? Y± upekkh± upekkhan± ajjhupekkhan± majjhattat± cittassa– aya½ vuccati “upekkh±”. Im±ya upekkh±ya upeto hoti…pe… samann±gato. Tena vuccati “upekkhako”ti.
585. “Viharat²”ti …pe… tena vuccati “viharat²”ti.
586. “Sato ca sampaj±no”ti tattha katam± sati? Y± sati anussati…pe… samm±sati– aya½ vuccati “sati”.
Tattha katama½ sampajañña½? Y± paññ± paj±nan±…pe… amoho dhammavicayo samm±diµµhi– ida½ vuccati “sampajañña½”. Iti im±ya ca satiy± imin± ca sampajaññena upeto hoti…pe… samann±gato. Tena vuccati “sato ca sampaj±no”ti.
587. “Sukhañca k±yena paµisa½vedet²”ti tattha katama½ sukha½? Ya½ cetasika½ s±ta½ cetasika½ sukha½ cetosamphassaja½ s±ta½ sukha½ vedayita½ cetosamphassaj± s±t± sukh± vedan±– ida½ vuccati “sukha½”.
Tattha katamo k±yo? Saññ±kkhandho, saªkh±rakkhandho, viññ±ºakkhandho– aya½ vuccati “k±yo”. Ida½ sukha½ imin± k±yena paµisa½vedeti. Tena vuccati “sukhañca k±yena paµisa½vedet²”ti.
588. “Ya½ ta½ ariy± ±cikkhant²”ti tattha katame ariy±? Ariy± vuccanti buddh± ca buddhas±vak± ca. Te ima½ ±cikkhanti desenti paññapenti [paññ±penti (s². sy±.)] paµµhapenti vivaranti vibhajanti utt±ni½ karonti pak±senti. Tena vuccati “ya½ ta½ ariy± ±cikkhant²”ti.
589. “Upekkhako satim± sukhavih±r²”ti tattha katam± upekkh±? Y± upekkh± upekkhan± ajjhupekkhan± majjhattat± cittassa– aya½ vuccati “upekkh±”.
Tattha katam± sati? Y± sati anussati…pe… samm±sati aya½ vuccati “sati”.
Tattha katama½ sukha½? Ya½ cetasika½ s±ta½ cetasika½ sukha½ cetosamphassaja½ s±ta½ sukha½ vedayita½ cetosamphassaj± s±t± sukh± vedan±– ida½ vuccati “sukha½”. Iti im±ya ca upekkh±ya im±ya ca satiy± imin± ca sukhena samann±gato iriyati vattati p±leti yapeti y±peti carati viharati. Tena vuccati “upekkhako satim± sukhavih±r²”ti.
590. “Tatiyan”ti gaºan±nupubbat± tatiya½. Ida½ tatiya½ sam±pajjat²ti tatiya½.
591. “Jh±nan”ti upekkh±, sati, sampajañña½, sukha½, cittassekaggat±.
592. “Upasampajj±”ti yo tatiyassa jh±nassa l±bho paµil±bho patti sampatti phusan± sacchikiriy± upasampad±.
593. “Viharat²”ti…pe… tena vuccati “viharat²”ti.
594. “Sukhassa ca pah±n± dukkhassa ca pah±n±”ti, atthi sukha½, atthi dukkha½.
Tattha katama½ sukha½? Ya½ k±yika½ s±ta½ k±yika½ sukha½ k±yasamphassaja½ s±ta½ sukha½ vedayita½ k±yasamphassaj± s±t± sukh± vedan±– ida½ vuccati “sukha½”.
Tattha katama½ dukkha½? Ya½ k±yika½ as±ta½ k±yika½ dukkha½ k±yasamphassaja½ as±ta½ dukkha½ vedayita½ k±yasamphassaj± as±t± dukkh± vedan±– ida½ vuccati “dukkha½”. Iti idañca sukha½ idañca dukkha½ sant± honti samit± v³pasant± atthaªgat± abbhatthaªgat± appit± byappit± sosit± visosit± byant²kat±. Tena vuccati “sukhassa ca pah±n± dukkhassa ca pah±n±”ti.
595. “Pubbeva somanassadomanass±na½ atthaªgam±”ti atthi somanassa½, atthi domanassa½.
Tattha katama½ somanassa½? Ya½ cetasika½ s±ta½ cetasika½ sukha½ cetosamphassaja½ s±ta½ sukha½ vedayita½ cetosamphassaj± s±t± sukh± vedan±– ida½ vuccati “somanassa½”.
Tattha katama½ domanassa½? Ya½ cetasika½ as±ta½ cetasika½ dukkha½ cetosamphassaja½ as±ta½ dukkha½ vedayita½ cetosamphassaj± as±t± dukkh± vedan±– ida½ vuccati “domanassa½”. Iti idañca somanassa½ idañca domanassa½ pubbeva sant± honti samit± v³pasant± atthaªgat± abbhatthaªgat± appit± byappit± sosit± visosit± byant²kat±. Tena vuccati “pubbeva somanassadomanass±na½ atthaªgam±”ti.
596. “Adukkhamasukhan”ti ya½ cetasika½ neva s±ta½ n±s±ta½ cetosamphassaja½ adukkhamasukha½ vedayita½ cetosamphassaj± adukkhamasukh± vedan±. Tena vuccati “adukkhamasukhan”ti.
597. “Upekkh±satip±risuddhin”ti, tattha katam± upekkh±? Y± upekkh± upekkhan± ajjhupekkhan± majjhattat± cittassa– aya½ vuccati “upekkh±”.
Tattha katam± sati? Y± sati anussati…pe… samm±sati– aya½ vuccati “sati”. Aya½ sati im±ya upekkh±ya vivaµ± hoti parisuddh± pariyod±t±. Tena vuccati “upekkh±satip±risuddhin”ti.
598. “Catutthan”ti gaºan±nupubbat± catuttha½, ida½ catuttha½ sam±pajjat²ti catuttha½.
599. “Jh±nan”ti upekkh±, sati, cittassekaggat±.
600. “Upasampajj±”ti yo catutthassa jh±nassa l±bho paµil±bho patti sampatti phusan± sacchikiriy± upasampad±.
601. “Viharat²”ti…pe… tena vuccati “viharat²”ti.
602. “Sabbaso r³pasaññ±na½ samatikkam±”ti tattha katam± r³pasaññ±? R³p±vacarasam±patti½ sam±pannassa v± upapannassa v± diµµhadhammasukhavih±rissa v± saññ± sañj±nan± sañj±nitatta½– im± vuccanti “r³pasaññ±yo”. Im± r³pasaññ±yo atikkanto hoti v²tikkanto samatikkanto. Tena vuccati “sabbaso r³pasaññ±na½ samatikkam±”ti.
603. “Paµighasaññ±na½ atthaªgam±”ti tattha katam± paµighasaññ±? R³pasaññ± saddasaññ±…pe… phoµµhabbasaññ±– im± vuccanti paµighasaññ±yo. Im± paµighasaññ±yo sant± honti samit± v³pasant± atthaªgat± abbhatthaªgat± appit± byappit± sosit± visosit± byant²kat±. Tena vuccati “paµighasaññ±na½ atthaªgam±”ti.
604. “N±nattasaññ±na½ amanasik±r±”ti tattha katam± n±nattasaññ±? Asam±pannassa manodh±tu samaªgissa v± manoviññ±ºadh±tu samaªgissa v± saññ± sañj±nan± sañj±nitatta½– im± vuccanti “n±nattasaññ±yo”. Im± n±nattasaññ±yo na manasi karoti. Tena vuccati “n±nattasaññ±na½ amanasik±r±”ti.
605. “Ananto ±k±so”ti, tattha katamo ±k±so? Yo ±k±so ±k±sagata½ agha½ aghagata½ vivaro vivaragata½ asamphuµµha½ cat³hi mah±bh³tehi– aya½ vuccati “±k±so”. Tasmi½ ±k±se citta½ µhapeti saºµhapeti ananta½ pharati. Tena vuccati “ananto ±k±so”ti.
606. “¾k±s±nañc±yatanan”ti ±k±s±nañc±yatana½ sam±pannassa v± upapannassa v± diµµhadhammasukhavih±rissa v± cittacetasik± dhamm±.
607. “Upasampajj±”ti yo ±k±s±nañc±yatanassa l±bho paµil±bho patti sampatti phusan± sacchikiriy± upasampad±.
608. “Viharat²”ti…pe… tena vuccati “viharat²”ti.
609. “Sabbaso ±k±s±nañc±yatana½ samatikkamm±”ti ima½ ±k±s±nañc±yatana½ atikkanto hoti v²tikkanto samatikkanto. Tena vuccati “sabbaso ±k±s±nañc±yatana½ samatikkamm±”ti.
610. “Ananta½ viññ±ºan”ti ta½yeva ±k±sa½ viññ±ºena phuµµha½ manasi karoti ananta½ pharati. Tena vuccati “ananta½ viññ±ºan”ti.
611. “Viññ±ºañc±yatanan”ti viññ±ºañc±yatana½ sam±pannassa v± upapannassa v± diµµhadhammasukhavih±rissa v± cittacetasik± dhamm±.
612. “Upasampajj±”ti yo viññ±ºañc±yatanassa l±bho paµil±bho patti sampatti phusan± sacchikiriy± upasampad±.
613. “Viharat²”ti…pe… tena vuccati “viharat²”ti.
614. “Sabbaso viññ±ºañc±yatana½ samatikkamm±”ti ima½ viññ±ºañc±yatana½ atikkanto hoti v²tikkanto samatikkanto. Tena vuccati “sabbaso viññ±ºañc±yatana½ samatikkamm±”ti.
615. “Natthi kiñc²”ti ta½yeva viññ±ºa½ bh±veti vibh±veti antarabh±veti, “natthi kiñc²”ti passati. Tena vuccati “natthi kiñc²”ti.
616. “¾kiñcaññ±yatanan”ti ±kiñcaññ±yatana½ sam±pannassa v± upapannassa v± diµµhadhammasukhavih±rissa v± cittacetasik± dhamm±.
617. “Upasampajj±”ti yo ±kiñcaññ±yatanassa l±bho paµil±bho patti sampatti phusan± sacchikiriy± upasampad±.
618. “Viharat²”ti …pe… tena vuccati “viharat²”ti.
619. “Sabbaso ±kiñcaññ±yatana½ samatikkamm±”ti ima½ ±kiñcaññ±yatana½ atikkanto hoti v²tikkanto samatikkanto. Tena vuccati “sabbaso ±kiñcaññ±yatana½ samatikkamm±”ti.
“Nevasaññ²n±saññ²”ti ta½yeva ±kiñcaññ±yatana½ santato manasi karoti saªkh±r±vasesasam±patti½ bh±veti. Tena vuccati “nevasaññ²n±saññ²”ti [aya½ p±µho m±tik±ya½ natthi, niddese pana sabbapotthakesu dissati].
620. “Nevasaññ±n±saññ±yatanan”ti nevasaññ±n±saññ±yatana½ sam±pannassa v± upapannassa v± diµµhadhammasukhavih±rissa v± cittacetasik± dhamm±.
621. “Upasampajj±”ti yo nevasaññ±n±saññ±yatanassa l±bho paµil±bho patti sampatti phusan± sacchikiriy± upasampad±.
622. “Viharat²”ti iriyati vattati p±leti yapeti y±peti carati viharati. Tena vuccati “viharat²”ti.

Suttantabh±jan²ya½.