2. Duka½

188. Sattarasa dh±tuyo na het³. Dhammadh±tu siy± hetu, siy± na hetu. So¼asa dh±tuyo ahetuk±. Dve dh±tuyo siy± sahetuk±, siy± ahetuk±. So¼asa dh±tuyo ahetuk±. Dve dh±tuyo siy± sahetuk±, siy± ahetuk±. So¼asa dh±tuyo hetuvippayutt± Dve dh±tuyo siy± hetusampayutt±, siy± hetuvippayutt±. So¼asa dh±tuyo na vattabb±– “hetu ceva sahetuk± c±”tipi, “sahetuk± ceva na ca het³”tipi. Manoviññ±ºadh±tu na vattabb±– “hetu ceva sahetuk± c±”ti, siy± sahetuk± ceva na ca hetu, siy± na vattabb±– “sahetuk± ceva na ca het³”ti. Dhammadh±tu siy± hetu ceva sahetuk± ca, siy± sahetuk± ceva na ca hetu, siy± na vattabb±– “hetu ceva sahetuk± c±”tipi, “sahetuk± ceva na ca het³”tipi. So¼asa dh±tuyo na vattabb±– “het³ ceva hetusampayutt± c±”tipi, “hetusampayutt± ceva na ca het³”tipi. Manoviññ±ºadh±tu na vattabb±– “hetu ceva hetusampayutt± c±”ti, siy± hetusampayutt± ceva na ca hetu, siy± na vattabb±– “hetusampayutt± ceva na ca het³”ti. Dhammadh±tu siy± hetu ceva hetusampayutt± ca, siy± hetusampayutt± ceva na ca hetu, siy± na vattabb±– “hetu ceva hetusampayutt± c±”tipi, “hetusampayutt± ceva na ca het³”tipi. So¼asa dh±tuyo na hetu-ahetuk±. Manoviññ±ºadh±tu siy± na hetusahetuk±, siy± na hetu-ahetuk±. Dhammadh±tu siy± na hetusahetuk±, siy± na hetu-ahetuk±, siy± na vattabb±– “na hetusahetuk±”tipi, “na hetu-ahetuk±”tipi.
Sattarasa dh±tuyo sappaccay±. Dhammadh±tu siy± sappaccay±, siy± appaccay±. Sattarasa dh±tuyo saªkhat±. Dhammadh±tu siy± saªkhat±, siy± asaªkhat±. R³padh±tu sanidassan±. Sattarasa dh±tuyo anidassan±. Dasa dh±tuyo sappaµigh±. Aµµha dh±tuyo appaµigh±. Dasa dh±tuyo r³p±. Satta dh±tuyo ar³p±. Dhammadh±tu siy± r³p±, siy± ar³p±. So¼asa dh±tuyo lokiy±. Dve dh±tuyo siy± lokiy±, siy± lokuttar±; kenaci viññeyy±, kenaci na viññeyy±.
Sattarasa dh±tuyo no ±sav±. Dhammadh±tu siy± ±sav±, siy± no ±sav±. So¼asa dh±tuyo s±sav±. Dve dh±tuyo siy± s±sav±, siy± an±sav±. So¼asa dh±tuyo ±savavippayutt±. Dve dh±tuyo siy± ±savasampayutt±, siy± ±savavippayutt±. So¼asa dh±tuyo na vattabb±– “±sav± ceva s±sav± c±”ti, “s±sav± ceva no ca ±sav±”. Manoviññ±ºadh±tu na vattabb±– “±savo ceva s±sav± c±”ti, siy± s±sav± ceva no ca ±savo, siy± na vattabb±– “s±sav± ceva no ca ±savo”ti. Dhammadh±tu siy± ±savo ceva s±sav± ca, siy± s±sav± ceva no ca ±savo, siy± na vattabb±– “±savo ceva s±sav± c±”tipi, “s±sav± ceva no ca ±savo”tipi.
So¼asa dh±tuyo na vattabb±– “±sav± ceva ±savasampayutt± c±”tipi, “±savasampayutt± ceva no ca ±sav±”tipi. Manoviññ±ºadh±tu na vattabb±– “±savo ceva ±savasampayutt± c±”ti, siy± ±savasampayutt± ceva no ca ±savo, siy± na vattabb±– “±savasampayutt± ceva no ca ±savo”ti. Dhammadh±tu siy± ±savo ceva ±savasampayutt± ca, siy± ±savasampayutt± ceva no ca ±savo, siy± na vattabb±– “±savo ceva ±savasampayutt± c±”tipi, “±savasampayutt± ceva no ca ±savo”tipi. So¼asa dh±tuyo ±savavippayuttas±sav±. Dve dh±tuyo siy± ±savavippayuttas±sav±, siy± ±savavippayutta-an±sav± siy± na vattabb±– “±savavippayuttas±sav±”tipi, “±savavippayutta-an±sav±”tipi.
Sattarasa dh±tuyo no sa½yojan±. Dhammadh±tu siy± sa½yojana½, siy± no sa½yojana½. So¼asa dh±tuyo sa½yojaniy±. Dve dh±tuyo siy± sa½yojaniy±, siy± asa½yojaniy±. So¼asa dh±tuyo sa½yojanavippayutt±. Dve dh±tuyo siy± sa½yojanasampayutt±, siy± sa½yojanavippayutt±. So¼asa dh±tuyo na vattabb±– “sa½yojan± ceva sa½yojaniy± c±”ti, sa½yojaniy± ceva no ca sa½yojan±. Manoviññ±ºadh±tu na vattabb±– “sa½yojanañceva sa½yojaniy± c±”ti, siy± sa½yojaniy± ceva no ca sa½yojana½, siy± na vattabb±– “sa½yojaniy± ceva no ca sa½yojanan”ti. Dhammadh±tu siy± sa½yojanañceva sa½yojaniy± ca, siy± sa½yojaniy± ceva no ca sa½yojana½, siy± na vattabb±– “sa½yojanañceva sa½yojaniy± c±”tipi, “sa½yojaniy± ceva no ca sa½yojanan”tipi. So¼asa dh±tuyo na vattabb±– “sa½yojan± ceva sa½yojanasampayutt± c±”tipi, “sa½yojanasampayutt± ceva no ca sa½yojan±”tipi. Manoviññ±ºadh±tu na vattabb±– “sa½yojanañceva sa½yojanasampayutt± c±”ti, siy± sa½yojanasampayutt± ceva no ca sa½yojana½, siy± na vattabb±– “sa½yojanasampayutt± ceva no ca sa½yojanan”ti. Dhammadh±tu siy± sa½yojanañceva sa½yojanasampayutt± ca, siy± sa½yojanasampayutt± ceva no ca sa½yojana½, siy± na vattabb±– “sa½yojanañceva sa½yojanasampayutt± c±”tipi, “sa½yojanasampayutt± ceva no ca sa½yojanan”tipi. So¼asa dh±tuyo sa½yojanavippayuttasa½yojaniy±. Dve dh±tuyo siy± sa½yojanavippayuttasa½yojaniy±, siy± sa½yojanavippayutta-asa½yojaniy±, siy± na vattabb±– “sa½yojanavippayuttasa½yojaniy±”tipi, “sa½yojanavippayutta-asa½yojaniy±”tipi.
Sattarasa dh±tuyo no ganth±. Dhammadh±tu siy± gantho, siy± no gantho. So¼asa dh±tuyo ganthaniy±. Dve dh±tuyo siy± ganthaniy±, siy± aganthaniy±. So¼asa dh±tuyo ganthavippayutt±. Dve dh±tuyo siy± ganthasampayutt±, siy± ganthavippayutt±. So¼asa dh±tuyo na vattabb±– “ganth± ceva ganthaniy± c±”ti, ganthaniy± ceva no ca ganth±. Manoviññ±ºadh±tu na vattabb±– “gantho ceva ganthaniy± c±”ti, siy± ganthaniy± ceva no ca gantho, siy± na vattabb±– “ganthaniy± ceva no ca gantho”ti. Dhammadh±tu siy± gantho ceva ganthaniy± ca, siy± ganthaniy± ceva no ca gantho, siy± na vattabb±– “gantho ceva ganthaniy± c±”tipi, “ganthaniy± ceva no ca gantho”tipi. So¼asa dh±tuyo na vattabb±– “ganth± ceva ganthasampayutt± c±”tipi, “ganthasampayutt± ceva no ca ganth±”tipi. Manoviññ±ºadh±tu na vattabb±– “gantho ceva ganthasampayutt± c±”ti, siy± ganthasampayutt± ceva no ca gantho, siy± na vattabb±– “ganthasampayutt± ceva no ca gantho”ti. Dhammadh±tu siy± gantho ceva ganthasampayutt± ca, siy± ganthasampayutt± ceva no ca gantho, siy± na vattabb±– “gantho ceva ganthasampayutt± c±”tipi, “ganthasampayutt± ceva no ca gantho”tipi. So¼asa dh±tuyo ganthavippayuttaganthaniy±. Dve dh±tuyo siy± ganthavippayuttaganthaniy±, siy± ganthavippayutta-aganthaniy±, siy± na vattabb±– “ganthavippayuttaganthaniy±”tipi, “ganthavippayutta-aganthaniy±”tipi.
Sattarasa dh±tuyo no ogh±…pe… no yog±…pe… no n²varaº±. Dhammadh±tu siy± n²varaºa½, siy± no n²varaºa½. So¼asa dh±tuyo n²varaºiy±. Dve dh±tuyo siy± n²varaºiy±, siy± an²varaºiy±. So¼asa dh±tuyo n²varaºavippayutt±. Dve dh±tuyo siy± n²varaºasampayutt±, siy± n²varaºavippayutt±. So¼asa dh±tuyo na vattabb±– “n²varaº± ceva n²varaºiy± c±”ti, n²varaºiy± ceva no ca n²varaº±. Manoviññ±ºadh±tu na vattabb±– “n²varaºañceva n²varaºiy± c±”ti, siy± n²varaºiy± ceva no ca n²varaºa½, siy± na vattabb±– “n²varaºiy± ceva no ca n²varaºan”ti. Dhammadh±tu siy± n²varaºañceva n²varaºiy± ca, siy± n²varaºiy± ceva no ca n²varaºa½ siy± na vattabb±– “n²varaºañceva n²varaºiy± c±”tipi, “n²varaºiy± ceva no ca n²varaºan”tipi. So¼asa dh±tuyo na vattabb±– “n²varaº± ceva n²varaºasampayutt± c±”tipi, “n²varaºasampayutt± ceva no ca n²varaº±”tipi. Manoviññ±ºadh±tu na vattabb±– “n²varaºañceva n²varaºasampayutt± c±”ti, siy± n²varaºasampayutt± ceva no ca n²varaºa½, siy± na vattabb±– “n²varaºasampayutt± ceva no ca n²varaºan”ti. Dhammadh±tu siy± n²varaºañceva n²varaºasampayutt± ca, siy± n²varaºasampayutt± ceva no ca n²varaºa½, siy± na vattabb±– “n²varaºañceva n²varaºasampayutt± c±”tipi, “n²varaºasampayutt± ceva no ca n²varaºan”tipi. So¼asa dh±tuyo n²varaºavippayuttan²varaºiy±. Dve dh±tuyo siy± n²varaºavippayuttan²varaºiy±, siy± n²varaºavippayutta-an²varaºiy±, siy± na vattabb±– “n²varaºavippayuttan²varaºiy±”tipi, “n²varaºavippayutta-an²varaºiy±”tipi.
Sattarasa dh±tuyo no par±m±s±. Dhammadh±tu siy± par±m±so, siy± no par±m±so. So¼asa dh±tuyo par±maµµh±. Dve dh±tuyo siy± par±maµµh±, siy± apar±maµµh±. So¼asa dh±tuyo par±m±savippayutt±. Manoviññ±ºadh±tu siy± par±m±sasampayutt±, siy± par±m±savippayutt±. Dhammadh±tu siy± par±m±sasampayutt±, siy± par±m±savippayutt±, siy± na vattabb±– “par±m±sasampayutt±”tipi “par±m±savippayutt±”tipi. So¼asa dh±tuyo na vattabb±– “par±m±s± ceva par±maµµh± c±ti par±maµµh± ceva no ca par±m±s±”. Manoviññ±ºadh±tu na vattabb±– “par±m±so ceva par±maµµh± c±”ti, siy± par±maµµh± ceva no ca par±m±so, siy± na vattabb±– “par±maµµh± ceva no ca par±m±so”ti. Dhammadh±tu siy± par±m±so ceva par±maµµh± ca, siy± par±maµµh± ceva no ca par±m±so, siy± na vattabb±– “par±m±so ceva par±maµµh± c±”tipi, “par±maµµh± ceva no ca par±m±so”tipi. So¼asa dh±tuyo par±m±savippayuttapar±maµµh±. Dve dh±tuyo siy± par±m±savippayuttapar±maµµh±, siy± par±m±savippayutta-apar±maµµh±, siy± na vattabb±– “par±m±savippayuttapar±maµµh±”tipi, “par±m±savippayutta-apar±maµµh±”tipi.
Dasa dh±tuyo an±rammaº±. Satta dh±tuyo s±rammaº±. Dhammadh±tu siy± s±rammaº±, siy± an±rammaº±. Satta dh±tuyo citt±. Ek±dasa dh±tuyo no citt±. Sattarasa dh±tuyo acetasik±. Dhammadh±tu siy± cetasik±, siy± acetasik±. Dasa dh±tuyo cittavippayutt±. Dhammadh±tu siy± cittasampayutt±, siy± cittavippayutt±. Satta dh±tuyo na vattabb±– “cittena sampayutt±”tipi, “cittena vippayutt±”tipi. Dasa dh±tuyo cittavisa½saµµh±. Dhammadh±tu siy± cittasa½saµµh± siy± cittavisa½saµµh±. Satta dh±tuyo na vattabb±– “cittena sa½saµµh±”tipi, “cittena visa½saµµh±”tipi.
Dv±dasa dh±tuyo no cittasamuµµh±n±. Cha dh±tuyo siy± cittasamuµµh±n±, siy± no cittasamuµµh±n±. Sattarasa dh±tuyo no cittasahabhuno. Dhammadh±tu siy± cittasahabh³, siy± no cittasahabh³. Sattarasa dh±tuyo no citt±nuparivattino. Dhammadh±tu siy± citt±nuparivatt², siy± no citt±nuparivatt². Sattarasa dh±tuyo no cittasa½saµµhasamuµµh±n±. Dhammadh±tu siy± cittasa½saµµhasamuµµh±n±, siy± no cittasa½saµµhasamuµµh±n±. Sattarasa dh±tuyo no cittasa½saµµhasamuµµh±nasahabhuno. Dhammadh±tu siy± cittasa½saµµhasamuµµh±nasahabh³, siy± no cittasa½saµµhasamuµµh±nasahabh³. Sattarasa dh±tuyo no cittasa½saµµhasamuµµh±n±nuparivattino. Dhammadh±tu siy± cittasa½saµµhasamuµµh±n±nuparivatt², siy± no cittasa½saµµhasamuµµh±n±nuparivatt². Dv±dasa dh±tuyo ajjhattik±. Cha dh±tuyo b±hir±.
Nava dh±tuyo up±d±. Aµµha dh±tuyo no up±d±. Dhammadh±tu siy± up±d±, siy± no up±d±. Dasa dh±tuyo up±dinn±. Saddadh±tu anup±dinn±. Sattadh±tuyo siy± up±dinn±, siy± anup±dinn±. Sattarasa dh±tuyo no up±d±n±. Dhammadh±tu siy± up±d±na½, siy± no up±d±na½. So¼asa dh±tuyo up±d±niy±. Dve dh±tuyo siy± up±d±niy±, siy± anup±d±niy±. So¼asa dh±tuyo up±d±navippayutt±. Dve dh±tuyo siy± up±d±nasampayutt±, siy± up±d±navippayutt±. So¼asa dh±tuyo na vattabb±– “up±d±n± ceva up±d±niy± c±”ti, “up±d±niy± ceva no ca up±d±n±”. Manoviññ±ºadh±tu na vattabb±– “up±d±nañceva up±d±niy± c±”ti, siy± up±d±niy± ceva no ca up±d±na½, siy± na vattabb±– “up±d±niy± ceva no ca up±d±nan”ti. Dhammadh±tu siy± up±d±nañceva up±d±niy± ca, siy± up±d±niy± ceva no ca up±d±na½, siy± na vattabb±– “up±d±nañceva up±d±niy± c±”tipi, “up±d±niy± ceva no ca up±d±nan”tipi.
So¼asa dh±tuyo na vattabb±– “up±d±n± ceva up±d±nasampayutt± c±”tipi, “up±d±nasampayutt± ceva no ca up±d±n±”tipi. Manoviññ±ºadh±tu na vattabb±– “up±d±nañceva up±d±nasampayutt± c±”ti, siy± up±d±nasampayutt± ceva no ca up±d±na½, siy± na vattabb±– “up±d±nasampayutt± ceva no ca up±d±nan”ti. Dhammadh±tu siy± up±d±nañceva up±d±nasampayutt± ca, siy± up±d±nasampayutt± ceva no ca up±d±na½, siy± na vattabb±– “up±d±nañceva up±d±nasampayutt± c±”tipi, “up±d±nasampayutt± ceva no ca up±d±nan”tipi. So¼asa dh±tuyo up±d±navippayutta-up±d±niy±. Dve dh±tuyo siy± up±d±navippayutta-up±d±niy±, siy± up±d±navippayutta-anup±d±niy±, siy± na vattabb±– “up±d±navippayutta-up±d±niy±”tipi, “up±d±navippayutta-anup±d±niy±”tipi.
Sattarasa dh±tuyo no kiles±. Dhammadh±tu siy± kiles±, siy± no kiles±. So¼asa dh±tuyo sa½kilesik±. Dve dh±tuyo siy± sa½kilesik±, siy± asa½kilesik±. So¼asa dh±tuyo asa½kiliµµh±. Dve dh±tuyo siy± sa½kiliµµh±, siy± asa½kiliµµh±. So¼asa dh±tuyo kilesavippayutt±. Dve dh±tuyo siy± kilesasampayutt±, siy± kilesavippayutt±. So¼asa dh±tuyo na vattabb±– “kiles± ceva sa½kilesik± c±”ti, sa½kilesik± ceva no ca kiles±. Manoviññ±ºadh±tu na vattabb±– “kileso ceva sa½kilesik± c±”ti, siy± sa½kilesik± ceva no ca kileso, siy± na vattabb±– “sa½kilesik± ceva no ca kileso”ti. Dhammadh±tu siy± kileso ceva sa½kilesik± ca, siy± sa½kilesik± ceva no ca kileso, siy± na vattabb±– “kileso ceva sa½kilesik± c±”tipi, “sa½kilesik± ceva no ca kileso”tipi.
So¼asa dh±tuyo na vattabb±– “kiles± ceva sa½kiliµµh± c±”tipi, “sa½kiliµµh± ceva no ca kiles±”tipi. Manoviññ±ºadh±tu na vattabb±– “kileso ceva sa½kiliµµh± c±”ti, siy± sa½kiliµµh± ceva no ca kileso, siy± na vattabb±– “sa½kiliµµh± ceva no ca kileso”ti. Dhammadh±tu siy± kileso ceva sa½kiliµµh± ca, siy± sa½kiliµµh± ceva no ca kileso, siy± na vattabb±– “kileso ceva sa½kiliµµh± c±”tipi, “sa½kiliµµh± ceva no ca kileso”tipi. So¼asa dh±tuyo na vattabb±– “kiles± ceva kilesasampayutt± c±”tipi, “kilesasampayutt± ceva no ca kiles±”tipi. Manoviññ±ºadh±tu na vattabb±– “kileso ceva kilesasampayutt± c±”ti, siy± kilesasampayutt± ceva no ca kileso, siy± na vattabb±– “kilesasampayutt± ceva no ca kileso”ti. Dhammadh±tu siy± kileso ceva kilesasampayutt± ca, siy± kilesasampayutt± ceva no ca kileso, siy± na vattabb±– “kileso ceva kilesasampayutt± c±”tipi, “kilesasampayutt± ceva no ca kileso”tipi. So¼asa dh±tuyo kilesavippayuttasa½kilesik±. Dve dh±tuyo siy± kilesavippayuttasa½kilesik±, siy± kilesavippayutta-asa½kilesik±, siy± na vattabb±– “kilesavippayuttasa½kilesik±”tipi, “kilesavippayutta-asa½kilesik±”tipi.
So¼asa dh±tuyo na dassanena pah±tabb±. Dve dh±tuyo siy± dassanena pah±tabb±, siy± na dassanena pah±tabb±. So¼asa dh±tuyo na bh±van±ya pah±tabb±. Dve dh±tuyo siy± bh±van±ya pah±tabb±, siy± na bh±van±ya pah±tabb±. So¼asa dh±tuyo na dassanena pah±tabbahetuk±. Dve dh±tuyo siy± dassanena pah±tabbahetuk±, siy± na dassanena pah±tabbahetuk±. So¼asa dh±tuyo na bh±van±ya pah±tabbahetuk±. Dve dh±tuyo siy± bh±van±ya pah±tabbahetuk±, siy± na bh±van±ya pah±tabbahetuk±.
Pannarasa dh±tuyo avitakk±. Manodh±tu savitakk±. Dve dh±tuyo siy± savitakk±, siy± avitakk±. Pannarasa dh±tuyo avic±r±. Manodh±tu savic±r±. Dve dh±tuyo siy± savic±r±, siy± avic±r±. So¼asa dh±tuyo app²tik±. Dve dh±tuyo siy± sapp²tik±, siy± app²tik±. So¼asa dh±tuyo na p²tisahagat±. Dve dh±tuyo siy± p²tisahagat±, siy± na p²tisahagat±. Pannarasa dh±tuyo na sukhasahagat±. Tisso dh±tuyo siy± sukhasahagat±, siy± na sukhasahagat±. Ek±dasa dh±tuyo na upekkh±sahagat±. Pañca dh±tuyo upekkh±sahagat±. Dve dh±tuyo siy± upekkh±sahagat±, siy± na upekkh±sahagat±.
So¼asa dh±tuyo k±m±vacar±. Dve dh±tuyo siy± k±m±vacar±, siy± na k±m±vacar±. So¼asa dh±tuyo na r³p±vacar±. Dve dh±tuyo siy± r³p±vacar±, siy± na r³p±vacar±. So¼asa dh±tuyo na ar³p±vacar±. Dve dh±tuyo siy± ar³p±vacar±, siy± na ar³p±vacar±. So¼asa dh±tuyo pariy±pann±. Dve dh±tuyo siy± pariy±pann±, siy± apariy±pann±. So¼asa dh±tuyo aniyy±nik±. Dve dh±tuyo siy± niyy±nik±, siy± aniyy±nik±. So¼asa dh±tuyo aniyat±. Dve dh±tuyo siy± niyat±, siy± aniyat±. So¼asa dh±tuyo sa-uttar±. Dve dh±tuyo siy± sa-uttar±, siy± anuttar±. So¼asa dh±tuyo araº±. Dve dh±tuyo siy± saraº±, siy± araº±ti.

Pañh±pucchaka½.

Dh±tuvibhaªgo niµµhito.