2. ¾yatanavibhaªgo

1. Suttantabh±jan²ya½

154. Dv±das±yatan±ni cakkh±yatana½, r³p±yatana½, sot±yatana½, sadd±yatana½, gh±n±yatana½, gandh±yatana½, jivh±yatana½, ras±yatana½, k±y±yatana½, phoµµhabb±yatana½, man±yatana½, dhamm±yatana½.
Cakkhu½ anicca½ dukkha½ anatt± vipariº±madhamma½. R³p± anicc± dukkh± anatt± vipariº±madhamm±. Sota½ anicca½ dukkha½ anatt± vipariº±madhamma½. Sadd± anicc± dukkh± anatt± vipariº±madhamm±. Gh±na½ anicca½ dukkha½ anatt± vipariº±madhamma½. Gandh± anicc± dukkh± anatt± vipariº±madhamm±. Jivh± anicc± dukkh± anatt± vipariº±madhamm±. Ras± anicc± dukkh± anatt± vipariº±madhamm±. K±yo anicco dukkho anatt± vipariº±madhammo. Phoµµhabb± anicc± dukkh± anatt± vipariº±madhamm±. Mano anicco dukkho anatt± vipariº±madhammo. Dhamm± anicc± dukkh± anatt± vipariº±madhamm±.

Suttantabh±jan²ya½.