Aµµhakkhattuka½

214. Katame dhamm± kusal±? Yasmi½ samaye r³p³papattiy± magga½ bh±veti ajjhatta½ ar³pasaññ² bahiddh± r³p±ni passati paritt±ni, t±ni abhibhuyya j±n±mi pass±m²ti vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ paritta½ paritt±rammaºa½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± kusal±.
215. Katame dhamm± kusal±? Yasmi½ samaye r³p³papattiy± magga½ bh±veti ajjhatta½ ar³pasaññ² bahiddh± r³p±ni passati paritt±ni, t±ni abhibhuyya j±n±mi pass±m²ti vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ appam±ºa½ paritt±rammaºa½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± kusal±.
216. Katame dhamm± kusal±? Yasmi½ samaye r³p³papattiy± magga½ bh±veti ajjhatta½ ar³pasaññ² bahiddh± r³p±ni passati paritt±ni, t±ni abhibhuyya j±n±mi pass±m²ti vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ khipp±bhiñña½ paritta½ paritt±rammaºa½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± kusal±.
217. Katame dhamm± kusal±? Yasmi½ samaye r³p³papattiy± magga½ bh±veti ajjhatta½ ar³pasaññ² bahiddh± r³p±ni passati paritt±ni, t±ni abhibhuyya j±n±mi pass±m²ti vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ khipp±bhiñña½ appam±ºa½ paritt±rammaºa½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± kusal±.
218. Katame dhamm± kusal±? Yasmi½ samaye r³p³papattiy± magga½ bh±veti ajjhatta½ ar³pasaññ² bahiddh± r³p±ni passati paritt±ni, t±ni abhibhuyya j±n±mi pass±m²ti vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati sukhapaµipada½ dandh±bhiñña½ paritta½ paritt±rammaºa½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± kusal±.
219. Katame dhamm± kusal±? Yasmi½ samaye r³p³papattiy± magga½ bh±veti ajjhatta½ ar³pasaññ² bahiddh± r³p±ni passati paritt±ni, t±ni abhibhuyya j±n±mi pass±m²ti vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati sukhapaµipada½ dandh±bhiñña½ appam±ºa½ paritt±rammaºa½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± kusal±.
220. Katame dhamm± kusal±? Yasmi½ samaye r³p³papattiy± magga½ bh±veti ajjhatta½ ar³pasaññ² bahiddh± r³p±ni passati paritt±ni, t±ni abhibhuyya j±n±mi pass±m²ti vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati sukhapaµipada½ khipp±bhiñña½ paritta½ paritt±rammaºa½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± kusal±.
221. Katame dhamm± kusal±? Yasmi½ samaye r³p³papattiy± magga½ bh±veti ajjhatta½ ar³pasaññ² bahiddh± r³p±ni passati paritt±ni, t±ni abhibhuyya j±n±mi pass±m²ti vivicceva k±mehi…pe… paµhama½ jh±na½ upasampajja viharati sukhapaµipada½ khipp±bhiñña½ appam±ºa½ paritt±rammaºa½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± kusal±.
222. Katame dhamm± kusal±? Yasmi½ samaye r³p³papattiy± magga½ bh±veti ajjhatta½ ar³pasaññ² bahiddh± r³p±ni passati paritt±ni, t±ni abhibhuyya j±n±mi pass±m²ti vitakkavic±r±na½ v³pasam±…pe… dutiya½ jh±na½…pe… tatiya½ jh±na½…pe… catuttha½ jh±na½…pe… paµhama½ jh±na½…pe… pañcama½ jh±na½ upasampajja viharati dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ paritta½ paritt±rammaºa½…pe… dukkhapaµipada½ dandh±bhiñña½ appam±ºa½ paritt±rammaºa½…pe… dukkhapaµipada½ khipp±bhiñña½ paritta½ paritt±rammaºa½…pe… dukkhapaµipada½ khipp±bhiñña½ appam±ºa½ paritt±rammaºa½…pe… sukhapaµipada½ dandh±bhiñña½ paritta½ paritt±rammaºa½…pe… sukhapaµipada½ dandh±bhiñña½ appam±ºa½ paritt±rammaºa½…pe… sukhapaµipada½ khipp±bhiñña½ paritta½ paritt±rammaºa½…pe… sukhapaµipada½ khipp±bhiñña½ appam±ºa½ paritt±rammaºa½, tasmi½ samaye phasso hoti…pe… avikkhepo hoti…pe… ime dhamm± kusal±.

Aµµhakkhattuka½.