Piµµhiduka½

83. (Ka) dassanena pah±tabb± dhamm±.
(Kha) na dassanena pah±tabb± dhamm±.
84. (Ka) bh±van±ya pah±tabb± dhamm±.
(Kha) na bh±van±ya pah±tabb± dhamm±.
85. (Ka) dassanena pah±tabbahetuk± dhamm±.
(Kha) na dassanena pah±tabbahetuk± dhamm±.
86. (Ka) bh±van±ya pah±tabbahetuk± dhamm±.
(Kha) na bh±van±ya pah±tabbahetuk± dhamm±.
87. (Ka) savitakk± dhamm±.
(Kha) avitakk± dhamm±.
88. (Ka) savic±r± dhamm±.
(Kha) avic±r± dhamm±.
89. (Ka) sapp²tik± dhamm±.
(Kha) app²tik± dhamm±.
90. (Ka) p²tisahagat± dhamm±.
(Kha) na p²tisahagat± dhamm±.
91. (Ka) sukhasahagat± dhamm±.
(Kha) na sukhasahagat± dhamm±.
92. (Ka) upekkh±sahagat± dhamm±.
(Kha) na upekkh±sahagat± dhamm±.
93. (Ka) k±m±vacar± dhamm±.
(Kha) na k±m±vacar± dhamm±.
94. (Ka) r³p±vacar± dhamm±.
(Kha) na r³p±vacar± dhamm±.
95. (Ka) ar³p±vacar± dhamm±.
(Kha) na ar³p±vacar± dhamm±.
96. (Ka) pariy±pann± dhamm±.
(Kha) apariy±pann± dhamm±.
97. (Ka) niyy±nik± dhamm±.
(Kha) aniyy±nik± dhamm±.
98. (Ka) niyat± dhamm±.
(Kha) aniyat± dhamm±.
99. (Ka) sa-uttar± dhamm±.
(Kha) anuttar± dhamm±.
100. (Ka) saraŗ± dhamm±.
(Kha) araŗ± dhamm±.

Piµµhiduka½.

Abhidhammadukam±tik±.