13. ¾v±sikavaggo

461. “Katihi nu kho, bhante, aªgehi samann±gato ±v±siko bhikkhu yath±bhata½ nikkhitto eva½ niraye”ti? “Pañcahup±li, aªgehi samann±gato ±v±siko bhikkhu yath±bhata½ nikkhitto eva½ niraye Katamehi pañcahi? Chand±gati½ gacchati, dos±gati½ gacchati, moh±gati½ gacchati, bhay±gati½ gacchati, saªghika½ puggalikaparibhogena paribhuñjati– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato ±v±siko bhikkhu yath±bhata½ nikkhitto eva½ niraye.
“Pañcahup±li, aªgehi samann±gato ±v±siko bhikkhu yath±bhata½ nikkhitto eva½ sagge. Katamehi pañcahi? Na chand±gati½ gacchati, na dos±gati½ gacchati, na moh±gati½ gacchati, na bhay±gati½ gacchati, saªghika½ na puggalikaparibhogena paribhuñjati– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato ±v±siko bhikkhu yath±bhata½ nikkhitto eva½ sagge”ti.
462. “Kati nu kho, bhante, adhammik± vinayaby±karaº±”ti? “Pañcime, up±li, adhammik± vinayaby±karaº±. Katame pañca? Idhup±li, bhikkhu adhamma½ dhammoti pariº±meti, dhamma½ adhammoti pariº±meti, avinaya½ vinayoti pariº±meti, vinaya½ avinayoti pariº±meti apaññatta½ paññ±peti, paññatta½ samucchindati– ime kho, up±li, pañca adhammik± vinayaby±karaº±. Pañcime, up±li, dhammik± vinayaby±karaº±. Katame pañca? Idhup±li, bhikkhu adhamma½ adhammoti pariº±meti, dhamma½ dhammoti pariº±meti, avinaya½ avinayoti pariº±meti, vinaya½ vinayoti pariº±meti, apaññatta½ na paññapeti, paññatta½ na samucchindati– ime kho, up±li, pañca dhammik± vinayaby±karaº±”ti.
463. [A. ni. 5.272-285] “katihi nu kho, bhante, aªgehi samann±gato bhattuddesako yath±bhata½ nikkhitto eva½ niraye”ti? “Pañcahup±li, aªgehi samann±gato bhattuddesako yath±bhata½ nikkhitto eva½ niraye. Katamehi pañcahi? Chand±gati½ gacchati, dos±gati½ gacchati, moh±gati½ gacchati, bhay±gati½ gacchati, uddiµµh±nuddiµµha½ na j±n±ti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhattuddesako yath±bhata½ nikkhitto eva½ niraye.
[A. ni. 5.272-285] “pañcahup±li, aªgehi samann±gato bhattuddesako yath±bhata½ nikkhitto eva½ sagge. Katamehi pañcahi? Na chand±gati½ gacchati, na dos±gati½ gacchati, na moh±gati½ gacchati, na bhay±gati½ gacchati, uddiµµh±nuddiµµha½ j±n±ti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato bhattuddesako yath±bhata½ nikkhitto eva½ sagge”ti.
464. “Katihi nu kho, bhante, aªgehi samann±gato sen±sanapaññ±pako…pe… bhaº¹±g±riko…pe… c²varapaµigg±hako…pe… c²varabh±jako…pe… y±gubh±jako…pe… phalabh±jako…pe… khajjabh±jako…pe… appamattakavissajjako…pe… s±µiyagg±h±pako…pe… pattagg±h±pako…pe… ±r±mikapesako…pe… s±maºerapesako yath±bhata½ nikkhitto eva½ niraye”ti? “Pañcahup±li, aªgehi samann±gato s±maºerapesako yath±bhata½ nikkhitto eva½ niraye. Katamehi pañcahi? Chand±gati½ gacchati, dos±gati½ gacchati, moh±gati½ gacchati, bhay±gati½ gacchati, pesit±pesita½ na j±n±ti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato s±maºerapesako yath±bhata½ nikkhitto eva½ niraye. Pañcahup±li, aªgehi samann±gato s±maºerapesako yath±bhata½ nikkhitto eva½ sagge. Katamehi pañcahi? Na chand±gati½ gacchati, na dos±gati½ gacchati, na moh±gati½ gacchati, na bhay±gati½ gacchati, pesit±pesita½ j±n±ti– imehi kho, up±li, pañcahaªgehi samann±gato s±maºerapesako yath±bhata½ nikkhitto eva½ sagge”ti.

¾v±sikavaggo niµµhito terasamo.

Tassudd±na½–

¾v±sikaby±karaº± bhattusen±san±ni ca;
bhaº¹ac²varagg±ho ca, c²varassa ca bh±jako.
Y±gu phala½ khajjakañca, appas±µiyag±hako;
patto ±r±miko ceva, s±maºerena pesakoti.