10. Samath± samathassa tabbh±giyav±ro

300. Samath± samathassa tabbh±giy±, samath± samathassa aññabh±giy±. Siy± samath± samathassa tabbh±giy±, siy± samath± samathassa aññabh±giy±.
Katha½ siy± samath± samathassa tabbh±giy±? Katha½ siy± samath± samathassa aññabh±giy±? Yebhuyyasik± sammukh±vinayassa tabbh±giy±, sativinayassa am³¼havinayassa paµiññ±takaraºassa tassap±piyasik±ya tiºavatth±rakassa aññabh±giy±.
Sativinayo sammukh±vinayassa tabbh±giyo, am³¼havinayassa paµiññ±takaraºassa tassap±piyasik±ya tiºavatth±rakassa yebhuyyasik±ya aññabh±giyo.
Am³¼havinayo sammukh±vinayassa tabbh±giyo, paµiññ±takaraºassa tassap±piyasik±ya tiºavatth±rakassa yebhuyyasik±ya sativinayassa aññabh±giyo.
Paµiññ±takaraºa½ sammukh±vinayassa tabbh±giya½, tassap±piyasik±ya tiºavatth±rakassa yebhuyyasik±ya sativinayassa am³¼havinayassa aññabh±giya½.
Tassap±piyasik± sammukh±vinayassa tabbh±giy±, tiºavatth±rakassa yebhuyyasik±ya sativinayassa am³¼havinayassa paµiññ±takaraºassa aññabh±giy±.
Tiºavatth±rako sammukh±vinayassa tabbh±giyo, yebhuyyasik±ya sativinayassa am³¼havinayassa paµiññ±takaraºassa tassap±piyasik±ya aññabh±giyo. Eva½ siy± samath± samathassa tabbh±giy±, eva½ siy± samath± samathassa aññabh±giy±.

Samath± samathassa tabbh±giyav±ro niµµhito dasamo.