134. Divasan±natta½

228. Idha pana, bhikkhave, ±v±sik±na½ bhikkh³na½ c±tuddaso hoti, ±gantuk±na½ pannaraso. Sace ±v±sik± bahutar± honti, ±gantukehi ±v±sik±na½ anuvattitabba½. Sace samasam± honti, ±gantukehi ±v±sik±na½ anuvattitabba½. Sace ±gantuk± bahutar± honti, ±v±sikehi ±gantuk±na½ anuvattitabba½.
Idha pana, bhikkhave, ±v±sik±na½ bhikkh³na½ pannaraso hoti, ±gantuk±na½ c±tuddaso. Sace ±v±sik± bahutar± honti, ±gantukehi ±v±sik±na½ anuvattitabba½. Sace samasam± honti, ±gantukehi ±v±sik±na½ anuvattitabba½. Sace ±gantuk± bahutar± honti, ±v±sikehi ±gantuk±na½ anuvattitabba½.
Idha pana, bhikkhave, ±v±sik±na½ bhikkh³na½ p±µipado hoti, ±gantuk±na½ pannaraso. Sace ±v±sik± bahutar± honti, ±v±sikehi ±gantuk±na½ n±k±m± d±tabb± s±magg²; ±gantukehi niss²ma½ gantv± pav±retabba½. Sace samasam± honti, ±v±sikehi ±gantuk±na½ n±k±m± d±tabb± s±magg²; ±gantukehi niss²ma½ gantv± pav±retabba½ Sace ±gantuk± bahutar± honti, ±v±sikehi ±gantuk±na½ s±magg² v± d±tabb±, niss²ma½ v± gantabba½.
Idha pana, bhikkhave, ±v±sik±na½ bhikkh³na½ pannaraso hoti, ±gantuk±na½ p±µipado. Sace ±v±sik± bahutar± honti, ±gantukehi ±v±sik±na½ s±magg² v± d±tabb±, niss²ma½ v± gantabba½. Sace samasam± honti, ±gantukehi ±v±sik±na½ s±magg² v± d±tabb±, niss²ma½ v± gantabba½. Sace ±gantuk± bahutar± honti, ±gantukehi ±v±sik±na½ n±k±m± d±tabb± s±magg²; ±v±sikehi niss²ma½ gantv± pav±retabba½.

Divasan±natta½ niµµhita½.