132. Bhedapurekkh±rapannarasaka½

226. Idha pana, bhikkhave, aññatarasmi½ ±v±se tadahu pav±raº±ya sambahul± ±v±sik± bhikkh³ sannipatanti, pañca v± atirek± v±. Te j±nanti “atthaññe ±v±sik± bhikkh³ an±gat±”ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho”ti bhedapurekkh±r± pav±renti. Tehi pav±riyam±ne athaññe ±v±sik± bhikkh³ ±gacchanti bahutar± Tehi, bhikkhave, bhikkh³hi puna pav±retabba½. Pav±rit±na½ ±patti thullaccayassa.
Idha pana, bhikkhave, aññatarasmi½ ±v±se tadahu pav±raº±ya sambahul± ±v±sik± bhikkh³ sannipatanti, pañca v± atirek± v±. Te j±nanti “atthaññe ±v±sik± bhikkh³ an±gat±”ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho”ti bhedapurekkh±r± pav±renti. Tehi pav±riyam±ne athaññe ±v±sik± bhikkh³ ±gacchanti samasam±. Pav±rit± suppav±rit±, avasesehi pav±retabba½. Pav±rit±na½ ±patti thullaccayassa.
Idha pana, bhikkhave, aññatarasmi½ ±v±se tadahu pav±raº±ya sambahul± ±v±sik± bhikkh³ sannipatanti, pañca v± atirek± v±. Te j±nanti “atthaññe ±v±sik± bhikkh³ an±gat±”ti. Te “nassantete, vinassantete ko tehi attho”ti– bhedapurekkh±r± pav±renti. Tehi pav±riyam±ne athaññe ±v±sik± bhikkh³ ±gacchanti thokatar±. Pav±rit± suppav±rit±, avasesehi pav±retabba½. Pav±rit±na½ ±patti thullaccayassa.
Idha pana, bhikkhave, aññatarasmi½ ±v±se tadahu pav±raº±ya sambahul± ±v±sik± bhikkh³ sannipatanti, pañca v± atirek± v±. Te j±nanti “atthaññe ±v±sik± bhikkh³ an±gat±”ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho”ti– bhedapurekkh±r± pav±renti. Tehi pav±ritamatte athaññe ±v±sik± bhikkh³ ±gacchanti bahutar±, tehi bhikkhave bhikkh³hi puna pav±retabba½, pav±rit±na½ ±patti thullaccayassa.
Idha pana, bhikkhave, aññatarasmi½ ±v±se tadahu pav±raº±ya sambahul± ±v±sik± bhikkh³ sannipatanti, pañca v± atirek± v±. Te j±nanti “atthaññe ±v±sik± bhikkh³ an±gat±”ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho”ti bhedapurekkh±r± pav±renti. Tehi pav±ritamatte athaññe ±v±sik± bhikkh³ ±gacchanti samasam±. Pav±rit± suppav±rit±, tesa½ santike pav±retabba½. Pav±rit±na½ ±patti thullaccayassa.
Idha pana, bhikkhave, aññatarasmi½ ±v±se tadahu pav±raº±ya sambahul± ±v±sik± bhikkh³ sannipatanti, pañca v± atirek± v±. Te j±nanti “atthaññe ±v±sik± bhikkh³ an±gat±”ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho”ti bhedapurekkh±r± pav±renti. Tehi pav±ritamatte athaññe ±v±sik± bhikkh³ ±gacchanti thokatar±. Pav±rit± suppav±rit±, tesa½ santike pav±retabba½. Pav±rit±na½ ±patti thullaccayassa.
Idha pana, bhikkhave, aññatarasmi½ ±v±se tadahu pav±raº±ya sambahul± ±v±sik± bhikkh³ sannipatanti, pañca v± atirek± v±. Te j±nanti “atthaññe ±v±sik± bhikkh³ an±gat±”ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho”ti bhedapurekkh±r± pav±renti. Tehi pav±ritamatte, avuµµhit±ya paris±ya, athaññe ±v±sik± bhikkh³ ±gacchanti bahutar±. Tehi, bhikkhave, bhikkh³hi puna pav±retabba½. Pav±rit±na½ ±patti thullaccayassa.
Idha pana, bhikkhave, aññatarasmi½ ±v±se tadahu pav±raº±ya sambahul± ±v±sik± bhikkh³ sannipatanti, pañca v± atirek± v±. Te j±nanti “atthaññe ±v±sik± bhikkh³ an±gat±”ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho”ti bhedapurekkh±r± pav±renti. Tehi pav±ritamatte, avuµµhit±ya paris±ya, athaññe ±v±sik± bhikkh³ ±gacchanti samasam±. Pav±rit± suppav±rit±, tesa½ santike pav±retabba½. Pav±rit±na½ ±patti thullaccayassa.
Idha pana, bhikkhave, aññatarasmi½ ±v±se tadahu pav±raº±ya sambahul± ±v±sik± bhikkh³ sannipatanti, pañca v± atirek± v±. Te j±nanti “atthaññe ±v±sik± bhikkh³ an±gat±”ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho”ti bhedapurekkh±r± pav±renti. Tehi pav±ritamatte, avuµµhit±ya paris±ya, athaññe ±v±sik± bhikkh³ ±gacchanti thokatar±. Pav±rit± suppav±rit±, tesa½ santike pav±retabba½. Pav±rit±na½ ±patti thullaccayassa.
Idha pana, bhikkhave, aññatarasmi½ ±v±se tadahu pav±raº±ya sambahul± ±v±sik± bhikkh³ sannipatanti, pañca v± atirek± v±. Te j±nanti “atthaññe ±v±sik± bhikkh³ an±gat±”ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho”ti bhedapurekkh±r± pav±renti. Tehi pav±ritamatte, ekacc±ya vuµµhit±ya paris±ya, athaññe ±v±sik± bhikkh³ ±gacchanti bahutar±. Tehi, bhikkhave, bhikkh³hi puna pav±retabba½. Pav±rit±na½ ±patti thullaccayassa.
Idha pana, bhikkhave, aññatarasmi½ ±v±se tadahu pav±raº±ya sambahul± ±v±sik± bhikkh³ sannipatanti, pañca v± atirek± v±. Te j±nanti “atthaññe ±v±sik± bhikkh³ an±gat±”ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho”ti bhedapurekkh±r± pav±renti. Tehi pav±ritamatte, ekacc±ya vuµµhit±ya paris±ya, athaññe ±v±sik± bhikkh³ ±gacchanti samasam±. Pav±rit± suppav±rit±, tesa½ santike pav±retabba½. Pav±rit±na½ ±patti thullaccayassa.
Idha pana, bhikkhave, aññatarasmi½ ±v±se tadahu pav±raº±ya sambahul± ±v±sik± bhikkh³ sannipatanti, pañca v± atirek± v±. Te j±nanti “atthaññe ±v±sik± bhikkh³ an±gat±”ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho”ti bhedapurekkh±r± pav±renti. Tehi pav±ritamatte, ekacc±ya vuµµhit±ya paris±ya, athaññe ±v±sik± bhikkh³ ±gacchanti thokatar±. Pav±rit± suppav±rit±, tesa½ santike pav±retabba½. Pav±rit±na½ ±patti thullaccayassa.
Idha pana, bhikkhave, aññatarasmi½ ±v±se tadahu pav±raº±ya sambahul± ±v±sik± bhikkh³ sannipatanti, pañca v± atirek± v±. Te j±nanti “atthaññe ±v±sik± bhikkh³ an±gat±”ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho”ti bhedapurekkh±r± pav±renti. Tehi pav±ritamatte, sabb±ya vuµµhit±ya paris±ya, athaññe ±v±sik± bhikkh³ ±gacchanti bahutar±. Tehi, bhikkhave, bhikkh³hi puna pav±retabba½. Pav±rit±na½ ±patti thullaccayassa.
Idha pana, bhikkhave, aññatarasmi½ ±v±se tadahu pav±raº±ya sambahul± ±v±sik± bhikkh³ sannipatanti, pañca v± atirek± v±. Te j±nanti “atthaññe ±v±sik± bhikkh³ an±gat±”ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho”ti bhedapurekkh±r± pav±renti. Tehi pav±ritamatte, sabb±ya vuµµhit±ya paris±ya, athaññe ±v±sik± bhikkh³ ±gacchanti samasam±. Pav±rit± suppav±rit±, tesa½ santike pav±retabba½. Pav±rit±na½ ±patti thullaccayassa.

Idha pana, bhikkhave, aññatarasmi½ ±v±se tadahu pav±raº±ya sambahul± ±v±sik±

Bhikkh³ sannipatanti, pañca v± atirek± v±. Te j±nanti “atthaññe ±v±sik± bhikkh³ an±gat±”ti. Te “nassantete, vinassantete, ko tehi attho”ti bhedapurekkh±r± pav±renti. Tehi pav±ritamatte, sabb±ya vuµµhit±ya paris±ya, athaññe ±v±sik± bhikkh³ ±gacchanti thokatar±. Pav±rit± suppav±rit±, tesa½ santike pav±retabba½. Pav±rit±na½ ±patti thullaccayassa.

Bhedapurekkh±rapannarasaka½ niµµhita½.

Pañcav²sattik± niµµhit±.