Dutiyacatukkaniddeso

172. Katha½ “p²tipaµisa½ved² assasiss±m²”ti sikkhati “p²tipaµisa½ved² passasiss±m²”ti sikkhati? Katam± p²ti? D²gha½ ass±savasena cittassa ekaggata½ avikkhepa½ paj±nato uppajjati p²ti p±mojja½. Y± p²ti p±mojja½ ±modan± pamodan± h±so pah±so vitti odagya½ attamanat±. Cittassa d²gha½ pass±savasena cittassa ekaggata½ avikkhepa½ paj±nato uppajjati p²ti p±mojja½…pe… rassa½ ass±savasena, rassa½ pass±savasena, sabbak±yapaµisa½ved² ass±savasena, sabbak±yapaµisa½ved² pass±savasena, passambhaya½ k±yasaŖkh±ra½ ass±savasena, passambhaya½ k±yasaŖkh±ra½ pass±savasena cittassa ekaggata½ avikkhepa½ paj±nato uppajjati p²ti p±mojja½. Y± p²ti p±mojja½ ±modan± pamodan± h±so pah±so vitti odagya½ attamanat± cittassa– aya½ p²ti.
Katha½ s± p²ti paµividit± hoti? D²gha½ ass±sapass±savasena cittassa ekaggata½ avikkhepa½ paj±nato sati upaµµhit± hoti. T±ya satiy± tena ń±ŗena s± p²ti paµividit± hoti. D²gha½ pass±savasena cittassa ekaggata½ avikkhepa½ paj±nato sati upaµµhit± hoti. T±ya satiy± tena ń±ŗena s± p²ti paµividit± hoti. Rassa½ ass±savasena…pe… rassa½ pass±savasena… sabbak±yapaµisa½ved² ass±savasena… sabbak±yapaµisa½ved² pass±savasena… passambhaya½ k±yasaŖkh±ra½ ass±savasena… passambhaya½ k±yasaŖkh±ra½ pass±savasena cittassa ekaggata½ avikkhepa½ paj±nato sati upaµµhit± hoti. T±ya satiy± tena ń±ŗena s± p²ti paµividit± hoti. ¾vajjato s± p²ti paµividit± hoti, j±nato…pe… passato… paccavekkhato… citta½ adhiµµhahato… saddh±ya adhimuccato… v²riya½ paggaŗhato… sati½ upaµµh±payato… citta½ sam±dahato… pańń±ya paj±nato… abhińńeyya½ abhij±nato… parińńeyya½ parij±nato… pah±tabba½ pajahato… bh±vetabba½ bh±vayato… sacchik±tabba½ sacchikaroto s± p²ti paµividit± hoti. Eva½ s± p²ti paµividit± hoti.
P²tipaµisa½ved² ass±sapass±savasena vedan± upaµµh±na½ sati anupassan± ń±ŗa½. Vedan± upaµµh±na½, no sati; sati upaµµh±nańceva sati ca. T±ya satiy± tena ń±ŗena ta½ vedana½ anupassati. Tena vuccati– “vedan±su vedan±nupassan±satipaµµh±nabh±van±”ti.
Anupassat²ti katha½ ta½ vedana½ anupassati? Aniccato anupassati…pe… eva½ ta½ vedana½ anupassati. Bh±van±ti catasso bh±van±…pe… ±sevanaµµhena bh±van±. P²tipaµisa½ved² ass±sapass±s±na½ sa½varaµµhena s²lavisuddhi…pe… p²tipaµisa½ved² ass±sapass±savasena cittassa ekaggata½ avikkhepa½ paj±nato…pe… paj±nanto indriy±ni samodh±neti. Tena vuccati– “samatthańca paµivijjhat²”ti.
173. Katha½ “sukhapaµisa½ved² assasiss±m²”ti sikkhati, “sukhapaµisa½ved² passasiss±m²”ti sikkhati? Sukhanti dve sukh±ni– k±yikańca sukha½, cetasikańca sukha½. Katama½ k±yika½ sukha½? Ya½ k±yika½ s±ta½ k±yika½ sukha½, k±yasamphassaja½ s±ta½ sukha½ vedayita½, k±yasamphassaj± s±t± sukh± vedan±– ida½ k±yika½ sukha½. Katama½ cetasika½ sukha½? Ya½ cetasika½ s±ta½ cetasika½ sukha½, cetosamphassaja½ s±ta½ sukha½ vedayita½, cetosamphassaj± s±t± sukh± vedan±– ida½ cetasika½ sukha½.
Katha½ te sukh± paµividit± honti? D²gha½ ass±savasena cittassa ekaggata½ avikkhepa½ paj±nato sati upaµµhit± hoti. T±ya satiy± tena ń±ŗena te sukh± paµividit± honti. D²gha½ pass±savasena cittassa ekaggata½ avikkhepa½ paj±nato sati upaµµhit± hoti. T±ya satiy± tena ń±ŗena te sukh± paµividit± honti…pe… sacchik±tabba½ sacchikaroto te sukh± paµividit± honti. Eva½ te sukh± paµividit± honti. Sukhapaµisa½ved² ass±sapass±savasena vedan± upaµµh±na½ sati anupassan± ń±ŗa½. Vedan± upaµµh±na½, no sati; sati upaµµh±nańceva sati ca. T±ya satiy± tena ń±ŗena ta½ vedana½ anupassati. Tena vuccati– “vedan±su vedan±nupassan±satipaµµh±nabh±van±”ti.
Anupassat²ti katha½ ta½ vedana½ anupassati. Aniccato anupassati…pe… eva½ ta½ vedana½ anupassati. Bh±van±ti catasso bh±van±…pe… ±sevanaµµhena bh±van±. Sukhapaµisa½ved² ass±sapass±s±na½ sa½varaµµhena s²lavisuddhi…pe… sukhapaµisa½ved² ass±sapass±savasena cittassa ekaggata½ avikkhepa½ paj±nato…pe… paj±nanto indriy±ni samodh±neti. Tena vuccati– “samatthańca paµivijjhat²”ti.
174. Katha½ “cittasaŖkh±rapaµisa½ved² assasiss±m²”ti sikkhati, “cittasaŖkh±rapaµisa½ved² passasiss±m²”ti sikkhati? Katamo cittasaŖkh±ro? D²gha½ ass±savasena sańń± ca vedan± ca cetasik±– ete dhamm± cittapaµibaddh± cittasaŖkh±r±. D²gha½ pass±savasena sańń± ca vedan± ca cetasik±– ete dhamm± cittapaµibaddh± cittasaŖkh±r±…pe… sukhapaµisa½ved² ass±savasena… sukhapaµisa½ved² pass±savasena sańń± ca vedan± ca cetasik±– ete dhamm± cittapaµibaddh± cittasaŖkh±r±– aya½ cittasaŖkh±ro.
Katha½ te cittasaŖkh±r± paµividit± honti? D²gha½ ass±savasena cittassa ekaggata½ avikkhepa½ paj±nato sati upaµµhit± hoti. T±ya satiy± tena ń±ŗena te cittasaŖkh±r± paµividit± honti. D²gha½ pass±savasena cittassa ekaggata½ avikkhepa½ paj±nato sati upaµµhit± hoti. T±ya satiy± tena ń±ŗena te cittasaŖkh±r± paµividit± honti…pe… sacchik±tabba½ sacchikaroto te cittasaŖkh±r± paµividit± honti. Eva½ te cittasaŖkh±r± paµividit± honti. CittasaŖkh±rapaµisa½ved² ass±sapass±savasena vedan± upaµµh±na½ sati anupassan± ń±ŗa½ vedan± upaµµh±na½, no sati; sati upaµµh±nańceva sati ca. T±ya satiy± te ń±ŗena ta½ vedana½ anupassati. Tena vuccati– “vedan±su vedan±nupassan±satipaµµh±nabh±van±”ti.
Anupassat²ti katha½ ta½ vedana½ anupassati? Aniccato anupassati…pe… eva½ ta½ vedana½ anupassati. Bh±van±ti catasso bh±van±…pe… ±sevanaµµhena bh±van±. CittasaŖkh±rapaµisa½ved² ass±sapass±s±na½ sa½varaµµhena s²lavisuddhi…pe… cittasaŖkh±rapaµisa½ved² ass±sapass±savasena cittassa ekaggata½ avikkhepa½ paj±nato…pe… paj±nanto indriy±ni samodh±neti. Tena vuccati– “samatthańca paµivijjhat²”ti.
175. Katha½ “passambhaya½ cittasaŖkh±ra½ assasiss±m²”ti sikkhati, “passambhaya½ cittasaŖkh±ra½ passasiss±m²”ti sikkhati? Katamo cittasaŖkh±ro? D²gha½ ass±savasena sańń± ca vedan± ca cetasik±– ete dhamm± cittapaµibaddh± cittasaŖkh±r±. Te cittasaŖkh±re passambhento nirodhento v³pasamento sikkhati. D²gha½ pass±savasena sańń± ca vedan± ca cetasik±– ete dhamm± cittapaµibaddh± cittasaŖkh±r±. Te cittasaŖkh±re passambhento nirodhento v³pasamento sikkhati. CittasaŖkh±rapaµisa½ved² ass±savasena… cittasaŖkh±rapaµisa½ved² pass±savasena sańń± ca vedan± ca cetasik±– ete dhamm± cittapaµibaddh± cittasaŖkh±r±. Te cittasaŖkh±re passambhento nirodhento v³pasamento sikkhati. Passambhaya½ cittasaŖkh±ra½ ass±sapass±savasena vedan± upaµµh±na½ sati anupassan± ń±ŗa½. Vedan± upaµµh±na½, no sati; sati upaµµh±nańceva sati ca. T±ya satiy± tena ń±ŗena ta½ vedana½ anupassati. Tena vuccati– “vedan±su vedan±nupassan±satipaµµh±nabh±van±”ti.
Anupassat²ti katha½ ta½ vedana½ anupassati…pe… eva½ ta½ vedana½ anupassati. Bh±van±ti catasso bh±van±…pe… ±sevanaµµhena bh±van±. Passambhaya½ cittasaŖkh±ra½ ass±sapass±s±na½ sa½varaµµhena s²lavisuddhi…pe… passambhaya½ cittasaŖkh±ra½ ass±sapass±savasena cittassa ekaggata½ avikkhepa½ paj±nato…pe… paj±nanto indriy±ni samodh±neti. Tena vuccati– “samatthańca paµivijjhat²”ti.
Aµµha anupassan±ń±ŗ±ni aµµha ca upaµµh±n±nussatiyo catt±ri suttantikavatth³ni vedan±su vedan±nupassan±ya.