9. Balakath±

44. S±vatthinid±na½ [sa½. ni. 5.705-716 passitabb±]. “Pańcim±ni bhikkhave, bal±ni. Katam±ni pańca? Saddh±bala½, v²riyabala½, satibala½, sam±dhibala½, pańń±bala½– im±ni kho, bhikkhave, pańca bal±ni.
“Api ca, aµµhasaµµhi bal±ni– saddh±bala½, v²riyabala½, satibala½, sam±dhibala½, pańń±bala½, hiribala½, ottappabala½, paµisaŖkh±nabala½, bh±van±bala½, anavajjabala½, saŖgahabala½, khantibala½, pańńattibala½, nijjhattibala½, issariyabala½ adhiµµh±nabala½, samathabala½, vipassan±bala½, dasa sekhabal±ni, dasa asekhabal±ni, dasa kh²ŗ±savabal±ni, dasa iddhibal±ni, dasa tath±gatabal±ni”.
Katama½ saddh±bala½? Assaddhiye na kampat²ti– saddh±bala½. Sahaj±t±na½ dhamm±na½ upatthambhanaµµhena saddh±bala½, kiles±na½ pariy±d±naµµhena saddh±bala½, paµivedh±divisodhanaµµhena saddh±bala½, cittassa adhiµµh±naµµhena saddh±bala½, cittassa vod±naµµhena saddh±bala½, vises±dhigamaµµhena saddh±bala½, uttari paµivedhaµµhena saddh±bala½, sacc±bhisamayaµµhena saddh±bala½, nirodhe patiµµh±pakaµµhena saddh±bala½. Ida½ saddh±bala½.
Katama½ v²riyabala½? Kosajje na kampat²ti– v²riyabala½. Sahaj±t±na½ dhamm±na½ upatthambhanaµµhena v²riyabala½, kiles±na½ pariy±d±naµµhena v²riyabala½, paµivedh±divisodhanaµµhena v²riyabala½, cittassa adhiµµh±naµµhena v²riyabala½, cittassa vod±naµµhena v²riyabala½, vises±dhigamaµµhena v²riyabala½, uttari paµivedhaµµhena v²riyabala½, sacc±bhisamayaµµhena v²riyabala½, nirodhe patiµµh±pakaµµhena v²riyabala½. Ida½ v²riyabala½.
Katama½ satibala½? Pam±de na kampat²ti– satibala½. Sahaj±t±na½ dhamm±na½ upatthambhanaµµhena satibala½…pe… nirodhe patiµµh±pakaµµhena satibala½. Ida½ satibala½.
Katama½ sam±dhibala½? Uddhacce na kampat²ti– sam±dhibala½. Sahaj±t±na½ dhamm±na½ upatthambhanaµµhena sam±dhibala½…pe… nirodhe patiµµh±pakaµµhena sam±dhibala½. Ida½ sam±dhibala½.
Katama½ pańń±bala½? Avijj±ya na kampat²ti– pańń±bala½. Sahaj±t±na½ dhamm±na½ upatthambhanaµµhena pańń±bala½…pe… nirodhe patiµµh±pakaµµhena pańń±bala½. Ida½ pańń±bala½.
Katama½ hiribala½? Nekkhammena k±macchanda½ hir²yat²ti [hiriyat²ti (sy±. ka.)] – hiribala½. Aby±p±dena by±p±da½ hir²yat²ti– hiribala½. ¾lokasańń±ya thinamiddha½ hir²yat²ti– hiribala½. Avikkhepena uddhacca½ hir²yat²ti– hiribala½. Dhammavavatth±nena vicikiccha½ hir²yat²ti– hiribala½. ѱŗena avijja½ hir²yat²ti– hiribala½. P±mojjena arati½ hir²yat²ti– hiribala½. Paµhamena jh±nena n²varaŗe hir²yat²ti– hiribala½…pe… arahattamaggena sabbakilese hir²yat²ti– hiribala½. Ida½ hiribala½.
Katama½ ottappabala½? Nekkhammena k±macchanda½ ottappat²ti– ottappabala½. Aby±p±dena by±p±da½ ottappat²ti– ottappabala½. ¾lokasańń±ya thinamiddha½ ottappat²ti– ottappabala½. Avikkhepena uddhacca½ ottappat²ti– ottappabala½. Dhammavavatth±nena vicikiccha½ ottappat²ti– ottappabala½. ѱŗena avijja½ ottappat²ti– ottappabala½ P±mojjena arati½ ottappat²ti– ottappabala½. Paµhamena jh±nena n²varaŗe ottappat²ti– ottappabala½…pe… arahattamaggena sabbakilese ottappat²ti– ottappabala½. Ida½ ottappabala½.
Katama½ paµisaŖkh±nabala½? Nekkhammena k±macchanda½ paµisaŖkh±t²ti– paµisaŖkh±nabala½. Aby±p±dena by±p±da½ paµisaŖkh±t²ti– paµisaŖkh±nabala½. ¾lokasańń±ya thinamiddha½ paµisaŖkh±t²ti– paµisaŖkh±nabala½. Avikkhepena uddhacca½ paµisaŖkh±t²ti– paµisaŖkh±nabala½. Dhammavavatth±nena vicikiccha½ paµisaŖkh±t²ti– paµisaŖkh±nabala½. ѱŗena avijja½ paµisaŖkh±t²ti– paµisaŖkh±nabala½ P±mojjena arati½ paµisaŖkh±t²ti– paµisaŖkh±nabala½. Paµhamena jh±nena n²varaŗe paµisaŖkh±t²ti– paµisaŖkh±nabala½…pe… arahattamaggena sabbakilese paµisaŖkh±t²ti– paµisaŖkh±nabala½. Ida½ paµisaŖkh±nabala½.
Katama½ bh±van±bala½? K±macchanda½ pajahanto nekkhamma½ bh±vet²ti– bh±van±bala½. By±p±da½ pajahanto aby±p±da½ bh±vet²ti– bh±van±bala½. Thinamiddha½ pajahanto ±lokasańńa½ bh±vet²ti– bh±van±bala½. Uddhacca½ pajahanto avikkhepa½ bh±vet²ti– bh±van±bala½. Vicikiccha½ pajahanto dhammavavatth±na½ bh±vet²ti– bh±van±bala½. Avijja½ pajahanto ń±ŗa½ bh±vet²ti– bh±van±bala½. Arati½ pajahanto p±mojja½ bh±vet²ti– bh±van±bala½. N²varaŗe pajahanto paµhama½ jh±na½ bh±vet²ti– bh±van±bala½…pe… sabbakilese pajahanto arahattamagga½ bh±vet²ti– bh±van±bala½. Ida½ bh±van±bala½.
Katama½ anavajjabala½? K±macchandassa pah²natt± nekkhamme natthi kińci vajjanti– anavajjabala½. By±p±dassa pah²natt± aby±p±de natthi kińci vajjanti– anavajjabala½. Thinamiddhassa pah²natt± ±lokasańń±ya natthi kińci vajjanti– anavajjabala½. Uddhaccassa pah²natt± avikkhepe natthi kińci vajjanti– anavajjabala½. Vicikicch±ya pah²natt± dhammavavatth±ne natthi kińci vajjanti– anavajjabala½. Avijj±ya pah²natt± ń±ŗe natthi kińci vajjanti– anavajjabala½. Aratiy± pah²natt± p±mojje natthi kińci vajjanti anavajjabala½. N²varaŗ±na½ pah²natt± paµhamajjh±ne natthi kińci vajjanti– anavajjabala½…pe… sabbakiles±na½ pah²natt± arahattamagge natthi kińci vajjanti– anavajjabala½. Ida½ anavajjabala½.
Katama½ saŖgahabala½? K±macchanda½ pajahanto nekkhammavasena citta½ saŖgaŗh±t²ti– saŖgahabala½. By±p±da½ pajahanto aby±p±davasena citta½ saŖgaŗh±t²ti– saŖgahabala½. Thinamiddha½ pajahanto ±lokasańń±vasena citta½ saŖgaŗh±t²ti– saŖgahabala½…pe… sabbakilese pajahanto arahattamaggavasena citta½ saŖgaŗh±t²ti– saŖgahabala½. Ida½ saŖgahabala½.
Katama½ khantibala½? K±macchandassa pah²natt± nekkhamma½ khamat²ti– khantibala½. By±p±dassa pah²natt± aby±p±do khamat²ti– khantibala½. Thinamiddhassa pah²natt± ±lokasańń± khamat²ti– khantibala½. Uddhaccassa pah²natt± avikkhepo khamat²ti– khantibala½. Vicikicch±ya pah²natt± dhammavavatth±na½ khamat²ti– khantibala½. Avijj±ya pah²natt± ń±ŗa½ khamat²ti– khantibala½. Aratiy± pah²natt± p±mojja½ khamat²ti– khantibala½. N²varaŗ±na½ pah²natt± paµhama½ jh±na½ khamat²ti– khantibala½…pe… sabbakiles±na½ pah²natt± arahattamaggo khamat²ti– khantibala½. Ida½ khantibala½.
Katama½ pańńattibala½? K±macchanda½ pajahanto nekkhammavasena citta½ pańńapet²ti– pańńattibala½. By±p±da½ pajahanto aby±p±davasena citta½ pańńapet²ti– pańńattibala½. Thinamiddha½ pajahanto ±lokasańń±vasena citta½ pańńapet²ti– pańńattibala½…pe… sabbakilese pajahanto arahattamaggavasena citta½ pańńapet²ti– pańńattibala½. Ida½ pańńattibala½.
Katama½ nijjhattibala½? K±macchanda½ pajahanto nekkhammavasena citta½ nijjh±pet²ti– nijjhattibala½. By±p±da½ pajahanto aby±p±davasena citta½ nijjh±pet²ti– nijjhattibala½. Thinamiddha½ pajahanto ±lokasańń±vasena citta½ nijjh±pet²ti– nijjhattibala½…pe… sabbakilese pajahanto arahattamaggavasena citta½ nijjh±pet²ti– nijjhattibala½. Ida½ nijjhattibala½.
Katama½ issariyabala½? K±macchanda½ pajahanto nekkhammavasena citta½ vasa½ vattet²ti– issariyabala½. By±p±da½ pajahanto aby±p±davasena citta½ vasa½ vattet²ti– issariyabala½. Thinamiddha½ pajahanto ±lokasańń±vasena citta½ vasa½ vattet²ti– issariyabala½…pe… sabbakilese pajahanto arahattamaggavasena citta½ vasa½ vattet²ti– issariyabala½. Ida½ issariyabala½.
Katama½ adhiµµh±nabala½? K±macchanda½ pajahanto nekkhammavasena citta½ adhiµµh±t²ti– adhiµµh±nabala½. By±p±da½ pajahanto aby±p±davasena citta½ adhiµµh±t²ti adhiµµh±nabala½. Thinamiddha½ pajahanto ±lokasańń±vasena citta½ adhiµµh±t²ti– adhiµµh±nabala½…pe… sabbakilese pajahanto arahattamaggavasena citta½ adhiµµh±t²ti– adhiµµh±nabala½. Ida½ adhiµµh±nabala½.
Katama½ samathabala½? Nekkhammavasena cittassa ekaggat± avikkhepo samathabala½, aby±p±davasena cittassa ekaggat± avikkhepo samathabala½, ±lokasańń±vasena cittassa ekaggat± avikkhepo samathabala½…pe… paµinissagg±nupass² ass±savasena cittassa ekaggat± avikkhepo samathabala½, paµinissagg±nupass² pass±savasena cittassa ekaggat± avikkhepo samathabala½.
Samathabalanti kenaµµhena samathabala½? Paµhamena jh±nena n²varaŗe na kampat²ti– samathabala½. Dutiyena jh±nena vitakkavic±re na kampat²ti– samathabala½. Tatiyena jh±nena p²tiy± na kampat²ti– samathabala½. Catutthena jh±nena sukhadukkhe na kampat²ti– samathabala½. ¾k±s±nańc±yatanasam±pattiy± r³pasańń±ya paµighasańń±ya n±nattasańń±ya na kampat²ti– samathabala½ Vińń±ŗańc±yatanasam±pattiy± ±k±s±nańc±yatanasańń±ya na kampat²ti– samathabala½. ¾kińcańń±yatanasam±pattiy± vińń±ŗańc±yatanasańń±ya na kampat²ti– samathabala½. Nevasańń±n±sańń±yatanasam±pattiy± ±kińcańń±yatanasańń±ya na kampat²ti– samathabala½. Uddhacce ca uddhaccasahagatakilese ca khandhe ca na kampat² na calati na vedhat²ti– samathabala½. Ida½ samathabala½.
Katama½ vipassan±bala½? Anicc±nupassan± vipassan±bala½, dukkh±nupassan± vipassan±bala½…pe… paµinissagg±nupassan± vipassan±bala½, r³pe anicc±nupassan± vipassan±bala½, r³pe dukkh±nupassan± vipassan±bala½…pe… r³pe paµinassagg±nupassan± vipassan±bala½, vedan±ya…pe… sańń±ya… saŖkh±resu… vińń±ŗe… cakkhusmi½…pe… jar±maraŗe anicc±nupassan± vipassan±bala½, jar±maraŗe dukkh±nupassan± vipassan±bala½…pe… jar±maraŗe paµinissagg±nupassan± vipassan±bala½. Vipassan±balanti kenaµµhena vipassan±bala½? Anicc±nupassan±ya niccasańń±ya na kampat²ti– vipassan±bala½. Dukkh±nupassan±ya sukhasańń±ya na kampat²ti– vipassan±bala½. Anatt±nupassan±ya attasańń±ya kampat²ti– vipassan±bala½. Nibbid±nupassan±ya nandiy± na kampat²ti– vipassan±bala½. Vir±g±nupassan±ya r±ge na kampat²ti– vipassan±bala½. Nirodh±nupassan± samudaye na kampat²ti– vipassan±bala½ Paµinissagg±nupassan±ya ±d±ne na kampat²ti– vipassan±bala½. Avijj±ya avijj±sahagatakilese ca khandhe ca na kampati na calati na vedhat²ti– vipassan±bala½. Ida½ vipassan±bala½.
Katam±ni dasa sekhabal±ni, dasa asekhabal±ni? Samm±diµµhi½ [samm±diµµhi (ka.) evam²disesu navasu padesu dutiyantavacanena. D². ni. 3.348 passitabb±] sikkhat²ti– sekhabala½. Tattha sikkhitatt± asekhabala½. Samm±saŖkappa½ sikkhat²ti– sekhabala½. Tattha sikkhitatt±– asekhabala½ Samm±v±ca½…pe… samm±kammanta½… samm±-±j²va½… samm±v±y±ma½… samm±sati½… samm±sam±dhi½… samm±ń±ŗa½…pe… samm±vimutti½ sikkhat²ti– sekhabala½. Tattha sikkhitatt±– asekhabala½. Im±ni dasa sekhabal±ni, dasa asekhabal±ni.
Katam±ni dasa kh²ŗ±savabal±ni? [A. ni. 10.90 passitabb±] idha kh²ŗ±savassa bhikkhuno aniccato sabbe saŖkh±r± yath±bh³ta½ sammappańń±ya sudiµµh± honti. Yampi kh²ŗ±savassa bhikkhuno aniccato sabbe saŖkh±r± yath±bh³ta½ sammappańń±ya sudiµµh± honti, idampi kh²ŗ±savassa bhikkhuno bala½ hoti, ya½ bala½ ±gamma kh²ŗ±savo bhikkhu ±sav±na½ khaya½ paµij±n±ti– “kh²ŗ± me ±sav±”ti.
Puna capara½ kh²ŗ±savassa bhikkhuno aŖg±rak±s³pam± k±m± yath±bh³ta½ sammappańń±ya sudiµµh± honti. Yampi kh²ŗ±savassa bhikkhuno aŖg±rak±s³pam± k±m± yath±bh³ta½ sammappańń±ya sudiµµh± honti, idampi kh²ŗ±savassa bhikkhuno bala½ hoti, ya½ bala½ ±gamma kh²ŗ±savo bhikkhu ±sav±na½ khaya½ paµij±n±ti– “kh²ŗ± me ±sav±”ti.
Puna capara½ kh²ŗ±savassa bhikkhuno vivekaninna½ citta½ hoti vivekapoŗa½ vivekapabbh±ra½ vivekaµµha½ nekkhamm±bhirata½ byant²bh³ta½ [byantibh³ta½ (ka.)] sabbaso ±savaµµh±niyehi dhammehi. Yampi kh²ŗ±savassa bhikkhuno vivekaninna½ citta½ hoti vivekapoŗa½ vivekapabbh±ra½ vivekaµµha½ nekkhamm±bhirata½ byantibh³ta½ sabbaso ±savaµµh±niyehi dhammehi, idampi kh²ŗ±savassa bhikkhuno bala½ hoti, ya½ bala½ ±gamma kh²ŗ±savo bhikkhu ±sav±na½ khaya½ paµij±n±ti– “kh²ŗ± me ±sav±”ti.
Puna capara½ kh²ŗ±savassa bhikkhuno catt±ro satipaµµh±n± bh±vit± honti subh±vit±. Yampi kh²ŗ±savassa bhikkhuno catt±ro satipaµµh±n± bh±vit± honti subh±vit±, idampi kh²ŗ±savassa bhikkhuno bala½ hoti, ya½ bala½ ±gamma kh²ŗ±savo bhikkhu ±sav±na½ khaya½ paµij±n±ti– “kh²ŗ± me ±sav±”ti.
Puna capara½ kh²ŗ±savassa bhikkhuno catt±ro sammappadh±n± bh±vit± honti subh±vit±…pe… catt±ro iddhip±d± bh±vit± honti subh±vit±… pańcindriy±ni bh±vit±ni honti subh±vit±ni… pańca bal±ni bh±vit±ni honti subh±vit±ni… satta bojjhaŖg± bh±vit± honti subh±vit±…pe… ariyo aµµhaŖgiko maggo bh±vito hoti subh±vito. Yampi kh²ŗ±savassa bhikkhuno aµµhaŖgiko maggo bh±vito hoti subh±vito, idampi kh²ŗ±savassa bhikkhuno bala½ hoti, ya½ bala½ ±gamma kh²ŗ±savo bhikkhu ±sav±na½ khaya½ paµij±n±ti– “kh²ŗ± me ±sav±”ti. Im±ni dasa kh²ŗ±savabal±ni.
Katam±ni dasa iddhibal±ni? Adhiµµh±n± iddhi, vikubban± iddhi, manomay± iddhi, ń±ŗavipph±r± iddhi, sam±dhivipph±r± iddhi, ariy± iddhi, kammavip±kaj± iddhi, puńńavato iddhi, vijj±may± iddhi, tattha tattha samm± payogappaccay± ijjhanaµµhena iddhi– im±ni dasa iddhibal±ni.
Katam±ni dasa tath±gatabal±ni? Idha tath±gato µh±nańca µh±nato aµµh±nańca aµµh±nato yath±bh³ta½ paj±n±ti. Yampi tath±gato µh±nańca µh±nato aµµh±nańca aµµh±nato yath±bh³ta½ paj±n±ti, idampi tath±gatassa tath±gatabala½ hoti, ya½ bala½ ±gamma tath±gato ±sabha½ µh±na½ paµij±n±ti paris±su s²han±da½ nadati, brahmacakka½ pavatteti.
Puna capara½ tath±gato at²t±n±gatapaccuppann±na½ kammasam±d±n±na½ µh±naso hetuso vip±ka½ yath±bh³ta½ paj±n±ti. Yampi tath±gato at²t±n±gatapaccuppann±na½ kammasam±d±n±na½ µh±naso hetuso vip±ka½ yath±bh³ta½ paj±n±ti, idampi tath±gatassa tath±gatabala½ hoti, ya½ bala½ ±gamma tath±gato ±sabha½ µh±na½ paµij±n±ti, paris±su s²han±da½, nadati, brahmacakka½ pavatteti.
Puna capara½ tath±gato sabbatthag±mini½ paµipada½ [sabbatthag±min²paµipada½ (sy±.) ma. ni. 1.148 passitabb±] yath±bh³ta½ paj±n±ti. Yampi tath±gato sabbatthag±mini½ paµipada½ yath±bh³ta½ paj±n±ti, idampi tath±gatassa tath±gatabala½ hoti, ya½ bala½ ±gamma tath±gato ±sabha½ µh±na½ paµij±n±ti, paris±su s²han±da½ nadati, brahmacakka½ pavatteti.
Puna capara½ tath±gato anekadh±tun±n±dh±tuloka½ yath±bh³ta½ paj±n±ti. Yampi tath±gato anekadh±tun±n±dh±tuloka½ yath±bh³ta½ paj±n±ti, idampi tath±gatassa…pe….
Puna capara½ tath±gato satt±na½ n±n±dhimuttikata½ yath±bh³ta½ paj±n±ti. Yampi tath±gato satt±na½ n±n±dhimuttikata½ yath±bh³ta½ paj±n±ti, idampi tath±gatassa…pe….
Puna capara½ tath±gato parasatt±na½ parapuggal±na½ indriyaparopariyatta½ yath±bh³ta½ paj±n±ti. Yampi tath±gato parasatt±na½ parapuggal±na½ indriyaparopariyatta½ yath±bh³ta½ paj±n±ti, idampi tath±gatassa…pe….
Puna capara½ tath±gato jh±navimokkhasam±dhisam±patt²na½ sa½kilesa½ vod±na½ vuµµh±na½ yath±bh³ta½ paj±n±ti. Yampi tath±gato jh±navimokkhasam±dhisam±patt²na½ sa½kilesa½ vod±na½ vuµµh±na½ yath±bh³ta½ paj±n±ti, idampi tath±gatassa…pe….
Puna capara½ tath±gato anekavihita½ pubbeniv±sa½ anussarati, seyyathida½– ekampi j±ti½ dvepi j±tiyo…pe… iti s±k±ra½ sa-uddesa½ anekavihita½ pubbeniv±sa½ anussarati. Yampi tath±gato anekavihita½ pubbeniv±sa½ anussarati. Seyyathida½– ekampi j±ti½ dvepi j±tiyo…pe… idampi tath±gatassa…pe….
Puna capara½ tath±gato dibbena cakkhun± visuddhena atikkantam±nusakena satte passati cavam±ne upapajjam±ne…pe… yampi tath±gato dibbena cakkhun± visuddhena atikkantam±nusakena satte passati cavam±ne upapajjam±ne…pe… idampi tath±gatassa…pe….
Puna capara½ tath±gato ±sav±na½ khay± an±sava½ cetovimutti½ pańń±vimutti½ diµµheva dhamme saya½ abhińń± sacchikatv± upasampajja viharati. Yampi tath±gato ±sav±na½ khay± an±sava½ cetovimutti½ pańń±vimutti½ diµµheva dhamme saya½ abhińń± sacchikatv± upasampajja viharati, idampi tath±gatassa tath±gatabala½ hoti, ya½ bala½ ±gamma tath±gato ±sabha½ µh±na½ paµij±n±ti, paris±su s²han±da½ nadati, brahmacakka½ pavatteti. Im±ni dasa tath±gatabal±ni.
45. Kenaµµhena saddh±bala½? Kenaµµhena v²riyabala½? Kenaµµhena satibala½? Kenaµµhena sam±dhibala½? Kenaµµhena pańń±bala½? Kenaµµhena hiribala½? Kenaµµhena ottappabala½? Kenaµµhena paµisaŖkh±nabala½…pe… kenaµµhena tath±gatabala½?
Assaddhiye akampiyaµµhena saddh±bala½. Kosajje akampiyaµµhena v²riyabala½. Pam±de akampiyaµµhena satibala½. Uddhacce akampiyaµµhena sam±dhibala½. Avijj±ya akampiyaµµhena pańń±bala½ Hir²yati p±pake akusale dhammeti– hiribala½. Ottappati p±pake akusale dhammeti– ottappabala½. ѱŗena kilese paµisaŖkh±t²ti– paµisaŖkh±nabala½. Tattha j±t± dhamm± ekaras± hont²ti– bh±van±bala½. Tattha natthi kińci vajjanti– anavajjabala½. Tena citta½ saŖgaŗh±t²ti– saŖgahabala½. Ta½ tassa khamat²ti– [ta½ khamat²ti (ka.)] khantibala½. Tena citta½ pańńapet²ti– pańńattibala½. Tena citta½ nijjh±pet²ti– nijjhattibala½. Tena citta½ vasa½ vattet²ti– issariyabala½. Tena citta½ adhiµµh±t²ti– adhiµµh±nabala½. Tena citta½ ekagganti– samathabala½. Tattha j±te dhamme anupassat²ti– vipassan±bala½. Tattha sikkhat²ti– sekhabala½. Tattha sikkhitatt±– asekhabala½. Tena ±sav± kh²ŗ±ti– kh²ŗ±savabala½. Tassa ijjhat²ti– iddhibala½. Appameyyaµµhena tath±gatabalanti.

Balakath± niµµhit±.