6. Khandh±div±ro

35. “‘Y±vat± khandh±na˝ khandhaµµho, ń±to diµµho vidito sacchikato phassito pańń±ya. Aphassito pańń±ya khandhaµµho natth˛’ti– cakkhu˝ udap±di, ń±şa˝ udap±di, pańń± udap±di, vijj± udap±di, ±loko udap±di”. Khandh±na˝ khandhaµµhe pańcav˛sati dhamm±, pańcav˛sati atth±, pańń±sa niruttiyo, sata˝ ń±ş±ni.
“‘Y±vat± dh±tłna˝ dh±tuµµho…pe… y±vat± ±yatan±na˝ ±yatanaµµho…pe… y±vat± saŞkhat±na˝ saŞkhataµµho…pe… y±vat± asaŞkhatassa asaŞkhataµµho ń±to diµµho vidito sacchikato phassito pańń±ya. Aphassito pańń±ya asaŞkhataµµho natth˛’ti– cakkhu˝ udap±di…pe… ±loko udap±di”. AsaŞkhatassa asaŞkhataµµhe pańcav˛sati dhamm±, pańcav˛sati atth±, pańń±sa niruttiyo, sata˝ ń±ş±ni.
Khandh±na˝ khandhaµµhe, dh±tłna˝ dh±tuµµhe, ±yatan±na˝ ±yatanaµµhe saŞkhat±na˝ saŞkhataµµhe, asaŞkhatassa asaŞkhataµµhe pańcav˛satisata˝ dhamm±, pańcav˛satisata˝ atth±, aąąhateyy±ni niruttisat±ni, pańca ń±şasat±ni.