4. Maggaªgav±ro

26. Sabbe satt± averino hontu, khemino hontu, sukhino hont³ti– samm± passati. Samm±diµµhiparibh±vit± hoti mett±cetovimutti.
Sabbe satt± averino hontu, khemino hontu, sukhino hont³ti– samm± abhiniropeti. Samm±saªkappaparibh±vit± hoti mett±cetovimutti.
Sabbe satt± averino hontu, khemino hontu, sukhino hont³ti– samm± pariggaºh±ti. Samm±v±c±paribh±vit± hoti mett±cetovimutti.
Sabbe satt± averino hontu, khemino hontu, sukhino hont³ti– samm± samuµµh±peti. Samm±kammantaparibh±vit± hoti mett±cetovimutti.
Sabbe satt± averino hontu, khemino hontu, sukhino hont³ti– samm± vod±peti Samm±-±j²vaparibh±vit± hoti mett±cetovimutti.
Sabbe satt± averino hontu, khemino hontu, sukhino hont³ti– samm± paggaºh±ti. Samm±v±y±maparibh±vit± hoti mett±cetovimutti.
Sabbe satt± averino hontu, khemino hontu, sukhino hont³ti– samm± upaµµh±peti. Samm±satiparibh±vit± hoti mett±cetovimutti.
Sabbe satt± averino hontu, khemino hontu, sukhino hont³ti– samm± sam±dahati. Samm±sam±dhiparibh±vit± hoti mett±cetovimutti.
Ime aµµha maggaªg± mett±ya cetovimuttiy± ±sevan± honti. Imehi aµµhahi maggaªgehi mett±cetovimutti ±sev²yati. Ime aµµha maggaªg± mett±ya cetovimuttiy± bh±van± honti. Imehi aµµhahi maggaªgehi mett±cetovimutti bh±v²yati. Ime aµµha maggaªg± mett±ya cetovimuttiy± bahul²kat± honti. Imehi aµµhahi maggaªgehi mett±cetovimutti bahul²kar²yati. Ime aµµha maggaªg± mett±ya cetovimuttiy± alaªk±r± honti. Imehi aµµhahi maggaªgehi mett±cetovimutti sv±laªkat± honti. Ime aµµha maggaªg± mett±ya cetovimuttiy± parikkh±r± honti. Imehi aµµhahi maggaªgehi mett±cetovimutti suparikkhat± hoti. Ime aµµha maggaªg± mett±ya cetovimuttiy± pariv±r± honti. Imehi aµµhahi maggaªgehi mett±cetovimutti suparivut± hoti. Ime aµµha maggaªg± mett±ya cetovimuttiy± ±sevan± honti bh±van± honti bahul²kat± honti, alaªk±r± honti, parikkh±r± honti, pariv±r± honti, p±rip³r² honti, sahagat± honti, sahaj±t± honti, sa½saµµh± honti, sampayutt± honti, pakkhandan± honti, pas²dan± honti, santiµµhan± honti, vimuccan± honti, “eta½ santan”ti phassan± honti, y±n²kat± honti, vatthukat± honti, anuµµhit± honti, paricit± honti, susam±raddh± honti, subh±vit± honti, sv±dhiµµhit± honti, susamuggat± honti, suvimutt± honti nibbattenti jotenti pat±penti.
27. Sabbesa½ p±º±na½…pe… sabbesa½ bh³t±na½… sabbesa½ puggal±na½… sabbesa½ attabh±vapariy±pann±na½… sabb±sa½ itth²na½… sabbesa½ puris±na½… sabbesa½ ariy±na½… sabbesa½ anariy±na½… sabbesa½ dev±na½… sabbesa½ manuss±na½… sabbesa½ vinip±tik±na½ p²¼ana½ vajjetv± ap²¼an±ya, upagh±ta½ vajjetv± anupagh±tena, sant±pa½ vajjetv± asant±pena, pariy±d±na½ vajjetv± apariy±d±nena, vihesa½ vajjetv± avihes±ya, sabbe vinip±tik± averino hontu m± verino, sukhino hontu m± dukkhino, sukhitatt± hontu m± dukkhitatt±ti– imehi aµµhah±k±rehi sabbe vinip±tike mett±yat²ti– mett±. Ta½ dhamma½ cetayat²ti– ceto. Sabbaby±p±dapariyuµµh±nehi vimuccat²ti– vimutti. Mett± ca ceto ca vimutti c±ti– mett±cetovimutti.
Sabbe vinip±tik± averino hontu, khemino hontu, sukhino hont³ti– saddh±ya adhimuccati. Saddhindriyaparibh±vit± hoti mett±cetovimutti…pe… nibbattenti jotenti pat±penti.
Sabbesa½ puratthim±ya dis±ya satt±na½…pe… sabbesa½ pacchim±ya dis±ya satt±na½… sabbesa½ uttar±ya dis±ya satt±na½… sabbesa½ dakkhiº±ya dis±ya satt±na½… sabbesa½ puratthim±ya anudis±ya satt±na½… sabbesa½ pacchim±ya anudis±ya satt±na½… sabbesa½ uttar±ya anudis±ya satt±na½… sabbesa½ dakkhiº±ya anudis±ya satt±na½… sabbesa½ heµµhim±ya dis±ya satt±na½… sabbesa½ uparim±ya dis±ya satt±na½ p²¼ana½ vajjetv± ap²¼an±ya, upagh±ta½ vajjetv± anupagh±tena, sant±pa½ vajjetv± asant±pena, pariy±d±na½ vajjetv± apariy±d±nena, vihesa½ vajjetv± avihes±ya, sabbe uparim±ya dis±ya satt± averino hontu m± verino, sukhino hontu m± dukkhino, sukhitatt± hontu m± dukkhitatt±ti– imehi aµµhah±k±rehi sabbe uparim±ya dis±ya satte mett±yat²ti– mett±. Ta½ dhamma½ cetayat²ti– ceto. Sabbaby±p±dapariyuµµh±nehi vimuccat²ti– vimutti. Mett± ca ceto ca vimutti c±ti– mett±cetovimutti.
Sabbe uparim±ya dis±ya satt± averino hontu, khemino hontu, sukhino hont³ti– saddh±ya adhimuccati. Saddhindriyaparibh±vit± hoti mett±cetovimutti…pe… nibbattenti jotenti pat±penti.
Sabbesa½ puratthim±ya dis±ya p±º±na½…pe… bh³t±na½… puggal±na½ attabh±vapariy±pann±na½… sabb±sa½ itth²na½… sabbesa½ puris±na½… sabbesa½ ariy±na½… sabbesa½ anariy±na½… sabbesa½ dev±na½… sabbesa½ manuss±na½… sabbesa½ vinip±tik±na½… sabbesa½ pacchim±ya dis±ya vinip±tik±na½… sabbesa½ uttar±ya dis±ya vinip±tik±na½… sabbesa½ dakkhiº±ya dis±ya vinip±tik±na½… sabbesa½ puratthim±ya anudis±ya vinip±tik±na½… sabbesa½ pacchim±ya anudis±ya vinip±tik±na½… sabbesa½ uttar±ya anudis±ya vinip±tik±na½… sabbesa½ dakkhiº±ya anudis±ya vinip±tik±na½… sabbesa½ heµµhim±ya dis±ya vinip±tik±na½… sabbesa½ uparim±ya dis±ya vinip±tik±na½ p²¼ana½ vajjetv± ap²¼an±ya, upagh±ta½ vajjetv± anupagh±tena, sant±pa½ vajjetv± asant±pena, pariy±d±na½ vajjetv± apariy±d±nena, vihesa½ vajjetv± avihes±ya, sabbe uparim±ya dis±ya vinip±tik± averino hontu m± verino, sukhino hontu m± dukkhino, sukhitatt± hontu m± dukkhitatt±ti– imehi aµµhah±k±rehi sabbe uparim±ya dis±ya vinip±tike mett±yat²ti– mett±. Ta½ dhamma½ cetayat²ti– ceto. Sabbaby±p±dapariyuµµh±nehi vimuccat²ti– vimutti. Mett± ca ceto ca vimutti c±ti– mett±cetovimutti.
Sabbe uparim±ya dis±ya vinip±tik± averino hontu, khemino hontu, sukhino hont³ti– saddh±ya adhimuccati. Saddhindriyaparibh±vit± hoti mett±cetovimutti.
Sabbe uparim±ya dis±ya vinip±tik± averino hontu, khemino hontu, sukhino hont³ti– v²riya½ paggaºh±ti. V²riyindriyaparibh±vit± hoti mett±cetovimutti.
Sati½ upaµµh±peti. Satindriyaparibh±vit± hoti mett±cetovimutti. Citta½ sam±dahati. Sam±dhindriyaparibh±vit± hoti mett±cetovimutti. Paññ±ya paj±n±ti. Paññindriyaparibh±vit± hoti mett±cetovimutti.
Im±ni pañcindriy±ni mett±ya cetovimuttiy± ±sevan± honti. Imehi pañcahi indriyehi mett±cetovimutti ±sev²yati…pe… nibbattenti jotenti pat±penti.
Sabbe uparim±ya dis±ya vinip±tik± averino hontu, khemino hontu, sukhino hont³ti– assaddhiye na kampati. Saddh±balaparibh±vit± hoti mett±cetovimutti. Kosajje na kampati. V²riyabalaparibh±vit± hoti mett±cetovimutti. Pam±de na kampati. Satibalaparibh±vit± hoti mett±cetovimutti. Uddhacce na kampati. Sam±dhibalaparibh±vit± hoti mett±cetovimutti. Avijj±ya na kampati. Paññ±balaparibh±vit± hoti mett±cetovimutti.
Im±ni pañca bal±ni mett±ya cetovimuttiy± ±sevan± honti. Imehi pañcahi balehi mett±cetovimutti ±sev²yati…pe… nibbattenti jotenti pat±penti.
Sabbe uparim±ya dis±ya vinip±tik± averino hontu, khemino hontu, sukhino hont³ti– sati½ upaµµh±peti. Satisambojjhaªgaparibh±vit± hoti mett±cetovimutti.
Paññ±ya pavicin±ti. Dhammavicayasambojjhaªgaparibh±vit± hoti mett±cetovimutti. V²riya½ paggaºh±ti. V²riyasambojjhaªgaparibh±vit± hoti mett±cetovimutti. Pari¼±ha½ paµippassambheti. P²tisambojjhaªgaparibh±vit± hoti mett±cetovimutti. Duµµhulla½ paµippassambheti. Passaddhisambojjhaªgaparibh±vit± hoti mett±cetovimutti. Citta½ sam±dahati. Sam±dhisambojjhaªgaparibh±vit± hoti mett±cetovimutti. ѱºena kilese paµisaªkh±ti. Upekkh±sambojjhaªgaparibh±vit± hoti mett±cetovimutti.
Ime satta bojjhaªg± mett±ya cetovimuttiy± ±sevan± honti. Imehi sattahi bojjhaªgehi mett±cetovimutti ±sev²yati…pe… nibbattenti jotenti pat±penti.
Sabbe uparim±ya dis±ya vinip±tik± averino hontu, khemino hontu, sukhino hont³ti– samm± passati. Samm±diµµhi paribh±vit± hoti mett±cetovimutti. Samm± abhiniropeti. Samm±saªkappaparibh±vit± hoti mett±cetovimutti. Samm± pariggaºh±ti. Samm±v±c±paribh±vit± hoti mett±cetovimutti. Samm± samuµµh±peti. Samm±kammantaparibh±vit± hoti mett±cetovimutti. Samm± vod±peti. Samm± ±j²vaparibh±vit± hoti mett±cetovimutti. Samm± paggaºh±ti. Samm±v±y±maparibh±vit± hoti mett±cetovimutti. Samm± upaµµh±ti. Samm±satiparibh±vit± hoti mett±cetovimutti. Samm± sam±dahati. Samm±sam±dhiparibh±vit± hoti mett±cetovimutti.
Ime aµµha maggaªg± mett±ya cetovimuttiy± ±sevan± honti. Imehi aµµhahi maggaªgehi mett±cetovimutti ±sev²yati…pe… ime aµµha maggaªg± mett±ya cetovimuttiy± paribh±vit± honti. Imehi aµµhahi maggaªgehi mett±cetovimutti suparivut± hoti. Ime aµµha maggaªg± mett±ya cetovimuttiy± ±sevan± honti, bh±van± honti, bahul²kat± honti, alaªk±r± honti, parikkh±r± honti, pariv±r± honti, p±rip³r² honti, sahagat± honti, sahaj±t± honti sa½saµµh± honti, sampayutt± honti, pakkhandan± honti, pas²dan± honti, santiµµhan± honti, vimuccan± honti, “eta½ santan”ti phassan± honti, y±n²kat± honti, vatthukat± honti, anuµµhit± honti, paricit± honti, susam±raddh± honti, subh±vit± honti, sv±dhiµµhit± honti, susamuggat± honti, suvimutt± honti nibbattenti jotenti pat±pent²ti.

Mett±kath± niµµhit±.