3. A¹¹havaggo

371. D²gh²tikosalaj±taka½ (5-3-1)

110. Eva½bh³tassa te r±ja, ±gatassa vase [vaso (p². ka.)] mama;
atthi nu koci pariy±yo, yo ta½ dukkh± pamocaye.
111. Eva½bh³tassa me t±ta, ±gatassa vase tava;
natthi no koci pariy±yo, yo ma½ dukkh± pamocaye.
112. N±ñña½ sucarita½ r±ja, n±ñña½ r±ja subh±sita½;
t±yate maraºak±le, evamevitara½ dhana½.
113. Akkocchi ma½ avadhi ma½, ajini ma½ ah±si me;
ye ca ta½ upanayhanti, vera½ tesa½ na sammati.
114. Akkocchi ma½ avadhi ma½, ajini ma½ ah±si me;
ye ca ta½ nupanayhanti, vera½ tes³pasammati.
115. Na hi verena ver±ni, sammant²dha kud±cana½;
averena ca sammanti, esa dhammo sanantanoti.

D²gh²tikosalaj±taka½ paµhama½.