5. Vis±radasutta˝

215. “Dasahi bhikkhave, dhammehi samann±gat± up±sik± avis±rad± ag±ra˝ ajjh±vasati. Katamehi dasahi? P±ş±tip±tin˛ hoti… adinn±d±yin˛ hoti… k±mesumicch±c±rin˛ hoti… mus±v±din˛ hoti… pisuş±v±c± hoti… pharusav±c± hoti… samphappal±pin˛ hoti… abhijjh±lun˛ hoti… by±pannacitt± hoti… micch±diµµhik± hoti…. Imehi kho, bhikkhave, dasahi dhammehi samann±gat± up±sik± avis±rad± ag±ra˝ ajjh±vasati.
“Dasahi, bhikkhave, dhammehi samann±gat± up±sik± vis±rad± ag±ra˝ ajjh±vasati. Katamehi dasahi? P±ş±tip±t± paµivirat± hoti… adinn±d±n± paµivirat± hoti… k±mesumicch±c±r± paµivirat± hoti… mus±v±d± paµivirat± hoti… pisuş±ya v±c±ya paµivirat± hoti… pharus±ya v±c±ya paµivirat± hoti… samphappal±p± paµivirat± hoti… anabhijjh±lun˛ hoti… aby±pannacitt± hoti… samm±diµµhik± hoti…. Imehi kho, bhikkhave, dasahi dhammehi samann±gat± up±sik± vis±rad± ag±ra˝ ajjh±vasat˛”ti. Pańcama˝.