(16) 1. Puggalavaggo

1. Sevitabbasutta½

155. “Dasahi bhikkhave, dhammehi samann±gato puggalo na sevitabbo. Katamehi dasahi? Micch±diµµhiko hoti, micch±saªkappo hoti, micch±v±co hoti, micch±kammanto hoti, micch±-±j²vo hoti, micch±v±y±mo hoti, micch±sati hoti, micch±sam±dhi hoti, micch±ñ±º² hoti, micch±vimutti hoti– imehi kho, bhikkhave, dasahi dhammehi samann±gato puggalo na sevitabbo.
“Dasahi, bhikkhave, dhammehi samann±gato puggalo sevitabbo. Katamehi dasahi? Samm±diµµhiko hoti, samm±saªkappo hoti, samm±v±co hoti, samm±kammanto hoti, samm±-±j²vo hoti, samm±v±y±mo hoti, samm±sati hoti, samm±sam±dhi hoti, samm±ñ±º² hoti, samm±vimutti hoti– imehi kho, bhikkhave, dasahi dhammehi samann±gato puggalo sevitabbo”ti.