7. Sattamasutta½

129. “Dasayime, bhikkhave, dhamm± bh±vit± bahul²kat± mahapphal± honti mah±nisa½s±, n±ńńatra sugatavinay±. Katame dasa? Samm±diµµhi…pe… samm±vimutti– ime kho, bhikkhave, dasa dhamm± bh±vit± bahul²kat± mahapphal± honti mah±nisa½s±, n±ńńatra sugatavinay±”ti. Sattama½.

8. Aµµhamasutta½

130. “Dasayime bhikkhave, dhamm± bh±vit± bahul²kat± r±gavinayapariyos±n± honti dosavinayapariyos±n± honti mohavinayapariyos±n± honti, n±ńńatra sugatavinay±. Katame dasa? Samm±diµµhi…pe… samm±vimutti– ime kho, bhikkhave, dasa dhamm± bh±vit± bahul²kat± r±gavinayapariyos±n± honti dosavinayapariyos±n± honti mohavinayapariyos±n± honti, n±ńńatra sugatavinay±”ti. Aµµhama½.