(9) 4. Sativaggo

1. Satisampajaññasutta½

81. “Satisampajaññe bhikkhave, asati satisampajaññavipannassa hat³panisa½ hoti hirottappa½. Hirottappe asati hirottappavipannassa hat³paniso hoti indriyasa½varo. Indriyasa½vare asati indriyasa½varavipannassa hat³panisa½ hoti s²la½. S²le asati s²lavipannassa hat³paniso hoti samm±sam±dhi. Samm±sam±dhimhi asati samm±sam±dhivipannassa hat³panisa½ hoti yath±bh³tañ±ºadassana½. Yath±bh³tañ±ºadassane asati yath±bh³tañ±ºadassanavipannassa hat³paniso hoti nibbid±vir±go. Nibbid±vir±ge asati nibbid±vir±gavipannassa hat³panisa½ hoti vimuttiñ±ºadassana½. Seyyath±pi, bhikkhave, rukkho s±kh±pal±savipanno. Tassa papaµik±pi na p±rip³ri½ gacchati, tacopi… pheggupi… s±ropi na p±rip³ri½ gacchati. Evameva½ kho, bhikkhave, satisampajaññe asati satisampajaññavipannassa hat³panisa½ hoti hirottappa½; hirottappe asati hirottappavipannassa hat³paniso hoti…pe… vimuttiñ±ºadassana½.
“Satisampajaññe, bhikkhave, sati satisampajaññasampannassa upanisasampanna½ hoti hirottappa½. Hirottappe sati hirottappasampannassa upanisasampanno hoti indriyasa½varo. Indriyasa½vare sati indriyasa½varasampannassa upanisasampanna½ hoti s²la½. S²le sati s²lasampannassa upanisasampanno hoti samm±sam±dhi. Samm±sam±dhimhi sati samm±sam±dhisampannassa upanisasampanna½ hoti yath±bh³tañ±ºadassana½. Yath±bh³tañ±ºadassane sati yath±bh³tañ±ºadassanasampannassa upanisasampanno hoti nibbid±vir±go Nibbid±vir±ge sati nibbid±vir±gasampannassa upanisasampanna½ hoti vimuttiñ±ºadassana½. Seyyath±pi, bhikkhave, rukkho s±kh±pal±sasampanno. Tassa papaµik±pi p±rip³ri½ gacchati, tacopi… pheggupi… s±ropi p±rip³ri½ gacchati. Evameva½ kho, bhikkhave, satisampajaññe sati satisampajaññasampannassa upanisasampanna½ hoti hirottappa½; hirottappe sati hirottappasampannassa upanisasampanno hoti…pe… vimuttiñ±ºadassanan”ti. Paµhama½.