2. Ala½sutta½

62. “Chahi bhikkhave, dhammehi samann±gato bhikkhu ala½ attano ala½ paresa½. Katamehi chahi? Idha, bhikkhave, bhikkhu khippanisanti ca hoti kusalesu dhammesu; sut±nañca dhamm±na½ dh±raºaj±tiko [dh±rakaj±tiko (s². sy±. p².) a. ni. 8.78] hoti; dh±t±nañca [dhat±nañca (s². sy±. p².)] dhamm±na½ atth³paparikkhit± [atth³pavarikkh² (s². sy±. p².)] hoti; atthamaññ±ya dhammamaññ±ya dhamm±nudhammappaµipanno ca hoti; kaly±ºav±co ca hoti kaly±ºav±kkaraºo, poriy± v±c±ya samann±gato vissaµµh±ya anelaga¼±ya atthassa viññ±paniy±; sandassako ca hoti sam±dapako [sam±d±pako (?)] Samuttejako sampaha½sako sabrahmac±r²na½. Imehi kho, bhikkhave, chahi dhammehi samann±gato bhikkhu ala½ attano ala½ paresa½.
“Pañcahi, bhikkhave, dhammehi samann±gato bhikkhu ala½ attano ala½ paresa½. Katamehi pañcahi? Idha, bhikkhave, bhikkhu na heva kho khippanisanti ca hoti kusalesu dhammesu; sut±nañca dhamm±na½ dh±raºaj±tiko hoti; dh±t±nañca dhamm±na½ atth³paparikkhit± hoti; atthamaññ±ya dhammamaññ±ya dhamm±nudhammappaµipanno ca hoti; kaly±ºav±co ca hoti…pe… atthassa viññ±paniy±; sandassako ca hoti sam±dapako samuttejako sampaha½sako sabrahmac±r²na½. Imehi kho, bhikkhave, pañcahi dhammehi samann±gato bhikkhu ala½ attano ala½ paresa½.
“Cat³hi bhikkhave, dhammehi samann±gato bhikkhu ala½ attano n±la½ paresa½. Katamehi cat³hi? Idha, bhikkhave, bhikkhu khippanisanti ca hoti kusalesu dhammesu; sut±nañca dhamm±na½ dh±raºaj±tiko hoti dh±t±nañca dhamm±na½ atth³paparikkhit± hoti; atthamaññ±ya dhammamaññ±ya dhamm±nudhammappaµipanno ca hoti; no ca kaly±ºav±co hoti kaly±ºav±kkaraºo, poriy± v±c±ya samann±gato vissaµµh±ya anelaga¼±ya atthassa viññ±paniy±; no ca sandassako hoti sam±dapako samuttejako sampaha½sako sabrahmac±r²na½. Imehi kho, bhikkhave, cat³hi dhammehi samann±gato bhikkhu ala½ attano n±la½ paresa½.
“Cat³hi, bhikkhave, dhammehi samann±gato bhikkhu ala½ paresa½ n±la½ attano. Katamehi cat³hi? Idha, bhikkhave, bhikkhu khippanisanti ca hoti kusalesu dhammesu; sut±nañca dhamm±na½ dh±raºaj±tiko hoti; no ca dh±t±na½ dhamm±na½ atth³paparikkhit± hoti; na ca atthamaññ±ya dhammamaññ±ya dhamm±nudhammappaµipanno hoti; kaly±ºav±co ca hoti kaly±ºav±kkaraºo…pe… atthassa viññ±paniy±; sandassako ca hoti…pe… sabrahmac±r²na½. Imehi kho, bhikkhave, cat³hi dhammehi samann±gato bhikkhu ala½ paresa½, n±la½ attano.
“T²hi, bhikkhave, dhammehi samann±gato bhikkhu ala½ attano n±la½ paresa½. Katamehi t²hi? Idha, bhikkhave, bhikkhu na heva kho khippanisanti ca hoti kusalesu dhammesu; sut±nañca dhamm±na½ dh±raºaj±tiko hoti; dh±t±nañca dhamm±na½ atth³paparikkhit± hoti; atthamaññ±ya dhammamaññ±ya dhamm±nudhammappaµipanno ca hoti; no ca kaly±ºav±co hoti kaly±ºav±kkaraºo, poriy± v±c±ya samann±gato vissaµµh±ya anelaga¼±ya atthassa viññ±paniy±; no ca sandassako hoti sam±dapako samuttejako sampaha½sako sabrahmac±r²na½. Imehi kho, bhikkhave, t²hi dhammehi samann±gato bhikkhu ala½ attano, n±la½ paresa½.
“T²hi, bhikkhave, dhammehi samann±gato bhikkhu ala½ paresa½, n±la½ attano. Katamehi t²hi? Idha, bhikkhave, bhikkhu na heva kho khippanisanti ca hoti kusalesu dhammesu; sut±nañca dhamm±na½ dh±raºaj±tiko hoti; no ca dh±t±na½ dhamm±na½ atth³paparikkhit± hoti; no ca atthamaññ±ya dhammamaññ±ya dhamm±nudhammappaµipanno hoti; kaly±ºav±co ca hoti…pe… atthassa viññ±paniy±; sandassako ca hoti sam±dapako samuttejako sampaha½sako sabrahmac±r²na½. Imehi kho, bhikkhave, t²hi dhammehi samann±gato bhikkhu ala½ paresa½, n±la½ attano.
“Dv²hi, bhikkhave, dhammehi samann±gato bhikkhu ala½ attano, n±la½ paresa½. Katamehi dv²hi? Idha, bhikkhave, bhikkhu na heva kho khippanisanti ca hoti kusalesu dhammesu; no ca sut±na½ dhamm±na½ dh±raºaj±tiko hoti; dh±t±nañca dhamm±na½ atth³paparikkhit± hoti; atthamaññ±ya dhammamaññ±ya dhamm±nudhammappaµipanno ca hoti; no ca kaly±ºav±co hoti…pe… atthassa viññ±paniy±; no ca sandassako hoti…pe… sabrahmac±r²na½ Imehi kho, bhikkhave, dv²hi dhammehi samann±gato bhikkhu ala½ attano, n±la½ paresa½.
“Dv²hi, bhikkhave, dhammehi samann±gato bhikkhu ala½ paresa½, n±la½ attano. Katamehi dv²hi? Idha, bhikkhave, bhikkhu na heva kho khippanisanti ca hoti kusalesu dhammesu; no ca sut±na½ dhamm±na½ dh±raºaj±tiko hoti; no ca dh±t±na½ dhamm±na½ atth³paparikkhit± hoti; no ca atthamaññ±ya dhammamaññ±ya dhamm±nudhammappaµipanno hoti; kaly±ºav±co ca hoti kaly±ºav±kkaraºo, poriy± v±c±ya samann±gato vissaµµh±ya anelaga¼±ya atthassa viññ±paniy±; sandassako ca hoti sam±dapako samuttejako sampaha½sako sabrahmac±r²na½. Imehi kho, bhikkhave dv²hi dhammehi samann±gato bhikkhu ala½ paresa½, n±la½ attano”ti. Dutiya½.