(22) 2. S±mańńavaggavașșan±

221. Dutiyassa pa”hamaœ ±diœ katv± sabb± peyy±latanti utt±natth±yev±ti.

Manorathapłrașiy± aȘguttaranik±ya-a””hakath±ya

Dasakanip±tassa saœvașșan± ni””hit±.

***

Namo tassa bhagavato arahato samm±sambuddhassa.

AȘguttaranik±ye

Ek±dasakanip±ta-a””hakath±