4. Saññ±sutta½

110. “Tayome bhikkhave, dhamm±. Katame tayo? K±masaññ±, by±p±dasaññ±, vihi½s±saññ±. Ime kho, bhikkhave, tayo dhamm±. Imesa½ kho, bhikkhave, tiººa½ dhamm±na½ pah±n±ya tayo dhamm± bh±vetabb±. Katame tayo? K±masaññ±ya pah±n±ya nekkhammasaññ± bh±vetabb±, by±p±dasaññ±ya pah±n±ya aby±p±dasaññ± bh±vetabb±, vihi½s±saññ±ya pah±n±ya avihi½s±saññ± bh±vetabb±. Imesa½ kho, bhikkhave, tiººa½ dhamm±na½ pah±n±ya ime tayo dhamm± bh±vetabb±”ti. Catuttha½.

5. Dh±tusutta½

111. “Tayome, bhikkhave, dhamm±. Katame tayo? K±madh±tu, by±p±dadh±tu, vihi½s±dh±tu. Ime kho, bhikkhave, tayo dhamm±. Imesa½ kho, bhikkhave, tiººa½ dhamm±na½ pah±n±ya tayo dhamm± bh±vetabb±. Katame tayo? K±madh±tuy± pah±n±ya nekkhammadh±tu bh±vetabb±, by±p±dadh±tuy± pah±n±ya aby±p±dadh±tu bh±vetabb±, vihi½s±dh±tuy± pah±n±ya avihi½s±dh±tu bh±vetabb±. Imesa½ kho, bhikkhave, tiººa½ dhamm±na½ pah±n±ya ime tayo dhamm± bh±vetabb±”ti. Pañcama½.