3. Vitakkasutta½

109. “Tayome, bhikkhave, dhamm±. Katame tayo? K±mavitakko, by±p±davitakko, vihi½s±vitakko. Ime kho, bhikkhave, tayo dhamm±. Imesa½ kho, bhikkhave, tiººa½ dhamm±na½ pah±n±ya tayo dhamm± bh±vetabb±. Katame tayo? K±mavitakkassa pah±n±ya nekkhammavitakko bh±vetabbo, by±p±davitakkassa pah±n±ya aby±p±davitakko bh±vetabbo, vihi½s±vitakkassa pah±n±ya avihi½s±vitakko bh±vetabbo. Imesa½ kho, bhikkhave, tiººa½ dhamm±na½ pah±n±ya ime tayo dhamm± bh±vetabb±”ti. Tatiya½.