8. Tatiya-avaºº±rahasutta½

238. “Pañcahi, bhikkhave, dhammehi samann±gato ±v±siko bhikkhu yath±bhata½ nikkhitto eva½ niraye. Katamehi pañcahi? Ananuvicca apariyog±hetv± avaºº±rahassa vaººa½ bh±sati; ananuvicca apariyog±hetv± vaºº±rahassa avaººa½ bh±sati; ±v±samacchar² hoti; kulamacchar² hoti; l±bhamacchar² hoti. Imehi kho, bhikkhave, pañcahi dhammehi samann±gato ±v±siko bhikkhu yath±bhata½ nikkhitto eva½ niraye.
“Pañcahi, bhikkhave, dhammehi samann±gato ±v±siko bhikkhu yath±bhata½ nikkhitto eva½ sagge. Katamehi pañcahi? Anuvicca pariyog±hetv± avaºº±rahassa avaººa½ bh±sati; anuvicca pariyog±hetv± vaºº±rahassa vaººa½ bh±sati na ±v±samacchar² hoti; na kulamacchar² hoti na l±bhamacchar² hoti. Imehi kho, bhikkhave, pañcahi dhammehi samann±gato ±v±siko bhikkhu yath±bhata½ nikkhitto eva½ sagge”ti. Aµµhama½.