10. Niss±raŗ²yasutta½

200. “Pańcim± bhikkhave, niss±raŗ²y± [nissaraŗ²y± (p².), nissaraŗiy± (d². ni. 3.321)] dh±tuyo. Katam± pańca? Idha, bhikkhave, bhikkhuno k±ma½ [k±me (sy±. ka½.) d². ni. 3.321] manasikaroto k±mesu citta½ na pakkhandati nappas²dati na santiµµhati na vimuccati. Nekkhamma½ kho panassa manasikaroto nekkhamme citta½ pakkhandati pas²dati santiµµhati vimuccati. Tassa ta½ citta½ sugata½ [sukata½ (p². ka.)] subh±vita½ suvuµµhita½ suvimutta½ suvisa½yutta½ [visa½yutta½ (katthaci, d². ni. 3.321)] k±mehi; ye ca k±mapaccay± uppajjanti ±sav± vigh±tapari¼±h±, mutto so tehi, na so ta½ vedana½ vediyati. Idamakkh±ta½ k±m±na½ nissaraŗa½.
“Puna capara½, bhikkhave, bhikkhuno by±p±da½ manasikaroto by±p±de citta½ na pakkhandati nappas²dati na santiµµhati na vimuccati. Aby±p±da½ kho panassa manasikaroto aby±p±de citta½ pakkhandati pas²dati santiµµhati vimuccati. Tassa ta½ citta½ sugata½ subh±vita½ suvuµµhita½ suvimutta½ suvisa½yutta½ by±p±dena; ye ca by±p±dapaccay± uppajjanti ±sav± vigh±tapari¼±h±, mutto so tehi, na so ta½ vedana½ vediyati. Idamakkh±ta½ by±p±dassa nissaraŗa½.
“Puna capara½, bhikkhave, bhikkhuno vihesa½ manasikaroto vihes±ya citta½ na pakkhandati nappas²dati na santiµµhati na vimuccati. Avihesa½ kho panassa manasikaroto avihes±ya citta½ pakkhandati pas²dati santiµµhati vimuccati. Tassa ta½ citta½ sugata½ subh±vita½ suvuµµhita½ suvimutta½ suvisa½yutta½ vihes±ya; ye ca vihes±paccay± uppajjanti ±sav± vigh±tapari¼±h±, mutto so tehi, na so ta½ vedana½ vediyati. Idamakkh±ta½ vihes±ya nissaraŗa½.
“Puna capara½, bhikkhave, bhikkhuno r³pa½ manasikaroto r³pe citta½ na pakkhandati nappas²dati na santiµµhati na vimuccati. Ar³pa½ kho panassa manasikaroto ar³pe citta½ pakkhandati pas²dati santiµµhati vimuccati. Tassa ta½ citta½ sugata½ subh±vita½ suvuµµhita½ suvimutta½ suvisa½yutta½ r³pehi; ye ca r³papaccay± uppajjanti ±sav± vigh±tapari¼±h±, mutto so tehi, na so ta½ vedana½ vediyati. Idamakkh±ta½ r³p±na½ nissaraŗa½.
“Puna capara½, bhikkhave, bhikkhuno sakk±ya½ manasikaroto sakk±ye citta½ na pakkhandati nappas²dati na santiµµhati na vimuccati. Sakk±yanirodha½ kho panassa manasikaroto sakk±yanirodhe citta½ pakkhandati pas²dati santiµµhati vimuccati. Tassa ta½ citta½ sugata½ subh±vita½ suvuµµhita½ suvimutta½ suvisa½yutta½ sakk±yena; ye ca sakk±yapaccay± uppajjanti ±sav± vigh±tapari¼±h±, mutto so tehi, na so ta½ vedana½ vediyati. Idamakkh±ta½ sakk±yassa nissaraŗa½.
“Tassa k±manand²pi n±nuseti, by±p±danand²pi n±nuseti, vihes±nand²pi n±nuseti r³panand²pi n±nuseti, sakk±yanand²pi n±nuseti (so) [( ) katthaci natthi] k±manandiy±pi ananusay±, by±p±danandiy±pi ananusay±, vihes±nandiy±pi ananusay±, r³panandiy±pi ananusay±, sakk±yanandiy±pi ananusay±. Aya½ vuccati, bhikkhave, bhikkhu niranusayo, acchecchi [acchejji (sy±. ka½. ka.)] taŗha½, vivattayi [v±vattayi (s².)] sa½yojana½, samm± m±n±bhisamay± antamak±si dukkhassa. Im± kho, bhikkhave, pańca niss±raŗ²y± dh±tuyo”ti. Dasama½.

Br±hmaŗavaggo pańcamo.

Tassudd±na½–
Soŗo doŗo saŖg±ravo, k±raŗap±l² ca piŖgiy±n²;
supin± ca vass± v±c±, kula½ niss±raŗ²yena c±ti.

Catuttha½paŗŗ±saka½ samatto.