(19) 4. Ara˝˝avaggo

1. żra˝˝ikasuttaŻ

181. ôPa˝cime bhikkhave, ▒ra˝˝ik▒ [▒ra˝˝at▒ (sabbattha) pari. 443 passitabbaŻ]. Katame pa˝ca? Mandatt▒ mom│hatt▒ ▒ra˝˝iko hoti, p▒piccho icch▒pakato ▒ra˝˝iko hoti, umm▒d▒ cittakkhep▒ ▒ra˝˝iko hoti, va║║itaŻ buddhehi buddhas▒vakeh▓ti ▒ra˝˝iko hoti, appicchataŻyeva niss▒ya santuÁÁhiŻyeva niss▒ya sallekhaŻyeva niss▒ya pavivekaŻyeva niss▒ya idamatthitaŻyeva [idamaÁÁhitaŻyeva (s▓. p▓.)] niss▒ya ▒ra˝˝iko hoti. Ime kho, bhikkhave, pa˝ca ▒ra˝˝ik▒. ImesaŻ kho, bhikkhave, pa˝cannaŻ ▒ra˝˝ik▒naŻ yv▒yaŻ ▒ra˝˝iko appicchataŻyeva niss▒ya santuÁÁhiŻyeva niss▒ya sallekhaŻyeva niss▒ya pavivekaŻyeva niss▒ya idamatthitaŻyeva niss▒ya ▒ra˝˝iko hoti, ayaŻ imesaŻ pa˝cannaŻ ▒ra˝˝ik▒naŻ aggo ca seÁÁho ca mokkho [p▒mokkho (a. ni. 4.95; 10.91)] ca uttamo ca pavaro ca.
ôSeyyath▒pi, bhikkhave, gav▒ kh▓raŻ, kh▓ramh▒ dadhi, dadhimh▒ navan▓taŻ, navan▓tamh▒ sappi, sappimh▒ sappima║╣o, sappima║╣o [sappimh▒ sappima║╣o (ka.) saŻ. ni. 3.662] tattha aggamakkh▒yati; evamevaŻ kho, bhikkhave, imesaŻ pa˝cannaŻ ▒ra˝˝ik▒naŻ yv▒yaŻ ▒ra˝˝iko appicchataŻyeva niss▒ya santuÁÁhiŻyeva niss▒ya sallekhaŻyeva niss▒ya pavivekaŻyeva niss▒ya idamatthitaŻyeva niss▒ya ▒ra˝˝iko hoti, ayaŻ imesaŻ pa˝cannaŻ ▒ra˝˝ik▒naŻ aggo ca seÁÁho ca mokkho ca uttamo ca pavaro c▒öti. PaÁhamaŻ.