7. Vaşijj±sutta˝

177. “Pańcim± bhikkhave, vaşijj± up±sakena akaraş˛y±. Katam± pańca? Satthavaşijj±, sattavaşijj±, ma˝savaşijj±, majjavaşijj±, visavaşijj±– im± kho, bhikkhave, pańca vaşijj± up±sakena akaraş˛y±”ti. Sattama˝.

8. R±j±sutta˝

178. “Ta˝ ki˝ mańńatha, bhikkhave, api nu tumhehi diµµha˝ v± suta˝ v±– ‘aya˝ puriso p±ş±tip±ta˝ pah±ya p±ş±tip±t± paµiviratoti [paµivirato hot˛ti (s˛.), paµivirato hoti (sy±. ka˝. p˛.)]. Tamena˝ r±j±no gahetv± p±ş±tip±t± veramaşihetu hananti v± bandhanti v± pabb±jenti v± yath±paccaya˝ v± karont˛”’ti? “No heta˝, bhante”. “S±dhu, bhikkhave! May±pi kho eta˝, bhikkhave, neva diµµha˝ na suta˝– ‘aya˝ puriso p±ş±tip±ta˝ pah±ya p±ş±tip±t± paµiviratoti. Tamena˝ r±j±no gahetv± p±ş±tip±t± veramaşihetu hananti v± bandhanti v± pabb±jenti v± yath±paccaya˝ v± karont˛’ti. Api ca, khvassa tatheva p±pakamma˝ pavedenti [tatheva p±paka˝ kamma˝ pavedayanti (s˛.), tadeva p±pakamma˝ pavedeti (sy±. ka˝.)]– ‘aya˝ puriso itthi˝ v± purisa˝ v± j˛vit± voropes˛ti [voropet˛ti (sy±. ka˝.)]. Tamena˝ r±j±no gahetv± p±ş±tip±tahetu hananti v± bandhanti v± pabb±jenti v± yath±paccaya˝ v± karonti. Api nu tumhehi evarłpa˝ diµµha˝ v± suta˝ v±”’ti? “Diµµhańca no, bhante, sutańca suyyissati [słyissati (s˛. p˛.)] c±”ti.
“Ta˝ ki˝ mańńatha, bhikkhave, api nu tumhehi diµµha˝ v± suta˝ v±– ‘aya˝ puriso adinn±d±na˝ pah±ya adinn±d±n± paµiviratoti. Tamena˝ r±j±no gahetv± adinn±d±n± veramaşihetu hananti v± bandhanti v± pabb±jenti v± yath±paccaya˝ v± karont˛”’ti? “No heta˝ bhante”. “S±dhu, bhikkhave! May±pi kho eta˝, bhikkhave, neva diµµha˝ na suta˝– ‘aya˝ puriso adinn±d±na˝ pah±ya adinn±d±n± paµiviratoti. Tamena˝ r±j±no gahetv± adinn±d±n± veramaşihetu hananti v± bandhanti v± pabb±jenti v± yath±paccaya˝ v± karont˛’ti. Api ca khvassa tatheva p±pakamma˝ pavedenti– ‘aya˝ puriso g±m± v± arańń± v± adinna˝ theyyasaŞkh±ta˝ ±diy˛ti [±diyati (sy±. ka˝.)]. Tamena˝ r±j±no gahetv± adinn±d±nahetu hananti v± bandhanti v± pabb±jenti v± yath±paccaya˝ v± karonti. Api nu tumhehi evarłpa˝ diµµha˝ v± suta˝ v±”’ti? “Diµµhańca no, bhante, sutańca suyyissati c±”ti.
“Ta˝ ki˝ mańńatha, bhikkhave, api nu tumhehi diµµha˝ v± suta˝ v±– ‘aya˝ puriso k±mesumicch±c±ra˝ pah±ya k±mesumicch±c±r± paµiviratoti. Tamena˝ r±j±no gahetv± k±mesumicch±c±r± veramaşihetu hananti v± bandhanti v± pabb±jenti v± yath±paccaya˝ v± karont˛”’ti? “No heta˝ bhante”. “S±dhu, bhikkhave! May±pi kho eta˝, bhikkhave, neva diµµha˝ na suta˝– ‘aya˝ puriso k±mesumicch±c±ra˝ pah±ya k±mesumicch±c±r± paµiviratoti. Tamena˝ r±j±no gahetv± k±mesumicch±c±r± veramaşihetu hananti v± bandhanti v± pabb±jenti v± yath±paccaya˝ v± karont˛’ti. Api ca khvassa tatheva p±pakamma˝ pavedenti– ‘aya˝ puriso paritth˛su parakum±r˛su c±ritta˝ ±pajj˛ti [±pajjati (sy±. ka˝.)]. Tamena˝ r±j±no gahetv± k±mesumicch±c±rahetu hananti v± bandhanti v± pabb±jenti v± yath±paccaya˝ v± karonti. Api nu tumhehi evarłpa˝ diµµha˝ v± suta˝ v±”’ti? “Diµµhańca no, bhante, sutańca suyyissati c±”ti.
“Ta˝ ki˝ mańńatha, bhikkhave, api nu tumhehi diµµha˝ v± suta˝ v±– ‘aya˝ puriso mus±v±da˝ pah±ya mus±v±d± paµiviratoti. Tamena˝ r±j±no gahetv± mus±v±d± veramaşihetu hananti v± bandhanti v± pabb±jenti v± yath±paccaya˝ v± karont˛”’ti? “No heta˝, bhante”. “S±dhu, bhikkhave! May±pi kho eta˝, bhikkhave, neva diµµha˝ na suta˝– ‘aya˝ puriso mus±v±da˝ pah±ya mus±v±d± paµiviratoti. Tamena˝ r±j±no gahetv± mus±v±d± veramaşihetu hananti v± bandhanti v± pabb±jenti v± yath±paccaya˝ v± karont˛’ti. Api ca khvassa tatheva p±pakamma˝ pavedenti– ‘aya˝ puriso gahapatissa v± gahapatiputtassa v± mus±v±dena attha˝ pabhańj˛ti [bhańjat˛ti (s˛.), bhańjati (sy±. ka˝.), bhańj˛ti (p˛.)]. Tamena˝ r±j±no gahetv± mus±v±dahetu hananti v± bandhanti v± pabb±jenti v± yath±paccaya˝ v± karonti. Api nu tumhehi evarłpa˝ diµµha˝ v± suta˝ v±”’ti? “Diµµhańca no, bhante, sutańca suyyissati c±”ti
“Ta˝ ki˝ mańńatha, bhikkhave, api nu tumhehi diµµha˝ v± suta˝ v±– ‘aya˝ puriso sur±merayamajjapam±daµµh±na˝ pah±ya sur±merayamajjapam±daµµh±n± paµiviratoti. Tamena˝ r±j±no gahetv± sur±merayamajjapam±daµµh±n± veramaşihetu hananti v± bandhanti v± pabb±jenti v± yath±paccaya˝ v± karont˛’ti? “No heta˝, bhante”. “S±dhu, bhikkhave! May±pi kho eta˝, bhikkhave, neva diµµha˝ na suta˝– ‘aya˝ puriso sur±merayamajjapam±daµµh±na˝ pah±ya sur±merayamajjapam±daµµh±n± paµiviratoti. Tamena˝ r±j±no gahetv± sur±merayamajjapam±daµµh±n± veramaşihetu hananti v± bandhanti v± pabb±jenti v± yath±paccaya˝ v± karont˛’ti. Api ca khvassa tatheva p±pakamma˝ pavedenti– ‘aya˝ puriso sur±merayamajjapam±daµµh±na˝ anuyutto itthi˝ v± purisa˝ v± j˛vit± voropesi [voropeti (sy±.)]; aya˝ puriso sur±merayamajjapam±daµµh±na˝ anuyutto g±m± v± arańń± v± adinna˝ theyyasaŞkh±ta˝ ±diyi [±diyati (s˛. sy±.)]; aya˝ puriso sur±merayamajjapam±daµµh±na˝ anuyutto paritth˛su parakum±r˛su c±ritta˝ ±pajji [±pajjati (s˛. sy±.)]; aya˝ puriso sur±merayamajjapam±daµµh±na˝ anuyutto gahapatissa v± gahapatiputtassa v± mus±v±dena attha˝ pabhańj˛ti. Tamena˝ r±j±no gahetv± sur±merayamajjapam±daµµh±nahetu hananti v± bandhanti v± pabb±jenti v± yath±paccaya˝ v± karonti. Api nu tumhehi evarłpa˝ diµµha˝ v± suta˝ v±”’ti? “Diµµhańca no, bhante, sutańca suyyissati c±”ti. Aµµhama˝.