7. Issukin²sutta½

117. “Pañcahi, bhikkhave, dhammehi samann±gat± bhikkhun² yath±bhata½ nikkhitt± eva½ niraye. Katamehi pañcahi? Ananuvicca apariyog±hetv± avaºº±rahassa vaººa½ bh±sati, ananuvicca apariyog±hetv± vaºº±rahassa avaººa½ bh±sati, issukin² ca hoti, maccharin² ca, saddh±deyya½ [saddh±deyyañca (sy±.)] vinip±teti. Imehi kho, bhikkhave, pañcahi dhammehi samann±gat± bhikkhun² yath±bhata½ nikkhitt± eva½ niraye.
“Pañcahi, bhikkhave, dhammehi samann±gat± bhikkhun² yath±bhata½ nikkhitt± eva½ sagge. Katamehi pañcahi? Anuvicca pariyog±hetv± avaºº±rahassa avaººa½ bh±sati, anuvicca pariyog±hetv± vaºº±rahassa vaººa½ bh±sati anissukin² ca hoti, amaccharin² ca, saddh±deyya½ na vinip±teti. Imehi kho, bhikkhave, pañcahi dhammehi samann±gat± bhikkhun² yath±bhata½ nikkhitt± eva½ sagge”ti. Sattama½.