9. Dutiyasoceyyasutta½

122. “T²ºim±ni, bhikkhave, soceyy±ni. Katam±ni t²ºi? K±yasoceyya½, vac²soceyya½, manosoceyya½. Katamañca, bhikkhave, k±yasoceyya½? Idha, bhikkhave, bhikkhu p±º±tip±t± paµivirato hoti, adinn±d±n± paµivirato hoti, abrahmacariy± paµivirato hoti. Ida½ vuccati, bhikkhave, k±yasoceyya½.
“Katamañca, bhikkhave, vac²soceyya½? Idha, bhikkhave, bhikkhu mus±v±d± paµivirato hoti, pisuº±ya v±c±ya paµivirato hoti, pharus±ya v±c±ya paµivirato hoti, samphappal±p± paµivirato hoti. Ida½ vuccati, bhikkhave, vac²soceyya½.
“Katamañca, bhikkhave, manosoceyya½? Idha, bhikkhave, bhikkhu santa½ v± ajjhatta½ k±macchanda½– ‘atthi me ajjhatta½ k±macchando’ti paj±n±ti; asanta½ v± ajjhatta½ k±macchanda½– ‘natthi me ajjhatta½ k±macchando’ti paj±n±ti; yath± ca anuppannassa k±macchandassa upp±do hoti, tañca paj±n±ti; yath± ca uppannassa k±macchandassa pah±na½ hoti tañca paj±n±ti; yath± ca pah²nassa k±macchandassa ±yati½ anupp±do hoti, tañca paj±n±ti; santa½ v± ajjhatta½ by±p±da½– ‘atthi me ajjhatta½ by±p±do’ti paj±n±ti; asanta½ v± ajjhatta½ by±p±da½– ‘natthi me ajjhatta½ by±p±do’ti paj±n±ti; yath± ca anuppannassa by±p±dassa upp±do hoti, tañca paj±n±ti; yath± ca uppannassa by±p±dassa pah±na½ hoti, tañca paj±n±ti; yath± ca pah²nassa by±p±dassa ±yati½ anupp±do hoti, tañca paj±n±ti; santa½ v± ajjhatta½ thinamiddha½– ‘atthi me ajjhatta½ thinamiddhan’ti paj±n±ti; asanta½ v± ajjhatta½ thinamiddha½– ‘natthi me ajjhatta½ thinamiddhan’ti paj±n±ti; yath± ca anuppannassa thinamiddhassa upp±do hoti, tañca paj±n±ti; yath± ca uppannassa thinamiddhassa pah±na½ hoti, tañca paj±n±ti; yath± ca pah²nassa thinamiddhassa ±yati½ anupp±do hoti, tañca paj±n±ti; santa½ v± ajjhatta½ uddhaccakukkucca½– ‘atthi me ajjhatta½ uddhaccakukkuccan’ti paj±n±ti; asanta½ v± ajjhatta½ uddhaccakukkucca½– ‘natthi me ajjhatta½ uddhaccakukkuccan’ti paj±n±ti; yath± ca anuppannassa uddhaccakukkuccassa upp±do hoti, tañca paj±n±ti; yath± ca uppannassa uddhaccakukkuccassa pah±na½ hoti, tañca paj±n±ti; yath± ca pah²nassa uddhaccakukkuccassa ±yati½ anupp±do hoti, tañca paj±n±ti; santa½ v± ajjhatta½ vicikiccha½– ‘atthi me ajjhatta½ vicikicch±’ti paj±n±ti; asanta½ v± ajjhatta½ vicikiccha½– ‘natthi me ajjhatta½ vicikicch±’ti paj±n±ti; yath± ca anuppann±ya vicikicch±ya upp±do hoti, tañca paj±n±ti; yath± ca uppann±ya vicikicch±ya pah±na½ hoti, tañca paj±n±ti; yath± ca pah²n±ya vicikicch±ya ±yati½ anupp±do hoti, tañca paj±n±ti. Ida½ vuccati, bhikkhave, manosoceyya½. Im±ni kho, bhikkhave, t²ºi soceyy±n²ti.
[Itivu. 66] “k±yasuci½ vac²suci½, cetosuci½ an±sava½;
suci½ soceyyasampanna½, ±hu ninh±tap±pakan”ti. Navama½.