2. Paµhamasa½khittasutta½

482. “Pañcim±ni bhikkhave, indriy±ni. Katam±ni pañca? Saddhindriya½…pe… paññindriya½– im±ni kho, bhikkhave, pañcindriy±ni. Imesa½ kho, bhikkhave, pañcanna½ indriy±na½ samatt± parip³ratt± araha½ hoti, tato mudutarehi an±g±m² hoti, tato mudutarehi sakad±g±m² hoti, tato mudutarehi sot±panno hoti, tato mudutarehi dhamm±nus±r² hoti, tato mudutarehi saddh±nus±r² hot²”ti. Dutiya½.

3. Dutiyasa½khittasutta½

483. “Pañcim±ni, bhikkhave, indriy±ni. Katam±ni pañca? Saddhindriya½…pe… paññindriya½– im±ni kho, bhikkhave, pañcindriy±ni. Imesa½ kho, bhikkhave, pañcanna½ indriy±na½ samatt± parip³ratt± araha½ hoti, tato mudutarehi an±g±m² hoti, tato mudutarehi sakad±g±m² hoti, tato mudutarehi sot±panno hoti, tato mudutarehi dhamm±nus±r² hoti, tato mudutarehi saddh±nus±r² hoti. Iti kho, bhikkhave, indriyavemattat± phalavemattat± hoti, phalavemattat± puggalavemattat±”ti. Tatiya½.