2. Anatasutta˝

378. “Anatańca vo, bhikkhave, desess±mi, anatag±mińca magga˝. Ta˝ suş±tha. Katamańca, bhikkhave, anata˝…pe…”. (Yath± asaŞkhata˝ tath± vitth±retabba˝). Dutiya˝.

3-32. An±sav±disutta˝

379-408. “An±savańca vo, bhikkhave, desess±mi an±savag±mińca magga˝. Ta˝ suş±tha. Katamańca, bhikkhave, an±sava˝…pe… saccańca vo, bhikkhave, desess±mi saccag±mińca magga˝. Ta˝ suş±tha. Katamańca, bhikkhave, sacca˝…pe… p±rańca vo, bhikkhave, desess±mi p±rag±mińca magga˝. Ta˝ suş±tha. Katamańca, bhikkhave, p±ra˝…pe… nipuşańca vo, bhikkhave, desess±mi nipuşag±mińca magga˝. Ta˝ suş±tha. Katamańca, bhikkhave, nipuşa˝…pe… sududdasańca vo, bhikkhave, desess±mi sududdasag±mińca magga˝. Ta˝ suş±tha. Katamańca, bhikkhave, sududdasa˝…pe… ajajjarańca vo, bhikkhave, desess±mi ajajjarag±mińca magga˝. Ta˝ suş±tha. Katamańca, bhikkhave, ajajjara˝…pe… dhuvańca vo, bhikkhave, desess±mi dhuvag±mińca magga˝. Ta˝ suş±tha. Katamańca, bhikkhave, dhuva˝…pe… apalokitańca vo, bhikkhave, desess±mi apalokitag±mińca magga˝. Ta˝ suş±tha. Katamańca, bhikkhave, apalokita˝…pe… anidassanańca vo, bhikkhave, desess±mi anidassanag±mińca magga˝. Ta˝ suş±tha. Katamańca, bhikkhave, anidassana˝…pe… nippapańcańca vo, bhikkhave, desess±mi nippapańcag±mińca magga˝. Ta˝ suş±tha. Katamańca, bhikkhave, nippapańca˝…pe…?
“Santańca vo, bhikkhave, desess±mi santag±mińca magga˝. Ta˝ suş±tha. Katamańca, bhikkhave, santa˝…pe… amatańca vo, bhikkhave, desess±mi amatag±mińca magga˝. Ta˝ suş±tha. Katamańca, bhikkhave, amata˝…pe… paş˛tańca vo, bhikkhave, desess±mi paş˛tag±mińca magga˝. Ta˝ suş±tha. Katamańca, bhikkhave, paş˛ta˝…pe… sivańca vo, bhikkhave desess±mi sivag±mińca magga˝. Ta˝ suş±tha. Katamańca, bhikkhave, siva˝…pe… khemańca vo, bhikkhave, desess±mi khemag±mińca magga˝. Ta˝ suş±tha. Katamańca, bhikkhave, khema˝…pe… taşh±kkhayańca vo, bhikkhave, desess±mi taşh±kkhayag±mińca magga˝. Ta˝ suş±tha. Katamańca, bhikkhave, taşh±kkhaya˝…pe…?
“Acchariyańca vo, bhikkhave, desess±mi acchariyag±mińca magga˝. Ta˝ suş±tha. Katamańca, bhikkhave, acchariya˝…pe… abbhutańca vo, bhikkhave, desess±mi abbhutag±mińca magga˝. Ta˝ suş±tha. Katamańca, bhikkhave, abbhuta˝…pe… an˛tikańca vo, bhikkhave, desess±mi an˛tikag±mińca magga˝. Ta˝ suş±tha. Katamańca, bhikkhave, an˛tika˝…pe… an˛tikadhammańca vo, bhikkhave, desess±mi an˛tikadhammag±mińca magga˝. Ta˝ suş±tha. Katamańca, bhikkhave, an˛tikadhamma˝…pe… nibb±nańca vo, bhikkhave, desess±mi nibb±nag±mińca magga˝. Ta˝ suş±tha. Katamańca, bhikkhave, nibb±na˝…pe… aby±pajjhańca [aby±pajjhańca (s˛. sy±. ka˝. p˛.)] vo, bhikkhave, desess±mi aby±pajjhag±mińca magga˝. Ta˝ suş±tha. Katamańca, bhikkhave, aby±pajjha˝…pe… vir±gańca vo, bhikkhave, desess±mi vir±gag±mińca magga˝. Ta˝ suş±tha. Katamo ca, bhikkhave, vir±go…pe…?
“Suddhińca vo, bhikkhave, desess±mi suddhig±mińca magga˝. Ta˝ suş±tha. Katam± ca, bhikkhave, suddhi…pe… muttińca vo, bhikkhave, desess±mi muttig±mińca magga˝. Ta˝ suş±tha. Katam± ca, bhikkhave, mutti…pe… an±layańca vo, bhikkhave, desess±mi an±layag±mińca magga˝. Ta˝ suş±tha. Katamo ca, bhikkhave, an±layo…pe… d˛pańca vo, bhikkhave, desess±mi d˛pag±mińca magga˝. Ta˝ suş±tha. Katamańca, bhikkhave, d˛pa˝…pe… leşańca vo, bhikkhave, desess±mi leşag±mińca magga˝. Ta˝ suş±tha. Katamańca, bhikkhave, leşa˝…pe… t±şańca vo, bhikkhave, desess±mi t±şag±mińca magga˝. Ta˝ suş±tha. Katamańca, bhikkhave, t±şa˝…pe… saraşańca vo, bhikkhave, desess±mi saraşag±mińca magga˝. Ta˝ suş±tha. Katamańca, bhikkhave, saraşa˝…pe…anus±san˛”ti? B±tti˝satima˝.